دکتر یونس جبارزاده

دکتر یونس جبارزاده استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

دکتر یونس جبارزاده

Dr. Younis Jabarzadeh

استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 2
2 Developing a Causal Model of Human and Organizational Culture Factors Affecting the Knowledge Management Maturity Using Meta-Synthesis Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
3 Teleworking Technology Adoption in Organizations: Explaining the Role of Social Influence, Motivation and Facilitating Conditions (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
4 The Impact of Knowledge Management Strategy on Service Innovation Performance in Private and Public Hospitals (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 1
5 بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 4
6 تاثیر انواع منابع فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 4
7 تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه ای عوامل ادراکی و رضایتمندی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 24
8 تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
9 توسعه مدل علّی عوامل تأثیرگذار بر تاب‏آوری زنجیره تأمین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 22، شماره: 68
10 رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفههای گمرکی مطالعه موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
11 سنجش کارایی و رتبه بندی واحدهای بازرسی استانی ناجا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1390، شماره: 18
12 سنجش میزان آمادگی بازرسی ناجا به منظور اجرای مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 21
13 سنجش میزان آمادگی ناجا در تسهیم دانش سازمانی (مطالعه موردی بازرسی ناجا) (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 22
14 سنجش میزان آمادگی ناجا در تسهیم دانش سازمانی (مطالعه موردی بازرسی ناجا) (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 18
15 شناسایی شاخصهای موثر در سنجش بهره وری کارکنان مطالعه موردی بازرسی کل ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1392، شماره: 24
16 شناسایی شاخصهای موثر در سنجش بهره وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1392، شماره: 24
17 شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعه موردی: سازمان‎های پروژه‎محور فعال در صنعت ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
18 شناسایی و تحلیل موانع نهادی شهر هوشمند (موردمطالعه: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 31
19 مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت زنجیره تامین یکپارچه مستقیم و معکوس پایدار سیب درختی با در نظرگرفتن بازارهای خارجی میوه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 1
20 مشتریان خاموش: عوامل موثر بر خاموشی مشتریان و پاسخ های رفتاری و غیررفتاری آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 30
21 مطالعه تاثیر در نظرگیری رقابت در مکان یابی هاب های لجستیکی بر سهم بازارهای بین المللی حمل ونقل با استفاده از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 1، شماره: 1
22 نقش قابلیت نوآوری بر عملکرد صادرات با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A tabu search based solution approach to the competitive multiple allocation hub location problems (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 An investigation of the influence of a multi-stakeholder approach of a corporate social responsibility on employees' organizational citizenship behavior (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
3 ارائه نقشه راهی برای تشکیل سبد پروژه با رویکرد ذینفعان کلیدی در سازمان های بخش عمومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 ارایه صنایع جایگزین کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی شهرستان عجبشیر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
5 ارزیابی راهکارهای مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی: مجتمع پتروشیمی ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
6 استفاده از استراتژی های عملیات در سازمان های پروژه محور و اثر آن بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
7 اولویت بندی ریسک های عملیاتی در زنجیره تامین سبز سازمان های پروژه محور به روش دلفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
8 Developing an integrated multi-criteria decision making method to prioritize suppliers in project-based organizations by considering environmental and social criteria (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله
9 Innovation characteristics, knowledge-based trust, and the use of mobile banking: Bank Mellat customers of Tabriz (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
10 Innovation Performance of Small and Medium Enterprises: The Impact of Dynamic Capabilities (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 Selecting Best Supply Chain Strategy for ITM Co. using ANP Approach (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
12 The Role of Knowledge Management in Linking High-Performance Human Resource Practices to Organizational Performance: Proposing a New Conceptual Model (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
13 بررسی پویای نقش اخلاق علم اسلامی و سکولار در شکل گیری تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
14 بررسی تاثیر اعتماد، تعهد و حفظ روابط بلندمدت با تامین کنندگان بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی براساس شرکت های تولیدی ایرانی در حوزه صنایع الکترونیک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
15 بررسی تاثیر تبعیض درک شده بر قصد شکایت مشتریان (مطالعه موردی: رستورانهای تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
16 بررسی تاثیر زمینه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
17 بررسی تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
18 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه بر رشد شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
19 بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
20 بررسی راهکارهای مدیریت زنجیره تامین سبز و منابع انسانی سبز بر اساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
21 بررسی عملکرد تسهیم دانش درسازمان ناجا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
22 بررسی عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی در شرکت های قطعه ساز استان آذربایجان شرقی شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
23 بررسی عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی در شرکتهای قطعه ساز استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
24 بررسی عوامل موثر برنگهداری منابع انسانی در شرکت های قطعه ساز استان آذربایجان شرقی شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
25 بررسی عوامل موثر در مشارکت تامین کنندگان در اهداف استراتژیک سازمان ها توسط چارچوب منشور عملکرد: مطالعه موردی صنعت خودرو تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
26 بررسی مبانی رهبری تحول آفرین و مقایسه آن با رهبری در اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
27 بررسی و تحلیل دو مورد از ایتلاف های استراتژیک خاتمه یافته شرکت پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
28 پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:رهیافت نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
29 تاثیر توافق استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمان در شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
30 تاثیر سبک رهبری تحولگرا و سیستم پاداش بر عملکرد مدیریتی با نقش واسطه گری سیستم سنجش عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
31 تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد رقابتی سازمان های پروژه محور با نقش میانجی انتقال دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
32 تاثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد فروش شرکت های فعال در صنعت کالاهای تند مصرف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
33 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتری، درک نقش رفتار کارکنان: مطالعه دفاتر پیشخوان دولت در تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
34 تاثیر منابع انسانی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری قابلیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
35 تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر رشد فروش شرکت های فعال در صنعت کالاهای تند مصرف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
36 تأثیر اقدامات همکاری و شبکهبندی منابع سازمانی بر مزیت رقابتی پایداربا نقش میانجی نوآوری در ارائه خدمات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
37 تأثیر سیستم های مدیریت منابع انسانی بر آمادگی تیم برای نوآوری: (مطالعه موردی: در شرکت های با فن آوری پیشرفته و فن آوری اطلاعات) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
38 تحلیلی بر اخلاق علم در اسلام و غرب (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
39 توسعه پایداری در تامین کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 توسعه مدل علی بلوغ مدیریت دانش سازمانی با تأکید بر فاکتورهای انسانی براساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
41 چالش های اجرای فرآیند مدیریت استراتژیک در شرکت پالایش نفت تبریز و ارایه راهکارهای کاربردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
42 رویکرد ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای ارزیابی ریسک در زنجیره تامین پایدار (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
43 رویکردی مبتنی بر TQM به مدیریت عملکرد منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 رهبری قابل اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور؛ یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
45 سواد مالی: مفهوم، سنجش و کارکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
46 شناسایی و دسته بندی چالشها و موانع اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان های مربوط به احیا دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
47 شناسایی،دسته بندی و رتبه بندی چالش ها و موانع اجرای استراتژی ها درصنعت سیمان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
48 قابلیت سنجی ژئومورفوتوریستی لندفرم های شهرستان تبریز بابهره گیری ازروش پرالونگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 مدیریت استراتژیک در شرکت های B2B و B2C صنعت چرم سازی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
50 مدیریت ریسک پور تفولیو نقش آن در موفقیت پورتفولیوی پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
51 مروری بر انعطاف پذیری منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
52 مطالعه عوامل توسعه ظرفیت درگیر شدن کارکنان در صنایع خودروسازی تبریز توسط چارچوب منشور عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
53 معرفی و رتبه دهی معیارها و شاخص هایی جهت ارزیابی معیشت جایگزین کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
54 نقش فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
55 هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی با رویکرد نظریه بازی ها در نظر گرفتن تابع تقاضای متاثر از قیمت، کیفیت محصول و سطح خدمات خرده فروشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
56 همکاری در زنجیره تأمین در حالت کمبود مجاز: تئوری بازی های غیرهمکارانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
57 یکپارچگی زنجیره تامین در شرکت های پروژه محور ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار