دکتر یدالله جلالی پندری

دکتر یدالله جلالی پندری دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

دکتر یدالله جلالی پندری

Dr. Yadollah Jalali Pandari

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی انگیزه های نقد خویشتن در دیوان حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 15، شماره: 29
2 بررسی تخلص در غزل های نظیره وار دوره بازگشت ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی رمان های «شوهر آهو خانم» و «خواهر کاری» با تکیه بر مساله خلاقیت ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 93
4 بررسی تیپ شخصیتی شخصیتهای رمان شوهر آهو خانم (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
6 بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 3
7 پژوهشی در چگونگی تأویلات قرآنی شمس تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 22
8 تجلیات الهی در نگاه تفسیری ابن عربی از سوره توحید و بازتاب آن در ادب عرفانی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 1، شماره: 3
9 جایگاه منظومه افتخارنامه در میان حماسه های دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 2
10 چهره ساقی در غزل شاعران عارف دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 7، شماره: 23
11 زبانِ از یاد رفته (فرهنگوارة تشبیهات در گویش یزدی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ یزد دوره: 1، شماره: 1
12 شمس تبریزی و تاویل های عرفانی او از احادیث نبوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 2، شماره: 2
13 فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 1
14 نگاهی به آخرین فرهنگ عربی به فارسی در عصر قاجار (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 23، شماره: 48
15 نگرش عارفان به محبوب های سه گانه پیامبر(ص) (دریافت مقاله) دو فصلنامه اسلام پژوهی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سیمای «پیر» در دیوان فروغی بسطامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی