داریوش لطیفی

 داریوش لطیفی رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان اردبیل

داریوش لطیفی

Dariush Latifi

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.