دکتر علی عبادیان

دکتر علی عبادیان Professor, Department of Mathematics, University of Urmia, Urmia, Iran

دکتر علی عبادیان

Dr. Ali Ebadian

Professor, Department of Mathematics, University of Urmia, Urmia, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 OZAKI’S CONDITIONS FOR GENERAL INTEGRALOPERATOR (دریافت مقاله) مجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند دوره: 5، شماره: 1
2 Some Properties of Reproducing Kernel Banach and Hilbert Spaces (دریافت مقاله) مجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند دوره: 12، شماره: 1
3 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودپنداره ی دانش آموزان دارای افت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 RELATIONS BETWEEN MODULE TOPOLOGIES AND ARENS REGULARITY OF BANACH ALGEBRAS (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
2 Stability of Integral Convolution For Certain Subclasses of Analytic Functions (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر
3 بررسی پوشا بودن عملگرهای ترکیبی وزن دارT_u^φ روی فضای L^2 (Σ) (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی
4 تعیین نقش پیوند با مدرسه و خودتنظیمی در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
5 معیاری برای تجزیه سیستم موجک دراجتماع متناهی ازمجموعه های مستقل خطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
6 نقش عاملهای شخصیت در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر در رانندگان متخلف شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت