دکتر علی محمد حاجی شعبانی

دکتر علی محمد حاجی شعبانی Professor, Yazd University

دکتر علی محمد حاجی شعبانی

Dr. AliMohammad Haji Shabani

Professor, Yazd University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Determination of Cadmium by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry after its Separation and Preconcentration by Syringe to Syringe Dispersive Liquid Phase Microextraction-Solidified Floating Organic Drop (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 4، شماره: 2
2 Determination of Iron Species by Combination of Solvent Assisted-Dispersive Solid Phase Extraction and Spectrophotometry (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 2، شماره: 1
3 Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Based on Solidification of Floating Organic Drop as an Efficient Preconcentration Method for Spectrophotometric Determination of Aluminium (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 6، شماره: 2
4 Magnetic Multi-Walled Carbon Nanotubes Modified with Polythiophene as a Sorbent for Simultaneous Solid Phase Microextraction of Lead and Cadmium from Water and Food Samples (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 7، شماره: 4
5 Removal of Formaldehyde by the Cost-Effective Untreated Biosorbent of Chlorella Vulgaris Microalgae (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 10، شماره: 2
6 Synthesize of Iron-Polyphenol Nanohydrogel from Melia Azedarach Fruit Extract and its Application as a Flocculant for Coagulation and Removal of Disperse Yellow ۲۱۱ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Preparation of doxorubicin, gold and magnetic NPs loaded on Albumin NPs as well as in vitro treatment of MCF-7 breast cancer cells (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 Spectrophotometric determination of brilliant green in aqueous samples after supramolecular solvent extraction (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 Spectrophotometric determination of furazolidone in real samples after its microextraction using hollow fiber reinforced with MIP@MWCNT (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
4 تعیین مقادیر جزئی مالاچیت گرین با استفاده از روش اسپکترومتری عدسی گرمایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
5 تعیین مقادیر ناچیز استرانسیم با استفاده از روش اسپکتروسکوپی عدسی گرمایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
6 سنتز پلیمر نشاندار یونی مغناطیسی براساس نانولوله های کربنی بعنوان جاذبی برای جداسازی و پیش تغلیظ گونه های وانادیم در نمونه های آب و غذایی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
7 میکرو استخراج مایع مایع پخشی ابرمولکولی بر اساس جامدسازی قطره آلی شناور و طیف سنجی الکتروترمال به منظور تعیین گونه های وانادیم (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
8 میکرواستخراج فاز جامد مغناطیسی سریم با جاذب پلیمر نشاندار یونی و اندازه گیری آن با یک حسگر فوتومتری جدید بر اساس بیرنگ کردن نانوذرات نقره (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران