دکتر مرتضی غفاری

دکتر مرتضی غفاری استاد مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

دکتر مرتضی غفاری

Dr. Morteza Ghaffari

استاد مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پمپ هیدروالواتور (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون غیرخطی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار Eviews (مطالعه موردی تراز آب زیرزمینی دشت مهاباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
2 اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر الودگی نیترات در آبهای زیرزمینی دشت بناب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
3 بررسی تغییرات EC زهکش گلدانی در کشت گوجه فرنگی با آب آبیاری شور (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 بررسی شوری، منشا و آلودگیهای آبهای زیرزمینی در دشت مراغه و بناب (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
5 بررسی هیدرولوژی آبخوان دست شاهیندژ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
6 پبش بینی پرتاب سنگ ناشی از آتشباری با استفاده از رگرسیون خطی بوسیله نرم افزار متلب در معدن سنگ آهن گهرزمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
7 پیش بینی تولید روزانه معدن توسط رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS در معدن گهرزمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
8 پیشبینی سطح ایستابی با مدل سری زمانی غیرخطی بیلینیر و مقایسه این مدل با مدلهای رایج خطی (مطالعه موردی دشت مهاباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
9 تاثیر پرایمینگ بذر با استفاده از کلرید پتاسیم بر سرعت سبز شدن در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
10 تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود عملکرد گوجه فرنگی در آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 تاثیر پرایمینگ بذر و کاربرد روی در عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 تاثیری شوری آب آبیاری و عنصر روی بر عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم