دکتر اصغر افتخاری

دکتر اصغر افتخاری استاد

دکتر اصغر افتخاری

Dr. Asghar Eftekhari

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ صلح و سلم در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 12
2 ابعاد مفهومی مدارای سیاسی در جامعه اسلامی با تاکید بر سیره آیت الله مهدوی کنی (علیه السلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 13، شماره: 26
3 اصول الگوی اجتماعی حفاظت و امنیت در جامعه اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 7، شماره: 25
4 اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره های مبارکه اعراف، یونس و صافات (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 8، شماره: 15
5 اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 11، شماره: 39
6 الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 78
7 Defensive and Security-related Research of Islam Faith and Security: The Comparative Study Securitybased, and Profit-Based Discourses (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 4، شماره: 7
8 Religionization of Politics versus Secularization of Politics: An Islamic Alternative (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 1، شماره: 1
9 Strategic Requirements of Islam in Political Sciences’ Field (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 3، شماره: 5
10 بازتاب هویت ملی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 2
11 تبیین امنیتی واژه خوف در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 8، شماره: 29
12 تحلیل الگوی تعامل آزادی و امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
13 تحلیل تماتیک امنیت و آزادی اندیشه از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 8، شماره: 29
14 تحلیل عناصر قدرت نظامی در سیره علوی باتاکیدبر جنگ صفین (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 42
15 جنگ ترکیبی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران (تحلیل ابعاد و روش ها) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 28، شماره: 109
16 راهبردها و سیاست‌های ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
17 سیاست و فرهنگ شاخصهای سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
18 شاخص های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 37
19 شرعی سازی سیاست، چارچوبی معرفتی برای تحقق ایده سیاست اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 4
20 ظرفیت سنجی نظریات روابط بین الملل در عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (با تاکید بر نظریه سازه انگاری) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
21 عدالت به مثابه تعدیل : درآمدی بر نظریه امام خمینی (ره) در باب عدالت ملی و بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 5
22 علوم اجتماعی تفسیری؛ شناخت و نقد (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 31
23 کالبدشکافی ابعاد امنیت از منظرآیت الله مهدوی کنی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 15، شماره: 2
24 گذار از علوم امنیتی سکولار به نظریه امنیت شریعتمدار (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 32
25 مدل اقناع افکار عمومی در قرآن کریم؛ مطالعه موردی مواجهه با منافقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
26 معنا و مقام مصلحت در اندیشه سیاسی ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
27 معناشناسی استکبار در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 21
28 مقاله پژوهشی: طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
29 مقاله پژوهشی:تاثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 78
30 مقاله پژوهشی:راهبردهای پسابرجامی آمریکا علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 33
31 منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 17
32 منظومه مفهومی خرد امنیت اجتماعی شده در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه واله (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 11، شماره: 21
33 نظریه قدرت نرم در قرآن کریم (مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 6، شماره: 1
34 نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 14