دکتر لطفعلی بلبلی

دکتر لطفعلی بلبلی

دکتر لطفعلی بلبلی

Dr. lotfali bolboli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا عمق غواصی می تواند پاسخ های دستگاه هموستاز خونی را تحت تاثیر قرار دهد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 41
2 آیا مصرف کافیین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 1
3 اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 7
4 اثر تغییرات پاراکسوناز-۱، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا؛ به دنبال ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 1
5 اثر تمرین درمانی با توپ مدیسین بال بتا بر هم انقباضی جهت دار وعمومی عضلات مفصل مچ پا در بیماران دارای عارضه کمردرد طی راه رفتن (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 2
6 اثر دماهای محیطی مختلف بر سطوح سایتوکین های پیش التهابی و شاخص استرس اکسایشی در کشتی گیران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 9
7 اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط بر میزان بیان ژن HDAC4 و CaMKII در میوکارد رت‌های نر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 4
8 اثر مصرف مکمل ال-کارنیتین طی شش هفته بر درصد چربی و نیمرخ لیپوپروتئین پسران غیرورزشکار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 17، شماره: 4
9 اثرات فشار اکسایشی و سازگاری های ناشی از فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 17، شماره: 2
10 Effect of Pilates Exercise Training on Serum Osteocalcin and Parathormone levels in inactive and overweight women (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 22، شماره: 2
11 Effects of ۸ Weeks Resistance Training on the Expression of MicroRNAs Associated With Adipose Tissue Angiogenesis in Rats on a High-Fat Diet (دریافت مقاله) مجله کشت ها و گردش خون دوره: 3، شماره: 1
12 High fat diets alter aerobic exercise and L-arginine effects in ischemia reperfusion induced renal injury in rats: gender related difference (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 3
13 The Effect of Six Weeks of Aerobic Exercise on Malondialdhyde and Superoxide Dismutase of Heart Tissue in Rats Poisoned With Steroid Dianabol (دریافت مقاله) مجله کشت ها و گردش خون دوره: 2، شماره: 4
14 The role of L-arginine and aerobic exercise in experimental renal ischemia reperfusion injury in male and female rats (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 1
15 بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
16 بررسی اثرات تمرین ایروبیک در محیط آبی بر تغییرپذیری ضربان قلب با استفاده از روش غیر خطی Poincare plot (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 27، شماره: 3
17 بررسی تاثیر دو الگوی کاهش وزن سریع بر آسیب سلولی عضلات قلبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 9، شماره: 17
18 بررسی تاثیر یک دوره تمرین اینتروال شدید بر سطوح سرمی ویتامین D، تغییرپذیری ضربان قلب و عملکرد ریوی مردان سیگاری: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 3
19 بررسی تاثیرمصرف کافئین بر پاسخ لاکتات خون متعاقب فعالیت های درمانده ساز در شنای قورباغه و پروانه شناگران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 10، شماره: 30
20 بررسی نوسانات ضربان قلب با دو روش فرکانس محور و زمان محور متعاقب تمرین ایروبیک در مردان فعال دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 4، شماره: 4
21 بررسی و مقایسه تاثیر مصرف دوز های متفاوت قهوه بر میزان تعادل مایعات، الکترولیت ها و VO۲max مردان فعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 9، شماره: 1
22 بررسی و مقایسه نیم رخ های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان صخره نورد سرعتی و سرطنابی تیم ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 10، شماره: 31
23 تاثیر ۶ هفته تمرین تناوبی شدید بر پروفایل لیپیدی، شاخص های ترکیب بدنی و VO۲max مردان سیگاری دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 10، شماره: 2
24 تاثیر ۸ هفته تمرین اینتروال توانی به همراه مصرف عصاره انار بر ترکیب بدن و برخی عوامل موثر بر آن در دانشجویان پسر غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 4
25 تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی دوگانه و مسطح بر سرعت، استقامت، چابکی و توان انفجاری هندبالیست های بی تمرین در دوران کرونا (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
26 تاثیر ۸ هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 59
27 تاثیر افزایش ساعات ورزش بر تصویر بدنی، توده ی بدنی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 2
28 تاثیر الگوی باردهی در پروتکل های درمانده ساز بر آستانه بی هوازی دختران جوان غیرفعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 7
29 تاثیر پروتکل درمانده ساز بر هم انقباظی عضلات زانو در افراد سالم و با پای پرونیت طی دویدن (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 2
30 تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین شوک گرمایی ۷۰ و کاسپاز ۳ کاردیومیوسیت های موش های نر مدل سکته قلبی. (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 9، شماره: 2
31 تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-۲۰۸، miR-۴۹۹ و HSP۶۰ کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکته قلبی مواجهه با ایزوپروترنول (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 52
32 تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر بیان ژن miR-۱۳۳ و miR-۱ بطن چپ موش صحرائی مدل انفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپروترنول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 11، شماره: 25
33 تاثیر تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر سطح کورتیزول، تستوسترون و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان جودوکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 16، شماره: 3
34 تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر عملکرد سیستم اتونوم قلبی و نیتریک اکساید در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 28، شماره: 2
35 تاثیر تمرین هوازی و هایپوکسی بر میزان بیان عوامل آنژیوژنز بافت قلبی موش های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 16
36 تاثیر تمرینات ۸ هفته ای تناوبی با شدت بالا و استقامتی با شدت متوسط به همراه مکمل کوئرستین بر میزان بیان ژن های PGC۱-α و NRF-۱ در بافت قلب رت های نر چاق دیابتی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 28، شماره: 1
37 تاثیر تمرینات پیلاتس بر نشانگرهای سیستم ایمنی در مردان سالمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 2
38 تاثیر درجات مختلف کاهش وزن بر مقادیر نیروی عکس العمل زمین طی حرکت لیفت در وزنه برداران نخبه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 2
39 تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر شاخص های فعالیت الکتریکی قلب مردان غیرفعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 2
40 تاثیر شش هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر میزان سرمی Klotho و بیان ژن FGF۲۳ در قلب موش های صحرایی دیابتی شده: یک مطالعه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 4
41 تاثیر فعالیت هوازی حاد بر پاسخ های فیبرینولیز جودوکاران در صبح و عصر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
42 تاثیر کاهش وزن سریع ناشی از دهیدراسیون بر توان و گشتاور مفصل زانوی وزنه برداران نخبه در سرعت های زاویه ای مختلف (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 1
43 تاثیر مصرف امگا-3 و شرکت در فعالیتهای هوازی بر sICAM-1 و سایتوکاین های پیش التهابی در زنان سالمند چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
44 تاثیر مصرف محلول ساکارز 5 درصد در طول یک فعالیت استقامتی بر میزان قند خون و حداکثر سرعت متعاقب آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
45 تاثیر مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی برشاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتیین لیپاز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
46 تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر شاخص های بیوشیمیایی ویژه سلول های قلبی در جودوکاران مرد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 10، شماره: 2
47 تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع بالا بر شاخص های ریوی مردان کوهنورد غیر حرفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 2
48 تاثیرات شدت و مدت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 5
49 تاثیرتمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر تغییرات شاخص های آسیب میوکارد در مردان میانسال غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 13
50 تأثیر دو نوع ورزش طولانی مدت در خشکی و آب بر سطوح بتااندورفین پلاسمایی در زنان باردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 4، شماره: 2
51 تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان ۶۰-۱۸ سال استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 55
52 شناسایی تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژن های مرتبط با قدرت عضلانی و دیابت تیپ دو در یک ورزشکار نخبه با استفاده از توالی یابی کل اگزوم: یک گزارش موردی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 10، شماره: 1
53 کمی سازی ارتباط بین حجم و شدت دویدن درمانده ساز به روی نوارگردان در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 10، شماره: 19
54 کنترل شیمیایی تهویه ریوی در فعالیت کوتاه مدت منقطع و دوره بازیافت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 2
55 مقایسه اثر تمرین هوازی در آب در دو دمای مختلف با محیط خارج از آب بر شاخص امواج با فرکانس خیلی پایین تغییرپذیری ضربان قلب در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 12، شماره: 23
56 مقایسه پاسخ های حاد شاخص های دستگاه انعقادی خون به یک وهله فعالیت ورزشی هوازی زیربیشینه در افراد ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
57 مقایسه تاثیر پروتکل خستگی درمانده ساز بر هم انقباضی عضلات مچ پا طی راه رفتن در افراد دارای پای سالم و با پای پرونیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 6، شماره: 2
58 مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و تناوبی هوازی با شدت بالا بر بیان -microRNAهای مرتبط با رگ زایی و ضدرگ زایی بافت چربی در موش های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 4
59 مقایسه تأثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حادّ 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم‌های کراتین کیناز و تروپونین قلبی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 6
60 مقایسه دو و چهار هفته مکمل یاری کوآنزیم Q10 بر آستانه تهویه و آستانه تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
61 مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش Dmax.S با آستانه تهویهای در مردان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین پلیمورفیسم ژنACTN۳با قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه کشتی گیران نوجوان باتجربه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
2 ارتباط سرعت با درصد چربی و ترکیب بدنی کشتی گیران نوجوان حرفه ای (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
3 ارزیابی ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی بالاتنه و قابلیت های زیست – حرکتی کشتی گیران نوجوان شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
4 الکترومایوگرافی هنگام فعالیت بدنی برای ثبت شاخص های انجام شده در عضلات (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
5 بررسی ارتباط بین ژنتیک و عملکرد ورزشی با تاکید بر ژن ACTN۳ در کشتی گیران نوجوان پسر با تجربه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
6 بررسی تاثیر مصرف حاد مکمل ال_آرژنین بلافاصله بعد از تمرین بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری در دختران غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی
7 بررسی تأثیر مصرف کافئین بر یک تکرار بیشینه و استقامت عضلانی مردان قدرتی کار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 بررسی سندروم درد پاتلوفمورال و گیر افتادگی روتاتور کاف شانه در شناگران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
9 بررسی عملکرد ورزشی ورزشکاران بوکس به دنبال مصرف مکمل های کراتین مالات، بتاآلانین و بتائین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
10 پیچیدگی و آنتروپی sEMG در خستگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
11 تاثیر تمرین مقاومتی بر وضعیت آنتی اکسیدانی و فشار اکسایشی در زنان سالمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
12 تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی با دو شیوه الگوی باردهی هرمی و هرمی معکوس بر قدرت عضلانی دختران نوجوان غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
13 تاثیر فعالیت ورزشی بر سطوح هورمونهای جنسی، آنزیمهای آنتی اکسیدانی، استرس اکسیداتیو و شاخص-های آپوپتوز بافت بیضه بیماران دیابتی: مقاله مروری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
14 تاثیر مصرف مکمل های کراتین مالات، بتاآلانین و بتائین بر آسیب عضلانی در ورزشکاران بوکس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
15 تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مصرف مکمل روغن ماهی سالمون بر برخی سنجه های آنتروپومتریک در پسران دانشگاهی چاق مستعد بیماری آسم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
16 تاثیر۲ شیوه تمرینات ورزشی بر بیان ژنهای Angiopoitin-۱ و Canstatin در بطن چپ موش های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
17 تاثیریک دوره تمرین هوازی و مصرف مکمل روغن ماهی سالمون بر تغییرات وزن و شاخص WHR در پسران دانشگاهی چاق مستعد بیماری آسم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
18 تأثیر تغییرات حجم پلاسما در برآورد توان هوازی بیشینه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت آدیپونکتین و لپتین مردان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
20 در کشتی گیران نوجوان پسر با تجربه شهر ACTN۳بررسی ارتباط بین عملکرد سرعتی و پلی مورفیسم ژن اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
21 کاربرد الکترومایوگرافی در فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
22 مقایسه اثرات سه شیوه تمرین استقامتی وامانده ساز، مقاومتی شدید و ترکیبی یک جلسه ای بر میزان ترشح هورمون رشد دختران غیر ورزشکار (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران