دکتر صمد عالی

دکتر صمد عالی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر صمد عالی

Dr. Smad Ali

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برند مکان بر جذابیت سرمایه گذاری: مطالعه موردی صنعت گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 4
2 ادراک مشتریان از منافع رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 2
3 ارائه مدل برنامه ریزی تاکتیکی زنجیره تأمین با توابع هدف فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 4
4 ارزیابی میزان توانمندی صادرکنندگان صنعت چرم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 12، شماره: 4
5 بررسی تاثیر پیوندهای بازاریابی رابطه مند بر رضایت و سهم مشتری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 36
6 بررسی تاثیر عملکردی رفتارهای شبکه محور در بازارهای صنعتی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی راهبرد پیشایندهای عملکرد صادرات تولیدات صنعتی (مطالعه تطبیقی: ایران و ترکیه) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 21
8 بررسی موانع ارتقای بهره وری در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی مهارتهای صادراتی شرکتها در فرایند بین المللی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 1، شماره: 3
10 پویایی شناسی سیستم دریافت مالیات از املاک و مستغلات کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
11 پیش آمدها و پیامدهای کیفیت رابطه آنلاین در خریدهای اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 31
12 تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 112
13 تاثیر مدل های رابطه ای بر ارزش مشارکت مشتری: شواهدی از صنعت هلتداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
14 تبیین مشارکت مشتری برای خلق ارزش در صنعت بانکداری ایران بر مبنای ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 58
15 تبیین مشارکت مشتری در خلق ارزش برای صنعت بانکداری بر مبنای ارزش ارائه و ادراک شده مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 29
16 تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های وب (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 22
17 تدوین مدلی برای اثربخشی استراتژی های بازاریابی رابطه مند در صنعت بانکداری ایران : مورد مطالعه بانک کشاورزی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 30
18 راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور بر اساس روش داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 4
19 طراحی الگوی مفهومی راهبردهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران و شرایط مداخله گر موثر بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 2
20 طراحی مدل بهره وری منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
21 طراحی مدل ارتقاء نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 2
22 علل و پیامدهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 2
23 مدل سازی اثربخشی راهبردهای سرمایه گذاری در روابط مشتری در صنعت بانکداری با تاکید بر رابطه گرایی مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 41
24 مدل سازی تاثیرپذیری تجربه مشتری از نمای خدمت در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 115
25 مدل سازی جذابیت سرمایه گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 1
26 مدل سازی رویکردهای مدیریت تجربه محور در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 56
27 مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 4
28 مشارکت مشتری در خلق ارزش طی چرخه عمر رابطه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
29 مقایسه مشوقهای صادراتی ایران و ترکیه در راستای ارائه مشوقهای مناسب برای افزایش صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 4
30 نقش رابطه گرایی مشتری در ادراک منافع رابطه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 4
31 وفاداری مشتریان به خدمات بانکداری برخط (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش ادراک شده مشتری با تاکید بر ابعاد آن در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارزیابی تطبیقی وضعیت بازاریابی سبز و بازاریابی خیرخواهانه در نظام بانکداری خصوصی و دولتی استان اردبیل (مطالعه موردی: بانک های پارسیان، سرمایه، اقتصاد نوین و ملی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
3 بررسی اثر استراتژی رابطه مند بازاریابی اینترنتی بر رضایت و اعتماد مشتری به واسطه نقش کیفیت خدمات اینترنتی(مورد مطالعه شعب بانک سامان تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی پیامدهای برنامه های بازاریابی رابطهمند در صنعت بانکداری ایران مطالعه موردی: شعب بانک مسکن شهر ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی تاثیر ابعاد کیفیت رابطه ی آنلاین بر وفاداری الکترونیکی مشتریان در خریدهای اینترنتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
6 بررسی تاثیر پیوندهای رابطه ای بر ارزش ادراک شده مشتری (مورد مطالعه : بانک ملت اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
7 بررسی تاثیر پیوندهای رابطه ای بر واکنش های مشتریان با تأکید بر نقش واسطه ای کیفیت رابطه(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی برعملکرد مالی شرکت ها با تاکید بر نقش واسطه کیفیت رابطه (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده مواد غذایی در استان آذربایجان شرقی – تبریز ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر پاسخ های رفتاری مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری در آموزشگاه های زبان ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر پاسخ های رفتاری مشتریان(مطالعه موردی بانک ملی شهرستان سقز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه بر واکنش های مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
12 بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر ارزش ادراک شده مشتری (مطالعه موردی: بانک اقتصادنوین استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر ارزش ادراک شده مشتری(مطالعه موردی: مشتریان پوشاک بچگانه شرکت بیرمدتبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
14 بررسی تاثیر ویژگی های وب سایت بر وفاداری مشتری با تاکید بر نقش واسطه کیفیت رابطه آنلاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
15 بررسی تاثیر هویت ملی بر ارزش ادراک شده مصرف کننده از محصول داخلی و خارجی (مطالعه موردی: پوشاک) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
16 بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی رابطه مند اینترنتی بر رضایت و اعتماد مشتری با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات اینترنتی مطالعه موردی: شعب بانک سامان تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 بررسی تأثیر برنامه های بازاریابی رابطه مند بر ارزش ادراکشده مشتری مطالعه موردی:هتل پارس تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی تأثیر برنامه های بازاریابی رابطه مند بر کارایی مبادله از دیدگاه مشتریان رابطه گرا مطالعه موردی : بانک تجارت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 بررسی تأثیر کیفیت رابطه بر ارزش طول عمر مشتری و ارزش تاثیرگذاری مشتری با تاکید نقش تعدیل گر رابطه گرایی مشتری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
20 بررسی تأثیر کیفیت رابطه بر عملکرد مالی با نقش تعدیل گری رابطه گرایی مشتری مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 بررسی تغییرات ابعاد کیفیت رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری (مطالعه موردی:بانک سامان شعبات بانک سامان درشهر تبریز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی جایگاه بازاریابی رابطه مند در سازمان های مردم نهاد شهر تبریز(مطالعه موردی: موسسه حمایت از مستمندان تبریز و موسسه خیریه قلبهای سبز تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
23 بررسی چرایی استفاده از تلگرام بر اساس مزایای ادراک شده کاربران (مورد مطالعه: کاربران تلگرام تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
24 بررسی رابطه ی بین مدیریت برداشت و ارزش های راضی کننده ی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
25 بررسی رابطه ی بین مدیریت برداشت و ارزشهای خشنود کننده ی کارکنان در سازمان اموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
26 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء برند کفش تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
27 بررسی عوامل موثر بر تداوم خرید مصرف کنندگان اینترنتی از دیدگاه (مطالعه موردی:دانشجویان تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 بررسی موانع استقرار شش سیگما در شرکت تراکتور سازی تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
29 بررسی میزان اثربخشی آموزش های تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
30 تاثیر پیوندهای رابطه ای بر وفاداری مشتری با تاکید بر نقش واسطه ارزش ادراک شده مشتری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت بیمه ایران شهرستانهای مرند و جلفا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
31 تاثیر سیاست های علمی ، فنی و دیپلماسی اقتصادی بر عملکرد صادرات ایران با نقش میانجی مهارت های بازاریابی بین المللی شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها و چالش های ۱۴۰۰-۱۴۰۴)
32 تاثیر مهارت های صادراتی در هر یک از مراحل بین المللی شدن شرکت های تولیدی- صادراتیاستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
33 تاثیرکیفیت خدمات بر وفاداری و سهم مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری (مطالعه موردی : بانک گردشگری شعبه تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
34 تأثیر کیفیت رابطه بر تبلیغات دهان به دهان مشتری با نقش تعدیل گری چرخه عمر رابطه مطالعه موردی: بانک صادرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
35 تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت مبلمان و صنایع چوبی منطقه آزادارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
36 تعیین ارزش ادراک شده برای مشتریان در صنعت بانکداری و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان ( مطالعه موردی مشتریان بانک مسکن تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
37 رویکرد نوین در استراتژی شرکتهای هولدینگ: تفکیک در مقابل تملک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
38 سنجش بهره وری به روش شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
39 سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از شهرداری منطقه 5 تبریز با بهره گیری از مدل p-c-p (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
40 کاربردهای بازاریابی عصبی در حوزه های مختلف بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
41 مطالعه تطبیقی میزان استقرار بازاریابی خیرخواهانه و بازاریابی سبز در نظام بانکداری دولتی و خصوصی (مطالعه موردی: بانک ملی و بانک های اقتصاد نوین، سرمایه و بانک پارسیان استان اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
42 مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان نسبت به برند های داخلی وخارجی کفش در سنین مختلف در شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
43 مقایسه میزان اثربخشی پیوندهای رابطه ای در مشتریان رابطه گرا و مشتریان غیر رابطه گرا (مطالعه ی موردی: شعبات بانک رفاه شهر تبریز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
44 مقایسه میزان رضایتمندی ارباب رجوع در حوزه های شهرسازی و عوارض نوسازی شهرداری منطقه 5 تبریز با بهره گیری از مدل p-c-p (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
45 مقایسه میزان رضایتمندی ارباب رجوع درحوزه های شهرسازی و عوارض نوسازی شهرداری منطقه 5 تبریز با بهره گیری ازمدل p-c-p (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد