دکتر مسعود حاجی علی لو

دکتر مسعود حاجی علی لو استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

دکتر مسعود حاجی علی لو

Dr. Masoud Haji Aliloo

استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزاشگاهی تاثیر فزودن نانوسیلیس با سطح ویژه های متفاوت در پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مصالح خاک سیمان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
2 تاثیر نوع و مقدار محصولات پایه ی سیلیسی در پارامترهای رفتاری و مقاومت برشی مخلوط خاک سیمان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی استفاده از روش تراکم دینامیکی جهت بهسازی بزرگراه شمالی تبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 اندر کنش دیوار حائل و خاک مسلح تحت بار نواری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 بررسی اثرآرایش زاویه ای گروه ریزشمع بررفتارلرزه ای ومقاومسازی پی منفرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بررسی اندرکنش بین خاک و گروه شمع تحت بارگذاری جانبی به روشPIV (Particle Image Velocimetry) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
5 بررسی تاثیر ابعاد نمونه و دانه بندی بر پارامترهای مقاومت برشی خاکهای اصلاح شده فیزیکی با فوم برای حفاری های مکانیزه EPBM (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی تاثیر مسلح کننده در شیروانیهای مسلح به روش سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
7 بررسی تاثیرات گودبرداریهای عمیق روی تونلهای مترو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
8 بررسی تاثیرات گودبرداریهای میخکوبی شده بر روی تونلهای موجود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 بررسی تجربی جابجایی خاک اطراف شمع قائم و مایل تحت بار جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
10 بررسی رفتار خاک در اطراف شمعهای تحت بار جانبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی رفتار گروه شمع مایل تحت بار جانبی به روش PIV در جکت ها (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 بررسی کرنش های برشی خاک اطراف شمع های قائم و مایل تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی مکانیزم گسیختگی خاک مسلح زیر پی های نواری با استفاده از روش تصویری PIV (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بهسازی (اصلاح) خاک با استفاده از مواد افزودنی (فوم ، پلیمر) در حفاری مکانیزه (مطالعه موردی متروی خط 2 تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
15 بهسازی اصلاح خاک با استفاده از مواد افزودنی فوم ، پلیمر در حفاری مکانیزه مطالعه موردی متروی خط 2 تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
16 تاثیر اصلاح فیزیکی خاکهای بستر شهر تبریز با فوم جهت بهینه کردن حفاری های مکانیزه مترو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 تعیین نقاط دارای پتانسیل واگرایی در استان آذربایجان شرقی وبررسی تخریب ناشی از آن در سدها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
18 تورم خاک بستر کانال های آبیاری طرح آجی چای و ارائة راه کارهای اصلاحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 کاهش مخاطرات ناشی از خاکهای فروریزشی به وسیله آب اندازی مطالعه موردی: کانال اصلی خدافرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 مدلسازی عددی مراحل ساخت گودبرداری و صحت سنجی با برداشت های حین ساخت (مطالعه موردی ایستگاه 9 خط یک مترو تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
21 مدلسازی فیزیکی شالوده های عمیق در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
22 مطالعه اثر Shadowing در گروه شمع تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 مطالعه تراکم پذیری و مقاومت برشی خاکهای دانه ای اصلاح شده برای حفاریهای EPB (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
24 مقایسه اندرکنش بین خاک و شمع های منفرد قائم و مایل تحت بارگذاری جانبی به روش بارگذاری جانبی به روش PIV (Particle Image Velocimetry) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
25 مقایسه روش المان محدود و تفاضلات محدود در تحلیل گودبرداری های عمیق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران