هیراد عبقری

 هیراد عبقری دانشیار دانشگاه ارومیه

هیراد عبقری

Hirad Aghbari

دانشیار دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پایش توزیع مکانی و زمانی شدت خشکسالی با استفاده از isoSPI و isoSDI در غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
2 مدل سازی اندرکنش سطح آب دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی با استفاده از GMS (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کاهش طول دوره آماری بارش های حداکثر 24 ساعته بردبی اوج و رواناب حوزه-آبخیز شهرچای ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دبی جریان ماهانه رودخانه سمینه رود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 ارزیابی پارامترهای موثر بر زمین لغزش با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و روشهای اماری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزیابی روش حدواسط دستهها و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد رسوب حوزه آبخیزنازلو چای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی روشهای منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانههای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی حوضه آبخیز قره سو) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی فرضیه به منظور تعیین الگوریتم های یادگیری ماشینی موفق (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی مدل های خسارت سیلاب به منظور مدیریت سیلاب های آنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
9 امکان سنجی و جانمایی احداث تله های زباله گیر در کانال های آب تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 امکان سنجی و جانمایی احداث سدهای زیرزمینی جهت حفاظت آبخوان ساحلی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
11 برآورد خطرپذیری آبهای زیرزمینی نسبت به آلودگی با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS در دشت نقده_اشنویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
12 بررسی تاثیر زمان بارش مازاد بر قابلیت روش اشنایدر در تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی حوزه آبخیز امامه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 بررسی تأثیر قوانین مختلف یادگیری بر دقت مدلسازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در پیشبینی بیلان آبی سد مخزنی قشلاق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 بررسی تغییرپذیری بارش سالانه، فصلی و ماهانه در استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
15 بررسی خشکسالی هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ارومیه بر اساس شاخص های خشکسالیSPI,SPEI (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه دما با استفاده از روش های ناپارامتری من- کندال وسن، حوزه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی عملکرد سد شهرچای در تامین نیاز آب زیست محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
18 بررسی عوامل موثردرتولید رسوب برخی ازحوضه های استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
19 بررسی کارایی مدلهای EPM , MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز چلاو (مطالعه موردی: ضلع شرقی حوضه آبخیز هراز) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
20 بررسی مدلسازی هیبرید سیگنالهای جریان رودخانه با شبکه های تابع بنیادی شعاعی و خوشه بندی سلسله مراتبی الگوهای آموزشی بارش- رواناب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
21 بررسی نقش توابع فازی دربرآوردخشکسالی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
22 بررسی نقش توابع فازی دربراورد خشکسالی با استفاده ازشاخص RDI,SPI دراستان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
23 بررسی و مدلسازی پدیده ی شکست سد و مقایسه نتایج مدل های مختلف آشفتگی در محیط فلوئنت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
24 بهینه سازی بهره برداری فصلی از سد مخزنی مهاباد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 بهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر با استفاده از الگوریتم جامعه ذرات (PSO) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
26 بهینهسازی سالانه مخازن سد با استفادصه از الگوریتم جامعه ذرات در شرایط نرمال و خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
27 بهینهسازی ضرایب منطقهای فرمول تجربی فولر با روش برنامهریزی خطی برای برآورد دبیهای حداکثر لحظهای در حوزههای آبخیز شرق استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 پایش توسعه اراضی حوزه آبخیز باراندوزچای با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره Landsat 8 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
29 پایش خشکسالی شهرستان ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی SIAP و PNI (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 پایش کیفیت آب رودخانه مارون با نگرش برتحلیل روند تغییرات پارامترهای کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
31 پهنه بندی الگوی فرسایندگی باران تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو اردبیل) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تحلیل اماری نسبت فراوانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
33 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص همپوشانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
34 پهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از تحلیل واریوگرام و بررسی روند در زمین آمارمطالعه موردی : حوزه های آبخیز مهاباد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
35 پیش بینی خشکسالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل سری زمانی ARIMA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
36 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با تغییرات توابع انتقال و لایه های پنهان پرسپترون چند لایه با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
37 پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل جدید شبکه عصبی- موجکی شعاعی و رگرسیون امکانی فازی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 پیش بینی فرکانسهای خشکسالی براساس شاخصهای RDI,SPI با استفاده از شبکه های پرسپترون چند لایه مطالعه موردی: ایستگاههای سینوپتیک استان سمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
39 پیش بینی کربن آلی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در منطقه نازلوچای ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
40 پیشبینی روندیابی هیدروگراف سیلاب رودخانه گدارچای با استفاده از شبکههای عصبی پرسپترون چند لایه و شعاعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
41 تاثیر طول دوره آماری در تحلیل روند پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
42 تاثیر کم آبیاری برعملکرد و بهرهوری مصرف آب سه رقم انگور تحت سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
43 تئوری موجک و شبکه پرسپترون چند لایه برای پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
44 تحلیل ایستایی و بررسی ماهیت جریان رودخانه درمقیاسهای زمانی مختلف مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 تحلیل تغییرات بلندمدت دبی جریان ورسوب دربرخی ازایستگاه های هیدرومتری استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
46 تحلیل روند تغییرات ماهانه و سالانه دبی رودخانه در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش های ناپارامتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
47 تحلیل شاخص تمرکز بارندگی و شاخص خشکسالی هواشناسی در ایستگاه های سینوپتیک استان کردستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
48 تعیین ضرایب تجربی رابطه کریگر برای برآورد دبی های سیلابی با الگوریتم بهینه سازی جامعه ذرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
49 تعیین مکان های مناسب جهت برداشت آب زیر زمینی با استفاده از GIS و داده های سنجش از دور، مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه- پیرانشهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
50 تغییرات بارندگی سالانه و فصلی ایستگاه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سال 1988تا 2013 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
51 توزیع زمانی مکانی شاخص تراکمبارندگی روزانهCI در حوضهآبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
52 تهیه نقشه خطر سیل حوزه آبخیز بارون در آذربایجان غربی با تاکید بر اثر تلفیقی عوامل فیزیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
53 راهکارهای جمع آوری رواناب و تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
54 روش مدل سازی و تخصیص صحیح منابع آب با کمک مدل weap (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
55 روش های برآورد هیدروگراف واحد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی وHEC-HMS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
56 روند خشکسالی هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک حوزه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
57 روند و شیب تغییرات دبی متوسط سالانه رودخانه ایستگاههای منتخب استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 سلامت پروژه های آبخیزداری با تعیین سهم شاخصهای پتانسیل سیلاب (مطالعه موردی سه کانی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
59 شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن درمدلسازی در ابخیزداری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
60 شبیه سازی و پیش بینی هیدروگرافهای ترکیبی برفی_بارانی با استفاده ازمدل هیدرولوژیکی Win SRM (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
61 شبیه‌سازی هیدروگراف سیل و واسنجی پارامترها با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه رودخانه کن) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
62 صحتسنجی دادههای بارندگی و حجمجریان در غرب دریاچهارومیه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
63 کارایی الگوریتم ژنتیک در بهره برداری بهینه از مخزن در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده MODIS در برآورد عمق رواناب سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
65 مدلسازی بارش رواناب رودخانه با استفاده از سیستم فازی انفیس و مقایسه با تابع بنیادی شعاعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
66 مدلسازی رواناب شهری در منطقه 11 شهر تهران با استفاده از مدل StormCAD (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
67 مدلسازی سد زیرزمینی حفاظتی در آبخوان ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از GIS و GMS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 مدیریت بهینه سازی سالانه مخازن سد به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
69 معرفی روش های کاربردی مدل weap در محاسبه نیاز آبی منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
70 مقایسه روش رگرسیون خطی وشبکه عصبی در تحلیل آمار گمشده دبی (حوضه بالادست سد کرخه) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
71 مقایسه شبکه‌های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ظریف روان -آب رگبار (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
72 مکانیابی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت خوی، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
73 مناسب ترین روش درون یابی تغییرات مکانی بارش سالانه در حوزه آبخیز کوهستانی بارون در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
74 نقش عملیات آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب حوزه آبخیز سقزچی چای استان اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
75 نگرش تحلیلی بر تغییرات بارندگی های ماهانه و سالانه در حوضه های شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
76 واکاوی اثر الگوهای پیوند از دور بر دمای ایستگاه اردبیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
77 ویژگی سری های زمانی و پیشبینی جریان ماهانه رودخانه ها با شبکه های عصبی MLP (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری