شهرام دلفانی

 شهرام دلفانی رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

شهرام دلفانی

Shahram Delfani

رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Assessment of Indoor Air Quality and Thermal Comfort in Educational Spaces (Case Study: Girls High Schools in Arak, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 10، شماره: 2
2 بررسی عددی تاثیر پارامترهای موثر بر روی کارآیی کلکتور خورشیدی حجمی با استفاده از نانوسیال آب -اکسید مس (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Hybrid System of Nocturnal Radiative Cooling and Indirect Evaporative Cooling to Augment Efficiency (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 A new sky temperature calculating method used for designing the nocturnal cooling systems (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
3 ارزیابی پتانسیل استفاده از سرمایش تشعشعی درچند شهر ایران برای استفاده از سرمایش غیر فعال جهت کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
4 Effects of Geometrical Parameters on Exergy of Cold Water Storage Tanks (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
5 بررسی اثرات تغییر عدد رینولدز بر جریان گذرای احتراقی پیش آمیخته اطراف استوانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
6 بررسی استفاده از کلکتور خورشیدی صفحه تخت با کمک نرم افزار فلئونت (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
7 بررسی بلند مرتبه سازی در یک بلوک شهری از منظر تجمع آلودگی هوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
8 بررسی تجربی بازیافت انرژی در میزان کاهش بار سرمایشی ساختمان در شرایط مختلف اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
9 بررسی تجربی پایداری و خواص تابشی نانوسیال ترکیبی اکسیدآهن/ سیلیس به عنوان سیال عامل کلکتور خورشیدی جذب مستقیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
10 بررسی تجربی تاثیر اقلیم و زمان بر عملکرد کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری
11 بررسی تجربی خواص نوری نانوسیال حاوی نانوصفحات گرافن اکساید/آبدیونیزه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی
12 بررسی تجربی عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانوسیال اکسیدمس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
13 بررسی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی دسیکنت و پارامترهای موثر بر عملکرد آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی رفتار برج خنک کن در شرایط مختلف آب و هوایی و بهبود عملکرد آن با استفاده از مبدل تبخیری غیرمستقیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
15 بررسی عملکرد نانو سیال اکسید آلومنیوم بر کلکتور خورشیدی صفحه تخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
16 تاثیر آب با سختی های مختلف بر عملکرد سیستم های سرمایشی و گرمایشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
17 تاثیر سختی گیرهای رزینی، اسمزمعکوس و الکترومغناطیس بر عملکرد سیستمهای سرمایشی و گرمایشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
18 تاثیر فاکتور لوئیس بر عملکرد برج خنک کن با جریان مخالف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
19 تحلیل تجربی خواص حرارتی نانوصفحات گرافن اکساید/آب دیونیزه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی
20 تحلیل مصرف انرژی سیستمهای سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوعی ساختمان های شهر تهران بر اساس داده های آب و هوایی بازه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
21 تحلیل و بررسی عددی تأثیراستفاده از نانو سیالات برراندمان کلکتور های خورشیدی صفحه تخت (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
22 ترکیب المانهای محاسباتی به منظور کاهش زمان و حجم محاسبات در روش گردابه تصادفی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
23 تعیین میزان بار برودتی ساختمان با استفاده از محاسبات آسایش حرارتی و مقایسه آن با نرم افزار کریر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 حل جریان حول استوانه چرخان با استفاده از روش تلفیقی گردابه تصادفی- ترکیب المانها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
25 شبیه سازی استفاده از نانو لوله های کربنی در کلکتور های خورشیدی متداول (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 شبیه سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی دسیکنت ترکیبی و بررسی پارامترهای حاکم بر عملکرد آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 شبیه سازی جریان گذرای احتراقی در اطراف استوانه در زمانهای اولیه در رینولدزهای مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
28 شبیه سازی عددی جریان حول استوانه با استفاده از روش جدید تلفیقی گردابه تصادفی - ترکیب گردابه ها - المان مرزی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 شبیه سازی عددی سرمایش تبخیری در یک ساختمان مسکونی و بررسی شرایط آسایشی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
30 شبیه سازی عددی عملکرد کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت به روش DO (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
31 شبیه سازی عددی عملکرد کلکتورهای خورشیدی متداول با استفاده از نانو سیال اکسید آلومنیوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
32 شبیه سازی عددی عملکرد کلکتورهای خورشیدی متداول با استفاده از نانو سیال اکسید مس (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
33 شبیه سازی عددی عملکرد کلکتورهای خورشیدی متداول با استفاده ازنانو سیال نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
34 شبیه سازی عددی عملکرد کلکتورهای خورشیدی متداول با استفاده ازنانو سیالات مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
35 شبیه سازی عددی و تجربی یک سیستم سرمایش تشعشعی شبانه با استفاده از کلکتورهای خورشیدی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
36 مطالعه تجربی خواص نانوسیال نقره با پوشش PVP جهت استفاده درکلکتور خورشیدی جذب مستقیم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی