دکتر کبری روشن فکر

دکتر کبری روشن فکر استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کبری روشن فکر

Dr. Kobra Roshanfekr

استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش نهج‎البلاغه در دانشگاه ها و ارائه راهکاری مناسب برای تدریس آن در مقطع کارشناسی (بررسی موردی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 27
2 ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 11، شماره: 37
3 اثر العولمه فی الخصوصیه الثقافیه للروایه الایرانیه والجزائریه روایتا "عشق و چیزهای دیگر" و"مملکه الفراشه "انموذجا (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 3
4 اثر خطاب السلطه فی تشکیل البنیه الفاعلیه فی روایتی "اقتفی اثری" و"الفئران" لحمید العقابی (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 4، شماره: 3
5 اشکالیه القیم وانعکاساتها فی الادب الوجودی العربی المعاصر دراسه "جیل القدر" و"ثائر محترف" لمطاع صفدی انموذجا (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 12، شماره: 1
6 اظلال صوره بیروت فی شعر محمود درویش (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 1
7 التناص القرآنی فی روایه «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 6، شماره: 11
8 التناص القرآنی فی مسرحیه ماساه اودیب (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 15، شماره: 2
9 الدراسه الصوتیه فی لغه القرآن ودلالتها فی الآیات الفقهیه (آیات الحجاب نموذجا) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 17، شماره: 2
10 الروایه الجزائریه بین ثنائیه الخصوصیه الثقافیه والعولمه قراءه نسقیه لروایه "ریح الجنوب" (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 66
11 السیره الذاتیه النسائیه وملامحها فی تکوین الذات الانثوی؛ «الصرخه» لرضوی عاشور نموذجا (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 3، شماره: 2
12 الشعر التعلیمی؛ تاریخه وتطوره فی الادب العربی (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 2، شماره: 3
13 الشهید فی شعر عزالدین المناصره (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 20، شماره: 2
14 الصوفیه وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیه فی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسه مقارنه) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 28
15 المبنی الازدواجی فی شعر بدر شاکر السیاب (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 7، شماره: 12
16 المراه المثالیه فی القرآن الکریم دراسه مقارنه مع الشعر الجاهلی (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 16، شماره: 2
17 المسیح و الرموز المسیحیه فی شعر یوسف الخال (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 10، شماره: 1
18 انوثه الاسطوره فی شعر ادونیس (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 2
19 The eastern other from the prerspective of the western I in the novel Sebaq almasafat altavila of Abdol rahmam Monif. (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 23، شماره: 1
20 بازسازی افق انتظارات خاورشناسان با تکیه بر واکنش زیبایی شناختی به قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 7، شماره: 1
21 بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 4
22 بررسی تطبیقی ابلیسانههای خلیل حاوی و فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 2
23 بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عیوقی با اصل روایت عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
24 بررسی داستان بت شکنی و در آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم بر پایه‌ی الگوی روایی گریماس (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 3، شماره: 5
25 بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 42، شماره: 88
26 بررسی قابلیت و نحوه اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 12
27 بررسی گونه کاربردی زبان زنانه درمرثیه معاصر (باتاکید برمرثیه های سعاد صباح) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 4
28 بررسی مبانی وجودگرایی بر اساس پوچی قهرمانان در رمان الحی اللاتینی سهیل ادریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 14
29 بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 3، شماره: 1
30 بررسی نشانه-معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «لقاء فی لحظه رحیل» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
31 تاملی در شعر تعلیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 3، شماره: 3
32 تجلیات التناص الدینی فی شعر عزالدین المناصره (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 43، شماره: 89
33 تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 8
34 تحلیل تطبیقی درونمایه های مقاومت در اشعار «سمیح القاسم» «حسن حسینی» و «قیصرامین پور» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 4
35 تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 9
36 تحلیل گفتمان ادبی خطبه های حضرت زینب (س) (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 6، شماره: 22
37 تحلیل گفتمان انتقادی قصیده ی بائیه ی حضرت فاطمه زهرا(س) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 13
38 تحلیل محتوای اخبار روزنامه الشرق الاوسط درباره داعش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 14، شماره: 52
39 تحلیل نشانه شناختی ساخت روایی رمان «دم لفطیر صهیون» اثر نجیب کیلانی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
40 تعدد الاصوات فی روایه الزینی برکات لجمال الغیطانی (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 10، شماره: 4
41 جدلیه البحث عن الله فی روایه الطریق لنجیب محفوظ (عربی) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 5
42 جلوه های پایداری افغانستان در شعر جابر قمیحه، بررسی موردی دیوان «لِجهادِ الأفغانِ أُغَنِّی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 12، شماره: 1
43 جلوه های چند زبانی در رمان چراغ هارا من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
44 جمالیات توظیف المراه والحب فی القصیده الادونیسیه بین النظرتین الصوفیه والسوریالیه (تحولات العاشق نموذجا) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 9، شماره: 31
45 چالش های ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در رمان اللص والکلاب نجیب محفوظ؛ مقایسه دو ترجمه با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 3، شماره: 7
46 خطاهای ترجمه در باهم آیی های قرآنی با تکیه بر دیدگاه های نیو مارکت، بیکر و لارسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 16
47 دراسه فنیه لمسرحیه «شیءعن الموت» الاسلامیه لعمادالدین خلیل (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 5، شماره: 11
48 دراسه فی رسم الشخصیات النسائیه المقاومه روایه عینا ام موسی نموذجا (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 19، شماره: 2
49 درونمایه های مقاومت در شعر «جواد جمیل» با تاکید بر دفتر شعری (اشیاء حذفتها الرقابة) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 2، شماره: 3
50 روان کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 49
51 روایات علیاء الانصاری بین الاسلامیه والنسائیه والوطنیه (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 21، شماره: 2
52 زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 3
53 سبک شناسی داستانک معاصر عربی با بررسی موردی مجموعه داستانک «طقوس للمراه الشقیه» محمود شقیر (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 12
54 سبک شناسی گفته های داستانی در رمان الصبار سحر خلیفه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
55 سمات المحلیه فی روایه ذاکره الجسد دراسه فی نظریه العالمیه الادبیه (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 22، شماره: 1
56 شاخص های دلبستگی به محله در رمان "خان الخلیلی" نجیب محفوظ (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 59
57 شخصیت پردازی در رمان «عماره یعقوبیان» (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 7، شماره: 24
58 ظاهره الاغتراب فی شعر عزالدین المناصره (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 11، شماره: 3
59 قناع یوسف (ع) فی الشعر الفلسطینی المعاصر (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 9، شماره: 2
60 کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین ۷ شاعر نام آور عرب) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 3
61 گستره عناصر نماد و اسطوره در اشعار سمیح القاسم و حسن حسینی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 2
62 مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 12، شماره: 42
63 مقایسه رویکردهای استعمار ستیزی در دو جریان کلاسیک و نوگرای شعر معاصر عراق (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 2
64 موازنه القدس وحیفا فی شعر سمیح القاسم، دراسه دلالیه فی مجموعاته الشعریه الکامله (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 25، شماره: 2
65 موتیف الاشجار فی شعر محمود درویش؛ دراسه احصائیه وتحلیلیه بین النخل، والزیتون، والبرتقال (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 43
66 نقد و بررسی سرفصل درس متون نظم و نثر رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی و ضرورت بازنگری در آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 14، شماره: 33
67 نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 1
68 واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
69 واکاوی معنای واژه ی «غلو» منتسب به شاعران شیعه در آثار شوقی ضیف (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 أصداء مدینة بیروت فی الشعر الفلسطینی المقاوم، سمیح القاسم نموذجا (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
2 بررسی تطبیقی شخصیت زن در رمان های خدیجه و سوسن ازرضوی عاشورو جزیره ی سرگردانی ازسیمین دانشور (دریافت مقاله) اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران
3 بررسی قالب های جدید داستان از زبان حیوان در ادبیات معاصر عربی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
4 کاربست نظریه آلوده انگاری بر دیوان افاعی الفردوس الیاس ابوشبکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
5 مقایسه ی روش تدریس مشارکتی با روش تدریس سنتی در درس صرف و نحو رشته ی زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان«بررسی موردی چهار دانشگاه دولتی شهرتهران» (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
6 موازنه ی خمردرراییه ی ابو نواس ومیمیه ی ابن فارض (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
7 موتیف الموت والفراق فی شعر جمیل بثینه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
8 نشانه های گرایش فولکلور در اشعار بشاربن برد و دعبل خزاعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
9 واکاوی اقانیم مشترک پایداری در سروده های احمد مطر و ابوالقاسم لاهوتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
10 واکاوی مولفه های میهن دوستی در سروده های جمیل صدقی الزهاوی ونسیم شمال (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر