علی اکبر ترابیان

 علی اکبر ترابیان رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب

علی اکبر ترابیان

Aliakbar Torabian

رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.