مختار آرامی

 مختار آرامی استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مختار آرامی

Mokhtar Arami

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جذب سطحی رنگزای راکتیو آبی 19 توسط کربن فعال با منشا پسماند انار (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
2 بهینه سازی فرایند انعقاد الکتریکی برای حذف کروم (VI) با روش تاگوچی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of wheat bran as a natural adsorbent for removal of Cr(VI) from aqueous solutions (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
2 استفاده از جاذب طبیعی پوسته بلغور سویا در رنگبری رنگزاهای اسیدی: بررسی سینتیک و تعادل (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 استفاده از یک سطح فعال کاتیونی برای اصلاح سطح نانولوله های کربنی و بررسی کاربرد آن در حذف رنگزای مستقیم قرمز 80 (دریافت مقاله) سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
4 اکسیداسیون فتوکاتالیستی ترفتالیک اسید توسط نانو ذرات TiO2 و پرتوهای UV (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 Carboxymethyl cellulose from recycled cotton waste (linter), using microwave energy (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 Decolorization and mineralization of dyes by heterogeneous nanophotocatalysis using immobilized nanoparticles of titania (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 Equilibrium, kinetics, and Thermodynamic Studies for the Adsorption of Anionic Dyes onto Surfactant Modified Feldspar (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
8 Functionalized halloysite nanotubes with amine dendrimer for the adsorption of acidic dye from textile wastewater (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
9 Nanophotocatalysis using immobilized nanoparticles of titania. Degradation of N-heterocyclic aromatic organic pollutants (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
10 Nanophotocatalysis using immobilized Titania nanoparticle. Decolorization and mineralization of Basic Blue 41 at pilot scale (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 Nanophotocatalysis using immobilized titanium dioxide nanoparticles. Degradation of organic pollutant: Case study of Butachlor as a biorecalcitrant contaminant (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 Optimization and Modeling of Advanced Oxidation of Dye Solution Using Response Surface Methodology (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
13 Study of Parameters Affecting the Degradation of Reactive Red 198 in a Sequential Anaerobic-Aerobic Process Using Activated Sludge (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
14 بازیابی هیومیک اسید از پساب پخت سلولز وارائه روشی برای تصفیه آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
15 بررسی اثر مواد فعال سطحی دوقلوی کاتیونی در رنگرزی کالای پلی استر با ماده رنگزای دیسپرس برپایه نفتالیمید حاوی گروه آلکیل (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
16 بررسی امکان حذف پروسه پرزسوزی توسط هیدرولیز آنزیمی بر پنبه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 بررسی انحلال پذیری رنگزای دیسپرس قرمز 1 در حضور یک سری سطح فعال های دوقلوی کاتیونی (دریافت مقاله) سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
18 بررسی بهبود کیفیت و خواص زیردست کالای پشمی با کنترل فعالیت پروتئاز ها برپشم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 بررسی پارامترهای مؤثر در کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در حذف رنگزاها از پسابهای صنعتی ( مطالعه موردی ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
20 بررسی تاثیر ساختار شیمیایی در تجزیه فوتوکاتالیزی رنگزاهای نساجی با فرآیند فوتوکاتالیز (UV/TiO2/H2O2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 بررسی رنگبری پساب کارخانه نساجی مطهری (پساب مخزن اولیه) توسط جاذبهای غشاء داخلی پوست تخم مرغ، پوست پرتقال و پوسته بلغور سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بررسی روش های مختلف کاهش حجم پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
23 بررسی روند تجزیه فتوکاتایزی رنگزارهای سیباکرونی با فرمولهای ساختمانی نامشخص (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
24 بررسی سینتیک آبکافت ماده رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 بررسی کارایی آلوم در حذف رنگزاهای اسیدی از محلولهای آبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بهینه سازی وتعیین مشخصات غشاهای اولترافیلتراسیون تهیه شده به روش فوتوپلیمریزاسیون اسید اکریلیک بر پایه پلیسولفون : اثر افزودنیهای مختلف روی میزان احتباس نمکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
27 تصفیه پساب های صنایع نساجی با استفاده از مواد منعقد کننده (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
28 تصفیه محلولهای رنگی رنگزاهای نساجی با فناوری پیشرفته اکسیداسیون کاتالیزوری نوری در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 تهیه آلژینات سدیم از جلبک ساراگاسوم هیستریکس بومی سواحل جنوب ایران و استفاده از آن در تثبیت سلولهای مخمری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 جداسازی یونهای فلزی از آب توسط غشاهای نانوساختاری پلی سولفون تهیه شده به روش گرافت نوری در حضور اسید اکریلیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 حذف رنگزا ازپسابهای نساجی با استفاده ازکربن فعال/پراکسیدهیدروژن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
32 حذف رنگزای اسیدی با الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانولوله کربنی و اکسیدگرافن به روش الکتروفنتون ناهمگن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
33 حذف رنگزای بازیک قرمز 18 از پساب رنگی نساجی با استفاده از کیتوسان-اتیل اکریلات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
34 رنگبری پساب حاوی ماده رنگزای راکتیو آبی 19 به روش اُزناسیون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 رنگبری پساب نساجی حاوی رنگزای راکتیو با فرآیند الکتروشیمیایی در راکتور ناپیوسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 رنگبری رنگزاهای مستقیم قرمز 23 و قرمز 80 از پسابهای نساجی توسط جاذب طبیعی پوست پرتقال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 رنگبری رنگزاهای مستقیم قرمز 80 و قرمز 81 از پسابهای نساجی توسط جاذب طبیعی پوسته بلغور سویا (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
38 رنگبری و تجزیه فتوکاتالیزی رنگزای راکتیو قرمز 198 با فرایند UV/TiO2/H2O2 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 سبوس برنج، جاذب طبیعی مناسب برای حذف کروم (VI) از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 سنتز ماده رنگزای دیسپرس 4-سولفونیل فلوراید آزو بنزن 2-نفتل و بررسی خواص رنگرزی بر روی پلی استر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
41 سنتز و بررسی اثر یک سری سطح فعال های دوقلوی کاتیونی در فرایند رنگرزی اکریلیک (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
42 سنتز و بررسی خواص اسپکتروفتومتری ماده رنگزای جدید N- اتیل گلایسینات نفتالیمید- آزو- ′2 - استیل آمینو-′4-N ،N-دی اتیل آنیلین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
43 سنتز و بررسی خواص رنگرزی یک ماده رنگزای دیسپرس جدید با قابلیت هیدرولیز شوندگی در محیط قلیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
44 سنتز و کاربرد ماده رنگزای ۴-آمینو -N- اتیل گلایسینات نفتالیمید بر روی پارچه پلی استر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 سنتز یک ماده رنگزای دیسپرس فلورسنتی برای رنگرزی الیاف پلی استر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
46 کاربرد سطح فعالهای آنیونی و غیر یونی به عنوان مواد دیسپرس کننده در انحلال ماده رگزای دیسپرس نفتالیمیدی N- بوتیریک اسید -801- نفتالیمید -4- آزو-'4- هیدروکسیل بنزن (دریافت مقاله) سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
47 کف و کاربرد آن در فرایند های رنگرزی و تکمیل منسوجات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
48 مروری بر تکنولوژیهای نوین تصفیه پساب : روش انعقادسازی الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
49 مروری بر خواص رنگزاهای ضدمیکروب طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
50 مروری بر کاربرد فرایند بیوجذب در حذف فلزات سنگین از فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
51 مطالعه سینتیک و تعادل جذب سطحی رنگزای مستقیم قرمز 80 با بکارگیری جاذبهای پوست پرتقال، پوسته بلغور سویا و غشاء داخلی پوست تخم مرغ: مطالعه مقایسه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف رنگهای اسید مشکی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران