دکتر سید حسین شرف الدین

دکتر سید حسین شرف الدین استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

دکتر سید حسین شرف الدین

Dr. Seyed Hossein Sharafodin

استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق گستری در نهاد روحانیت با تاکید بر نقش های اجتماعی در گفتگو با دکتر سیدحسین شرف الدین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 18، شماره: 46
2 ارتباط عفیفانه درشبکه های اجتماعی سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 27
3 اشاعه نوآوری از دیدگاه قرآن کریم؛ رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 20، شماره: 43
4 الزامات رسانه ای تصویرسازی از منجی آخرالزمان: نفی بدیل سازی های باطل و شیطانی مدعیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 6، شماره: 11
5 بازخوانی «امر به معروف و نهی از منکر» در اندیشه علامه مصباح یزدی (دریافت مقاله) فصل نامه معرفت فرهنگی اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی تحلیلی ابعاد مختلف ازدواج سفید درایران (مولفه ای از سبک زندگی غربی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 5، شماره: 2
7 تاثیر کرونا بر ارتباطات اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
8 تاملی بر موضوع تجرد زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
9 تبیین الگوی تعامل تبلیغی معاونت تبلیغ حوزهای علیمه با رسانه ملی براساس اندیشه های رهبر معظم انقلاب (دریافت مقاله) فصل نامه معرفت فرهنگی اجتماعی دوره: 13، شماره: 3
10 تحلیل انتقادی روایت پیامبران در تلویزیون از منظر الگوی مفهومی اسوه پردازی دینی (مورد مطالعه: سریال یوسف پیامبر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 43
11 تحلیل محتوای انحرافات قدرتمندان و ثروتمندان در پرتو آیات قرآن و نظریه تضاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
12 جایگاه کانونی مولفه معنویت در الگوی پیشرفت اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی دوره: 2، شماره: 3
13 جذابیت پیام در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 9، شماره: 35
14 جذب و حفظ مخاطب برای رسانه خبری در ایران با استفاده از نظریه سبک زندگی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 7، شماره: 1
15 حقوق و وظایف اخلاق اجتماعی متقابل در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 27، شماره: 124
16 دیپلماسی فرهنگی امریکا و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 4
17 راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
18 رویکردی الهیاتی به نسبت دین و فرهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 9، شماره: 35
19 رویکردی دینی به اخلاق رسانه (با محوریت رسانه ملی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 3، شماره: 2
20 رویکردی روان شناختی به سرگرمی و فراغت (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 6، شماره: 2
21 سبک اهل بیت(ع) در تفریحات و اوقات فراغت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 16
22 سبک زندگی با رویکرد معنوی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 3، شماره: 1
23 سیاستگذاری رسانه ای در سیاستگذاری عمومی با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 100
24 شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 2، شماره: 4
25 عقلانیت به مثابه منطق و مبنای بنیادین گفت وگوی اسلام با ادیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرتو خرد دوره: 12، شماره: 2
26 علت گرایی ودلیل گرایی درعلوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 109
27 علم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
28 عوامل ساختاری بی تقوایی در شبکه های اجتماعی سایبری (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 49
29 کارکردهای مهمانی در سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 2، شماره: 2
30 مدیریت تعارض های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تاکید بر روابط اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 22
31 مصرف گرایی در سب کزندگی مدرن و دینی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 1، شماره: 1
32 نسبت میان دین وفرهنگ درتلقی های جامعه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
33 نظریه معنا، مطالعه تطبیقی پرس و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 18
34 واکاوی نقش رسانه‌های غربی در اسلام‌هراسی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نسبت میان اخلاق و آداب (با تاکید بر اخلاق و آداب اسلامی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی