محمد حسین فتحی

 محمد حسین فتحی

محمد حسین فتحی

Mohamad Hossein Fathi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از تیوری بیزین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
2 داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه یابی و ارزیابی بیولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 36، شماره: 3
3 مطالعه ی رفتار سایشی پوشش های کامپوزیتی آلومینا- تیتانیا تولید شده به روش پاشش پلاسمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توزیع کاربری فضای سبز با تاکید بر عدالت فضایی در راستای توسعه پایدار شهری(نمونه موردی: مناطق شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
2 ارزیابی راهبردهای آمایش مناطق مرزی بر اساس مدل SWOT-ANP مطالعه موردی: (منطقه مرزی ایران و ترکیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 بررسی اثر جریان ورودی پلاسما بر مورفولوژی پوشش های کامپوزیتی آلومینا - تیتانیا تولیدی به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
4 بررسی پاسخ فرکانسی پوشش های فریت باریم حاوی عناصر آلیاژی در فرکانس های رادار (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
5 بررسی تاثیر فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز بر رفتار خوردگی منطقه جوش آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول 10 % اسید کلریدریک (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
6 بررسی تأثیر ضخامت پوشش بیوسرامیکی آلومینا-تیتانیا بر رفتار خوردگی و سازگاری زیستی تیتانیوم (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
7 بررسی رفتار چگال شدن و رشد دانه فلوئور آپاتیت بالک نانوساختار در فرایند تف جوشی دو مرحله ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
8 بررسی رفتار خوردگی میکروبی فولاد کربنی با روش نویز الکتروشیمیائی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
9 بررسی رفتار خوردگی و سازگاری زیستی کاشتنی های فلزی با پوشش آلومینا – تیتانیا (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
10 بررسی ریز ساختار و خواص چسبندگی پوشش های پلاسمایی نیکل- آلومینیوم-کاربید سیلیسیم در شدت جریان های مختلف پاشش (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
11 بررسی ساختار پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت / آلومینا تولید شده به روش سل – ژل (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
12 بررسی نقش شهر میانی اسکو در توسعه نواحی روستایی و منطقه ای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
13 بررسی و ارزیابی خواص زیرکونیای پایدار شده با ایتریا جهت کاربردهای دندانپزشکی ترمیمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
14 پوشش دهی زیر کونیا بر روی فولاد زنگ نزن 316L و بررسی مقاومت به خوردگی آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
15 پوشش نوین هیدروکسی آپاتیت-تانتالیوم برای ایمپلنت های فلزی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
16 پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش با مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قوری چای) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
17 تاثیر پارامترهای پاشش در فرآیند پاشش پلاسمایی بر خواص و مورفولوژی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت - نیوبیوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 تاثیر پارامترهای فرآیند سل - ژل بر خواص نانو پودر و پوشش نانو ساختار فلوئور آپاتیت بر زیر لایه فولاد زنگ نزن 316L (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
19 تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی خواص مکانیکی و زیست فعالی فوم های کامپوزیتی نانو ساختار تولید شده از جنس هیدروکسی آپاتیت و شیشه زیست فعالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
20 تاثیر دمای عملیات حرارتی بر میزان تبلور و ترکیب نانوپودر فلوئور آپاتیت تولید شده با روش سل - ژل (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
21 تاثیر نانو ذرات آلومینا بر خواص مکانیکی سیمان فسفات روی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
22 تجزیه وتحلیل خوردگی میکروبی فولاد کربنی توسط مشخصه های آماری (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
23 تولید نانوذرات تیتاناتکلسیم با روش سل- ژل برای کاربردهای بیومواد (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
24 تولید و مشخصه یابی تیتانان کلسیم بالک نانو ساختار برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
25 تهیه و ارزیابی زیست فعالی نانو پودر شیشه زیست فعال بر پایه SiO2-CaO-P2O5 برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
26 تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی زیست فعالی نانو پودر شیشه زیست فعال با سه ترکیب مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
27 ساخت و ارزیابی پوشش های نانو ساختار مسی آنتی باکتریال بر روی فولاد زنگ نزن 318 به روش پاشش حرارتی پاش الکتریکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
28 ساخت و ارزیابی زیست فعالی نانو پورد منیزیم فلوئور آپاتیت تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
29 ساخت و مشخصه یابی پودر هیدروکسی آپاتیت برای پوششهای پاشش پلاسمایی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
30 ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال به روش سل-ژل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
31 ساخت و مشخصه یابی پوشش نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت / زیر کونیا بخ روش سل - ژل (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
32 ساخت و مشخصه یابی پوشش نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت / زیرکونیا به روش سل - ژل (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
33 ساخت و مشخصه یابی نانو پودر کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- فورستریت و بالک نانو ساختارآن به روش زینتر کردن دو مرحله ای و طراحی آزمایش به روش تاگوچی و ارزیابی فعالیت زیستی برای درمان نواقص استخوان فک و دهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
34 ساخت و مشخصه یابی نانو پودر کاموزیتی هیدروکسی آپاتیت-فورستریت به روش سل-ژل برای درمان نواقص استخوان فک و دهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
35 ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت آمالگام/ تیتانیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
36 شناخت و مشخصه یابی نانو پورد و بالک نانو ساختار کامپوزیتی زیرکونیا-هیدروکسی آپاتیت برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
37 کاربرد فناوری GIS در پهنه بندی و براورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز دهکده سفید (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
38 مدل سازی و مشخصه یابی کامپوزیت پلیمر - بیوسرامیک با الیاف بافته شده جهت کاربردهای ارتوپدی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو