فریبرز درتاج

 فریبرز درتاج امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی  و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فریبرز درتاج

Fariborz Dortaj

امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در مطالعات همبودی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
2 اثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارت های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در دوره پیش دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
3 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
4 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تعلل ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
5 اثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 48
6 اثربخشی امیددرمانی بر سرمایه روانشناختی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 7، شماره: 2
7 اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چندرسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت های شناختی درس علوم در دانش آموزان دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
8 ارایه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
9 ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
10 ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 83 - 1382 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 1
11 ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
12 اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
13 Investigating validity and reliability and factor analysis of Webster s Wisdom Questionnaire in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
15 بررسی پیام ها و مفاهیم اقتصادی در کتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
16 بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
17 بررسی رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
18 بررسی مهارت های مطالعه و یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 7
19 بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 2
20 بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
21 برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مولفه ها و راهکارهای تربیتی. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
22 پیشبینی عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی حرکتی بر اساس سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
23 تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
24 تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
25 تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
26 تبیین عوامل روانشناختی و اجتماعی بر نوعدوستی خیرین مدرسه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
27 تحلیل روان سنجی نسخه کوتاه پرسشنامه هیجانهای پیشرفت در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
28 تحلیل ویژگی های روان سنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
29 تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
30 تدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره ی کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 24
31 تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
32 تعیین علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 49
33 رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای جهت گیری هدفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
34 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ورویکردهای یادگیری با روشهای سنجش دردانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
35 رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
36 رابطه صفات شخصیتی و خلاقیتدر نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
37 رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 21
38 رابطه هوش هیجانی بار - آن و مولفه های آن با دینداری نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 42
39 ساخت و استانداردکردن مقیاس خشم چندبعدی دردانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب درسال تحصیلی 87-86 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
40 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ ) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
41 ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
42 شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی ( ASRL-S) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
43 طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
44 طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش آموزان و مقایسه ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
45 طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
46 مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
47 مدلی ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی:تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن انگاره (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
48 مدلیابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابعاجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
49 مقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحلهای بایبی و سنتی برخلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
50 مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
51 میزان ثبات مدیریت مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
52 نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
53 نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
54 نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
55 ویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری خودجهت دهی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش خرد در کلاس درس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر عزت نفس و خود تنظیمی اثر بخشی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت وذهن آگاهی بر افزایش تحمل آشفتگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
3 اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خود شفقت ورزی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه منطقه 8 آموزش و پروش شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 اثربخشی شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآوردهای در کاهش استرس دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
5 ارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 ارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری شکاف نسلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 ارایه مدلی برای رتبه بندی عملکرد شغلی ماماها در ارایه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
8 بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
9 بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی، فرآورده ای و توآم بر تقویت حافظه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
10 بررسی جایگاه نظریه پردازش شناختی اطلاعات در یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی دانش ونگرش مدیران مقطع متوسطه شهر یزد نسبت به شرح وظایفشان وارتباط آن با رضایت شغلی آنها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
12 بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان ایلام در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
13 بررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
14 بررسی رابطه ی حافظه ی کاری با درک مطلب خواندن در دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی منطقه1 شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
15 بررسی روش های آموزش در حوزه علمیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 بررسی نقش ترتیب تولد در شکل گیری شخصیت کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
17 تاثیر راهبرد آموزشی kwl و راهبرد آموزشی نقشه مفهومی بر انگیزش تحصیلی دانش آموز ان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
18 تاثیر مددکاری گروهی به شیوه شناختی ت رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
19 تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
20 چگونگی کشف و مدیریت استعدادها ( معرفی نخستین سامانه دانش بنیان هوشمند استعدادیابی کشور ) (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد
21 چگونه با کیفیت، جذاب و آسان بیاموزیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
22 رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه بجنورد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
23 رابطه بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تاکید بر جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
24 رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با خشونت زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
25 رابطه سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تاکید بر شکاف نسلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
26 رابطه سلامت روانی-جسمانی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
27 رابطه هوش معنوی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
28 مقایسه ادراک شایستگی، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دختران بر اساس سن ورود به مدرسه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
29 مقایسه میزان تاب آوری و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در فرزندان افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
30 یادگیری زائد در آموزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
31 یادگیری مغز محور و اهمیت آن در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه