نوید نظافتی

 نوید نظافتی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی استادیار -مدیر گروه رشته مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

نوید نظافتی

Navid Nezafati

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی استادیار -مدیر گروه رشته مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استراتژی مدیریت دانش کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 10
2 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی در سازمانهای مالی با نقش تعدیلگر سبک تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 5
3 سنجش اعتماد و خوشنامی در شبکه های اجتماعی با رویکردهای داده کاوی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 1، شماره: 8
4 شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
5 شناسایی و تحلیل فرصتها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی در فضای مجازی؛ مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 3
6 طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
7 طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
8 مدل سازی و طراحی شبکه زنجیره تامین دو هدفه با در نظر گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A method for human driven knowledge acquisition (case study in a petrochemical company) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
2 ابردانش سازمانی: تلفیقی از دو مقوله ی کاربردی رایانش ابری و مدیریت دانش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
3 ارائه چارچوبی برای انتخاب ابزارهای مدیریت دانش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد PROMETHEE (مطالعه موردی: بانک کشاورزی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 ارائه روشی جهت مستندسازی تجارب مدیران صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC
5 ارائه مدلی برای تعیین نقطه بهینه مصرف اسکناس در خودپردازها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
6 ارایه روشی تلفیقی جهت ایجاد نقشه ساختار دانش و اخذ تصمیم دانشی در پروژه ها مطالعه موردی پروژه تولید سگمنت های تونل درمتروی تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 ارایه مدلی جهت پیش بینی حملالات و ارزیابی ریسک امنیتی شبکه با استفاده از تیوری بازی ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
8 ارزیابی اثربخشی سیستم CRM در موفقیت سازمان با تأکید بر نقش عوامل سازمانی در شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
9 ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه های عمرانی با تاکید بر نقش مدیریت دانش(مورد مطالعه: پروژه های عمرانی شهری شهرداری منطقه8) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران
10 ارزیابی و اولویت بندی عوامل موفقیت استفاده از انجمن های خبرگی مجازی به منظور ارتقا تسهیم دانش در بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
11 استفاده از تکنیک داده کاوی در شناسایی الگوها و خوشه بندی تراکم مکانی ایستگاههای اندازه گیری دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
12 الگوریتم ارزایبی سطح مدیریت دانش در سازمان (مطالعه موردی در یک شرکت پژوهشی پتروشیمی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
13 امکان سنجی پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در سیستم بانکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
14 اولویت بندی کاربردهای هوش تجاری در تجارت الکترونیک به روش FAHP: مطالعه موردی وبسایت یاتا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)
15 بررسی عوامل موثر در پیاده سازی شبکه دانشی مشترک بین سازمان های همکار (مطالعه موردی صنعت پتروشیمی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
16 بررسی، طبقه بندی و مقایسه مدلهای اندازه گیری دانش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 چارچوبی برای انتخاب ابزارهای مدیریت دانش مشتری در مدیریت ارتباط با مشتری با رویکردPROMETHEE مطالعه موردی: بانک کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
18 داده کاوی خوشه بندی مشتریان اینترنت بانک با استفاده از الگوریتمK_Means در بانک سینا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
19 شناسایی روابط دینامیکی سرمایه فکری مراکز دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
20 شناسایی شاخصهای موثربراجرای زیرفرایندهای مدیریت دانش سازمانی و ارایه راهکارهای مرتبط با آن مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
21 شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF’s) مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
22 طراحی الگوی استقرار مدیریت دانش سازمانی با بهره گیری از مدل خلق دانش SECI در بانک کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
23 طراحی و به کارگیری نرم افزار سیستمجامع مدیریت دانش ( مطالعه موردی در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 طراحی یک چارچوب برای ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
25 کاربرد مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی (مورد کاوی در انستیتو پاستور ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
26 مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری و ارائه چارچوبی مفهومی جهت پیاده سازی سیستم های CRM2.00 درنظام بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی