محمد پورکیانی

 محمد پورکیانی

محمد پورکیانی

Mohammad Porkiani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارآیی نسبی تیم های ورزشی دانشگاه ها در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 15
2 بررسی مبانی فلسفی جایگاه عقل و عرف متشرعه در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 43
3 تاثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت های تقنینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 49
4 تاثیر محرک های حسی ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 47
5 تاثیرعوامل زیرساختی و مدیریتی بر توسعه مشارکت ورزشی در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 9
6 تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
7 تعیین عوامل موثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 12
8 سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 1، شماره: 1
9 سیاستگذاری فرهنگی ورزش دانشجویی در ایران: ارائه الگو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
10 مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر محرک های حسی ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 حاکمیت برنامه محوری با تدوین استراتژی ها، راهبردها و اقدامات عملیاتی در ورزش دانشجویی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
3 عوامل موثر بر راه اندازی و توسعه کسب وکارهای ورزشی در دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت