مسعود خداویسی

 مسعود خداویسی استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مسعود خداویسی

Masoud Khodaveisi

استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشتی درمورد تن سنجی کودکان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی و درمانی شهرهمدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 14، شماره: 2
2 بررسی ارتباط ساز ههای الگوی اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب » در معتادین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
3 بررسی تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 23، شماره: 2
4 بررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل بر کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 3
5 بررسی تاثیر به کارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت B در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 18، شماره: 1
7 تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس؛مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
8 سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتورانسانی در وقوع حوادث رانندگی شهرهمدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 4
9 علل قطع شیردهی در کودکان زیر یکسال درزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
10 میسان بکارگیری احتیاط های استاندارد پیشگیری از بیماریهای منتقله از طریق خون وترشحات توسط کارکنان زایشگاههای دولتی شهر همدان سال 1389 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 21، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین خودمراقبتی باخودکارآمدی بیماران مبتلا به نارسایی قلب مراجعه کننده به بیمارستان قلب فرشچیان شهر همدان در سال 1396 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان