دکتر حمید سلطانیان زاده

دکتر حمید سلطانیان زاده استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

دکتر حمید سلطانیان زاده

Dr. Hamid Soltanian Zadeh

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 1، شماره: 1
2 انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 2، شماره: 1
3 پردازش شنیداری واژه ها، شبه واژه ها و ناواژه ها در مغز فارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 1
4 پیش بینی سنکوپ وازوواگال براساس متغیرهای توجه درون ­پرداز و حساسیت اضطرابی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 2
5 مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 1، شماره: 2
6 مکان یابی کانون صرع با استفاده از داده های همزمان ثبت شده EEG-FMRI (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای کاهش نویز تصاویر ویدئویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
2 ارائه روشی جدید برای تعیین نواحی فعال متمرکز مغز توسط سیگنال MEG (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارائه روشی جهت Warping محلی تصاویر MRI مغز انسان به کمک تصاویر Voronoi (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 ارائه روشی مبتنی بر خوشه بندی برای سنجش عملکرد روش های تحلیل fMRI (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 ارائه یک روش تکاملی جهت بهبود سیگنال به نویز بردار ویژه اصلی تانسور انتشار درتصویر برداریDTMR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
6 ارائه یک روش جدید برای حل مساله معکوس MEG (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 ارائه یک روش وز ندار جدید برای کاهش حساسیت به نویز در حل مساله معکوس MEG (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 ارتباط هوش انسان با مولفه های فرکانس بالای ارتباطات کارکردی دینامیکی مغز در حالت استراحت با استفاده از تصویرنگاری تشدید مغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
9 ارزیابی و مقایسه دو مدل ارائه شده برای فیبرهای عصبی با استفاده از دادههای DTMRI (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
10 ارزیابی و مقایسه عملکرد روشهای تحلیل تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
11 استخراج حرکات پایه از دستخط فارسی افراد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 استفاده از اطلاعات موجود در تصاویر حجمی مغز در هنگام عمل جراحی مغز و اعصاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 استفاده از روشهای امتزاج ویژگی جهت بهره گیری کامل از ویژگیهای فضائی و زمانی برای تشخیص سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
14 استفاده از ویژگیهای پاسخ همودینامیک و خوش هبندی فازی جهت تشخیص فعالیت مغز از روی تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
15 اصلاح ناهنجاریهای هندسیدر تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از اطلاعات لبه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
16 افزایش کارایی حسگری فشرده ساز در افزایش سرعت MRI به کمک ایده ی مرتب سازی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
17 ایجاد داده های مناسب برای انتقال سیگنال ECG روی خط تلفن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 Diffusion Tensor Digital Phantom for Crossing Fibres Detection (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
19 exploring relationship between fMRI and MEG usnig a new model (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
20 integrated MEG and Fmri MODEL (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 Integrating Location and Tissue Type Information in Entropy -Based Coupled Object Segmentation of Brain Structures (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
22 Reducing Cement Setting Critical Times Using Gel-strength Modifying Agents and Analysis of the Designed Slurries Regarding to Gas Flow (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
23 The Application of Carbon Nano Tubes in Designing Heavy Weight Cement Slurry with High Elastic (flexural) Strength. (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
24 Tract Based Spatial Statistical Analysis of Diffusion Parameters in Temporal Lobe Epilepsy (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
25 Using well tests in order to evaluate affecting parameters in hydraulic fracturing design (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
26 بخش بندی بافت های مغزی از تصاویر ام . آر. به کمک مدل ترکیبی گوسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
27 بخش بندی تالاموس با استفاده از ترکیب اطلاعات ناحیه ای و گرادیان در تصاویر تشدید مغناطیسی با روش زیر فضاهای همتراز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 بخش بندی خودکار ساختارهای مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسی بوسیله کانتورهای متعامل Interactive مبتنی بر اسکلت میانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
29 بخش بندی مالتی رزولوشن تصاویر تشدید مغناطیسی مغز انسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
30 بخش بندی مبتنی بردانش آناتومی روده بزرگ با استفاده از تصاویر سه بعدی سی تی اسکن برای سیستم کولونسکوپی مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
31 بخش بندی و استخراج ضایعات (MS (Multipe Sclerosis مغز انسان از روی تصاویر MR توسط روش تلفیقی بیشینه کردن تابع امید (EM) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
32 بخشبندی بافتهای تصویر با استفادها ز فیلتر گابور الگوریتم ژنتیک وخوشه یابی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
33 بخش‌بندی دسته فیبرهای ماده سفید مغز به روش سطوح هم‌تراز و با استفاده از ضرائب هارمونیک کروی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
34 بخص بنذی معنایی و خلاصه سازی ویذیو مسابقات فوتبال بر اساس پردازش اطلاعات تصویر و صوت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
35 بررسی اثر تبادل آب در فضای داخل سلولی بر زمان استراحت مؤثر در تصویر برداری تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل "لی" (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
36 بررسی تغییرات عمقی و سطحی مغز در تنظیم احساسات براساس یادآوری خاطرات مثبت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
37 به کارگیری روشهای نمایش حجمی برای آزمونهای غیر مجرب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
38 بهبود کیفیت اکوهای سیگنال اولتراسوند با استفاده از تحریکهای کد شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
39 بهبودبخش بندی رایانه ای بافت های نرم مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی به کمک تبدیل موجک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
40 بهسازی گفتار با استفاده سیستم ترکیبی جداسازی کور منابع و فیلتر کالمن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
41 بهینه‌سازی ویژگی‌های لایه‌ی میانی مدل شناسایی اشیاء HMAX (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
42 پیش بینی حمله صرع با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته در فضای حالت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
43 پیش بینی نتیجه ی درمان بواسیزوماب در بیماران دارای تومور مغزی با استفاده از تصاویر چندپارامتری تشدید مغناطیسی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
44 پیشنهاد «آزمون نسبت درستنمایی» برای ارزیابی همبستگی داده های fMRI با پایه های یک زیر فضای سیگنال، جهت تشخیص فعالیت مغز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
45 تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکارسازی و تشخیص چهره گوینده خبر و آشکار سازی مرز بخش های خبری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
46 تخمین طیف سیگنال غیرایستای داپلر ماورای صوت بازگشتی از جریان خون با روشهای زمان - فرکانسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
47 تخمین طیف سیگنال غیرایستای داپلر ماورای صوت بازگشتی از جریان خون با روشهای زمان - فرکانسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
48 تخمین طیف سیگنال غیرایستای داپلر ماورای صوت بازگشتی از جریان خون با روشهای زمان - فرکانسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
49 تخمین غیرپارامتری Trend در حضور نویز فراکتالی با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
50 تخمین فیبرهای عصبی متقاطع با استفاده از تحلیل مؤلفههای مستقل سریع و روش Tensor Deflection (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
51 ترکیب اطلاعات سوژ ههای مختلف در تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی برای تشخیص مناطق فعال مغز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
52 تشخیص اثرانگشت بر اساس فیلتر گبور و تبدیل FLD یا RFLD (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
53 تشخیص سریع خرابی تولیدات صنعتی با کمک روش های مبتنی بر آلگوریتم برش و پیچش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
54 تشخیص نواحی فعال مغز درهنگام انجام یک حرکت با استفاده از تحلیل تصاویر عملکردی تشدید مغناطیسی Fmri (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
55 تصحیح آرتیفکت حرکت چرخشی سر در تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
56 جداسازی خودکار بافت های مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی به کمک تبدیل موجک ها و الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
57 جداسازی غیر نظارتی بافت های درون تصویر با استفاده ازانرژی ناهمواری در حوزه ویولت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
58 جداسازی هسته قرمز از روی تصاویر MR مبتنی بر مدلهای هارمونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
59 خودکارسازی بخش بندی تصاویر MR مغز با ترکیب قابلیت های روش های خوشه بندی و مدل های شکل پذیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
60 خوشه بندی نگاشت پارامتر آماری ایجاد شده توسط روشهای تحلیل مختلف در Fmri جهت ارزیابی روشها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
61 درجه بندی اتوماتیک تصاویر پاتولوژی پروستات با استفاده از ویژگیهای مالتی ویولت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
62 درجه بندی خودکار تصاویر آسیب شناسی پروستات با استفادها ز آنالیز بافت در تصاویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
63 دسته بندی کلسیفیکاسیونهای تصاویر ماموگرافی با استفاده از ویژگی های ظاهری و بافتی کلسیفیکاسیونها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
64 روش جدیدی برای قطعه بندی تصاویر مغزی MRI با استفاده از الگوریتم k-means و همبستگی بین نقاط تصویر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
65 روشی خودکار برای شناسایی هویت فرد با استفاده از پارامترهای استاتیک بدن در راه رفتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
66 روشی نوین در طراحی یک زیر ساخت نرم افزاری شئ گرا و استاندارد برای سیستمهای اطلاعات بیمارستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
67 سیستم های تحلیل معنایی ویدیو ازدیدگاه کاربردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
68 شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی - مغز آسیب دیده با روش های آماری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
69 شبیه سازی و اصلاح اعوجاجات تصاویر MR ناشی از غیر یکنواختی میدان مغناطیسی ساکن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
70 شناسایی الگوی تغیرات سطحی و حجمی ریه در بیماری های انسدادی با استفاده از تصاویر سی تی اسکن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
71 طبقه بندی تصاویر رنگی عنبیه به کمک ماتریس هم-اتفاقی تصویر Hue: یک لایه از ساختار سلسله مراتبی برای شناسایی مقاوم افراد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
72 طراحی سیستمهای کنترل مورد - پایه با بهره گیری از روشهای شناسایی الگو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
73 طراحی نرم افزار نمایش تصاویر دیجیتال و سیستم آرشیو تصاویر پزشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
74 طراحی و پیاده سازی سیستم رباتیکی جراحی مغز و اعصاب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
75 طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستمهای رادیولوژی بدون فیلم دندانپزشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
76 طراحی و پیادهسازی یکسیستم استاندارد مدیریت اطلاعات رادیولوژی تحت یکچهارچوب قابل توسعه برای سایر سیستمهای اطلاعات درمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
77 طراحی و ساخت سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
78 فشرده سازی سیگنال ECG با نرخ بیت پایین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
79 فشرده سازی لایه ای اندیسهای TSVQ و کاربرد آن دراینترنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
80 قطعه بندی خودکاردندانها درتصاویر سی تی دارای آرتیفکت فلزی بااستفاده ازروش سطوح همتراز (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
81 مکان یابی کانون های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI و شناسایی خودکار اینترایکتال در EEG داخل اسکنر (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
82 موازی سازی بازسازی تصویرPETبه روش بیشین ه کردن تابع درستنمایی بر مبنای آلگوریتم SAGE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
83 نمایش سریع حجمی با استفاده از همبستگی فضایی داده ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
84 یک الگوریتم تشخیص مانع ب یدرنگ مبتنی بر جریان نوری برای ربات متحرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر