پروفسور مسعود حاجی علیلو

پروفسور مسعود حاجی علیلو استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

پروفسور مسعود حاجی علیلو

Prof. Masoud Hajialilue Bonab

استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی هوازدگی و فرسایش سنگ های آذرآواری مخروطی شکل روستای کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی آزاشگاهی تاثیر فزودن نانوسیلیس با سطح ویژه های متفاوت در پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مصالح خاک سیمان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
3 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر در مقاومت فشاری و خمشی مصالح خاک سیمان و بررسی عددی استفاده از این مصالح برای فرازبند سد بختیاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
4 بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاسشده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی تاثیر احداث ستون های سنگی بر فرکانس اصلی ساختگاهی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی تغییرات اصلاح دانه بندی روی رفتار تحکیمی خاک های درشت دانه رس دار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 68
7 بررسی رفتار تجربی گروه شمع بلند و کوتاه با هد گیردار تحت بار جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 87
8 بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
9 بررسی رفتار لرزه ای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایش های میز لرزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی رفتارخاک های ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 2
11 بررسی عددی اثر ستون های سنگی بر کاهش پتانسیل روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 95
12 بررسی عددی سه بعدی رفتار سیستم میخ گذاری خاک به روش تفاضل محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 90
13 تاثیر نوع و مقدار محصولات پایه ی سیلیسی در پارامترهای رفتاری و مقاومت برشی مخلوط خاک سیمان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
14 تحلیل عددی پاسخ لرزه ای تونل زیرزمینی مترو تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 3
15 مدلسازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
16 مطالعه ی ازمایشگاهی و عددی تاثیر مسلح سازی خاک در ظرفیت باربری پی نواری در نزدیکی دیوار حایل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An experimental study of the effect of buried depth of pipe on uplift behavior in liquefible sandy soil using shaking table test (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی استفاده از روش تراکم دینامیکی جهت بهسازی بزرگراه شمالی تبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی رفتار مکانیکی خاکهای ماسه‌ای فوم‌ دار در حفاریهای مکانیزه EPB (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
4 ارزیابی زهکش قائم در تحکیم بستر با خاک رس اشباع ( مطالعه موردی بزرگراه پاسداران تبریز) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 اندر کنش دیوار حائل و خاک مسلح تحت بار نواری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 Effect of Facing Stiffness in composite soil anchor-nailing (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
7 Modelling Initial Elastic Modulus of Sand-EPS Mixtures Using Evolutionary Polynomial Regression (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
8 Research on Design of Model in shaking table test box in soft soil (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 Shaking table test of earthquake input acceleration effect on uplift of buried pipes in liquefiable soils (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 Stress Distribution under Vertical Movements of Pipelines in Clay Soils (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
11 The effect of anchors pre-stressing forces on reinforced excavated wall (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی آزمایشگاهی مقاومت بیرون کشیدگی مهارهای چند صفحه ای عمودی منفرد و گروهی در خاک درشت دانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
13 بررسی اثر آرایش شمعهای مایل و قائم در گروه شمع تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
14 بررسی اثر اندازه حرکت ضربه در تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
15 بررسی اثر ناهمسانی خاک رس طبیعی روی نشست پی های سطحی با استفاده ازمدل رفتاری با سخت شوندگی دورانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی اثرآرایش زاویه ای گروه ریزشمع بررفتارلرزه ای ومقاومسازی پی منفرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 بررسی استفاده از مصالح خاک سیمان در طراحی فرازبند سد بختیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی الگوی تغییرشکل در اطراف گروه شمع تحت بارگذاری جانبی در ماسه به روش تصویری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی اندرکنش بین خاک و گروه شمع تحت بارگذاری جانبی به روشPIV (Particle Image Velocimetry) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 بررسی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه با استفاده از روش ترکیبی المان محدود- المان محدود مرزی مقیاس شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
21 بررسی تاثیر ابعاد نمونه و دانه بندی بر پارامترهای مقاومت برشی خاکهای اصلاح شده فیزیکی با فوم برای حفاری های مکانیزه EPBM (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر مسلح کننده در شیروانیهای مسلح به روش سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
24 بررسی تاثیر وجود شمع مایل در گروه شمع تحت بار جانبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
25 بررسی تاثیرات گودبرداریهای عمیق روی تونلهای مترو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
26 بررسی تاثیرات گودبرداریهای میخکوبی شده بر روی تونلهای موجود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی تجربی جابجایی خاک اطراف شمع قائم و مایل تحت بار جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
28 بررسی توزیع تنش در اثر حرکات قائم لوله های انتقال نفت و گاز درخاک های رسی مدل فیزیکی و عددی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 بررسی رفتار خاک اطراف شمع منفرد تحت بار جانبی به روش تصویری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی رفتار خاک در اطراف شمعهای تحت بار جانبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی رفتار شمع با اتصال گیرداری و آزاد تحت تغییرمکان دیوار حایل به روش تصویری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 بررسی رفتار شمع با اتصال مفصلی تحت تغییر مکان دیوار حایل به روش تصویری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی رفتار گروه شمع مایل تحت بار جانبی به روش PIV در جکت ها (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
34 بررسی رفتار گودهای پایدارشده به روش میخکوبی در کنج های 270 درجه به روش تفاضل محدود سه بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
35 بررسی رفتار لرزه ای پل کابلی تبریز با در نظر گرفتن اندرکنش شمع خاک سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
36 بررسی رفتار مقاومتی خاک رس طبیعی با مدل رفتاری همسان و ناهمسان با سخت شوندگی دورانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
37 بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری بکمک روش PIV (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
38 بررسی عددی اثر پارامترهای هندسی ریز شمع ها در بهبود ظرفیت باربری خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
39 بررسی عددی مکانیسم رفتاری خاکهای غیر اشباع در اندرکنش با رویه بتنی کانالهای انتقال آب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
40 بررسی عددی نتایج مدل سازی گودبرداری در مجاورت تونل با مدل های رفتاری متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
41 بررسی کرنش های برشی خاک اطراف شمع های قائم و مایل تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی مکانیزم گسیختگی خاک مسلح زیر پی های نواری با استفاده از روش تصویری PIV (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 بهسازی (اصلاح) خاک با استفاده از مواد افزودنی (فوم ، پلیمر) در حفاری مکانیزه (مطالعه موردی متروی خط 2 تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
44 بهسازی اصلاح خاک با استفاده از مواد افزودنی فوم ، پلیمر در حفاری مکانیزه مطالعه موردی متروی خط 2 تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
45 بهینه سازی مقطع عرضی کانالهای واقع بر روی خاکهای متورم شونده بکمک موقعیت درزهای اجرایی و شیب دیواره ها (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
46 تاثیر اصلاح فیزیکی خاکهای بستر شهر تبریز با فوم جهت بهینه کردن حفاری های مکانیزه مترو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تأثیر آهک و خاکستر پوسته برنج بر خصوصیات خمیری و مقاومت فشاری خاک لس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 تعیین نقاط دارای پتانسیل واگرایی در استان آذربایجان شرقی وبررسی تخریب ناشی از آن در سدها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
49 تورم خاک بستر کانال های آبیاری طرح آجی چای و ارائة راه کارهای اصلاحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 عملکرد گروه شمع صلب و خاک اطراف آن تحت بار جانبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
51 کاربرد سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) در مدلسازیهای ژئوتکنیکی مطالعة موردی گسترش کرنش در حالت تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
52 کاهش مخاطرات ناشی از خاکهای فروریزشی به وسیله آب اندازی مطالعه موردی: کانال اصلی خدافرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
53 مدلسازی عددی مراحل ساخت گودبرداری و صحت سنجی با برداشت های حین ساخت (مطالعه موردی ایستگاه 9 خط یک مترو تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
54 مدلسازی فیزیکی تراکم دینامیکی خاکهای ماسه ای سست (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
55 مدلسازی فیزیکی رفتار اندرکنشی خاکهای متورم شونده و رویه بتنی کانالهای انتقال آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
56 مدلسازی فیزیکی شالوده های عمیق در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
57 مدلسازی محیط نامحدودخاک توسط روش المان محدود مرزی مقیاس شده برای تحلیل مسائل دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
58 مطالعه اثر Shadowing در گروه شمع تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
59 مطالعه اندرکنش خاک و سازه بروش مخروط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
60 مطالعه تراکم پذیری و مقاومت برشی خاکهای دانه ای اصلاح شده برای حفاریهای EPB (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
61 مطالعه تغییر شکل های شمع و خاک تحت شرایط بارگذاری جانبی در آرایش گروه شمع ها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
62 مطالعه رفتار اندرکنشی رویه بتنی کانالها و خاک متورم شونده غیر اشباع بستربا استفاده از مدلسازی فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 مطالعه رفتار خاک و شمع در گروه شمع های چهار تایی تحت بارگذاری جانبی با استفاده ازمدل سازی فیزیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
64 مطالعه رفتار لرزه ای تونل مستطیلی کم عمق با استفاده از مدلسازی فیزیکی بر روی میز لرزه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران
65 مطالعه گسترش کرنش در زیر پی ها بروش تصویری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 مطالعه موردی فرآیند تزریق پرده آببند پی سد ونیار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
67 مقایسه اندرکنش بین خاک و شمع های منفرد قائم و مایل تحت بارگذاری جانبی به روش بارگذاری جانبی به روش PIV (Particle Image Velocimetry) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
68 مقایسه روش المان محدود و تفاضلات محدود در تحلیل گودبرداری های عمیق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 مکانیسم رفتاری هسته سد خاکی (مطالعه موردی سد قلعه چای) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک