صدیقه عباسی

 صدیقه عباسی مدیر امور پژوهش مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

صدیقه عباسی

Sedigheh Abbasi

مدیر امور پژوهش مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی حذف فتوکاتالیستی آلاینده متیل اورانژ در سوسپانسیون حاوی نانوذرات ZnO و SnO2 و بررسی تاثیر متغیرهای موثر بر فرایند (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
2 سنتز و مشخصه یابی نانومیله های نقره و مس و بررسی هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانومیله های سنتزشده (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 10، شماره: 4
3 فعالیت الکتروکاتالیزوری بهبود یافته نانوذرات پلاتین استرانسیم کبالت اکسید ساپورت شده بر روی گرافن اکسید کاهش یافته برای الکترواکسیداسیون متانول (دریافت مقاله) مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 8، شماره: 3
4 مطالعه سینتیک واکنش حذف فتوکاتالیستی آلاینده متیل اورانژ از آب در حضور کامپوزیت مغناطیسی Fe3O4-ZnO بر پایه اکسید گرافن (دریافت مقاله) مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 9، شماره: 1
5 نقش اوپیوییدهای درونزا بر درک درد در موش های سوری نر و مراحل سیکل جنسی ماده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرایش سطح نانولوله های کربنی چند دیواره با نانوذرات نقره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
2 آنالیز عملکرد ناخواسته حفاظت دیفرانسیل براثر اشباع ترانسفورماتور جریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
3 ارائه الگوریتم جدید حفاظتی برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
4 اشتغال زنان و عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران
5 اصلاح سطح نانولوله کربنی و بررسی میزان پایداری نانوسیال نانولوله کربنی/آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 ایجاد و توسعه واحدهاى پرورش زنبور عسل در راستاى اقتصاد خانوار و نقش آن در توسعه کشاورزى در تحقق اقتصاد مقاومتى خراسان رضوى (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی
7 Electrocatalytic performance of Pt-LaFeO3 nanocatalysts supported on reduced graphene oxide for 2-propanol electrooxidation (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
8 Enhancement of ethanol oxidation at Pt-Ni-Sn nanoparticles supported on reduced graphene oxide (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
9 Modeling of moisture ratio and shrinkage of onion slices during hot air drying (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
10 Propose suitable model for modeling of moisture ratio and estimation of effective moisture diffusivity of onion slices by hot air dryer (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
11 The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
12 Thermal stability investigation of decorated multi wall carbon nano tubes (MWCNT) with TiO2 nanoparticles (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
13 بررسی اثرPH برروی راندمان حذف فوتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده ازنانوذرات دی اکسیدقلع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
14 بررسی تاثیر دزهای مختلف علف کش های پس رویشی روی برخی ویژگی های مورفولوژیک پیاز Allium cepa L (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 بررسی تغییرات میزان ضریب انتقال حرارت هدایتی درنانوسیال حاوی نانومیله های مس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
16 بررسی میزان تاثیرآموزش بر آسیب شناسی داروهای روان گردان در رابطین بهداشتی شهرستان چادگان سال 86 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان
17 بررسى میزان رضایت شغلى از ایجاد و توسعه واحدهاى پرورش بوقلمون در راستاى برنامه هاى اقتصاد مقاومتى خراسان رضوى (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
18 بررسى واحدهای پرورش بوقلمون در مسیر کارآفرینى و توسعه کشاورزى در راستاى اجراى اهداف اقتصاد مقاومتى در خراسان رضوى (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
19 تاثیر حضور اکسید گرافن بر روی فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی
20 تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر توسعه ریشه گیاه نخود(Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
21 تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L در شرایط مشهد (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود(Cicer arietinum L.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 تاثیر میزان اسیدیته بر روی تغییرات تجزیه فتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 تاثیر میزان نانوذرات فتوکاتالیستی ZnO بر روی سرعت تجزیه متیل اورانژ با استفاده از نانوکامپوزیت های مغناطیسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی
25 تاثیر میزان نانولوله های کربنی در هیبرید MWCNT-ZnO بر روی راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
26 تخمین راندمان حذف متیلن بلو با استفاده از نانو لوله های کربنی چند جداره اصلاح شده توسط اکسید روی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزوری نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم -نانولوله کربن برای الکترواکسیداسیون اتانول در محلولهای قلیایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
28 چالش های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر متولد دهه 70 با تاکید بر عوامل فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
29 حذف آلاینده متیل اورانژ از آب با استفاده از هیبرید حاوی نانولوله های کربنی و نانوذرات اکسید روی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
30 سنتز نانوکاتالیست دو فلزی پلاتینکبالت چیتوسان و بررسی فعالیتکاتالیزوری آن برای الکترواکسیداسیوناتانول در پیلهای سوختی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
31 سنتز و مشخصه یابی نانوذرات Agو CuO و هیبرید CuO-Ag (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
32 فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید حاوی نانوذراتZnO و 2 SnO در تجزیه متیل اورانژ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
33 نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم برای الکترواکسیداسیونایزوپروپانول در پیلهای سوختی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته