دکتر غلامحسین بیابانی

دکتر غلامحسین بیابانی

دکتر غلامحسین بیابانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابداع الگوی ارتباطی با خلق گفتگو های ابتکاری والدین در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 4
2 ارزیابی ریسک ایستگاه های مترو در مواجهه با تهدیدات انسان ساخت و مخاطرات طبیعی با روش رمکپ پلاس (مطالعه موردی: ایستگاه های خط یک مترو کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 6، شماره: 4
3 اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی و اثرات فرهنگی و رفتاری ناشی از آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دوره متوسطه ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 19
4 الگوی ارتقای توان مدیریت جرم سرقت با رویکرد اطلاعات جنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
5 بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
6 بررسی میزان شیوع اختلالات روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 1
7 بزرسی اثز تبلیغات رسانه های بازارکار از دیدگاه جوانان 20 تا 30 ساله تهزانی متقاضی کار در سال های 1395-1394 (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 28، شماره: 2
8 تاثیر خلاقیت و شیوه های نوآورانه دانش پلیسی در پیشگیری و کشف جرم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
9 تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تاکید بر نقش تعدیل گری کارآگاهیاران خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
10 تبیین های مربوط به رابطه بین مصرف مواد و جرم (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 4
11 تحلیل راهبردی پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 17، شماره: 62
12 تحلیل شکاف راهبردی از سیاست های کلی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 22، شماره: 102
13 تهدیدات جرایم سازمان یافته در جهان امروز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 10
14 تهیه مقیاس خطرپذیری جوانان در جرم زایی متاثر از رسانه ها و تاثیر آن بر پایداری در بزهکاری (مطالعه موردی مجرمین سابقه دار جوان ۳۵-۱۸ ساله تهران بزرگ) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 45
15 رسانه ها ابزاری برای ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 3
16 سنجش و ارزیابی ادوار آموزشی همیاران پلیس(مطالعه موردی دانش آموزان مقطع ابتدایی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 39
17 شفافیت رسانه ای در مقابله با فساد و جرم سازمان یافته (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 27، شماره: 4
18 کمپین های رسانه ای و پیشگیری از جرایم سازمان یافته (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
19 نقش رسانه در پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 24، شماره: 3
20 نقش فعالیت های فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی (مورد مطالعه زندان مرکزی همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل فضایی جغرافیای جرم با تاکید بر قاچاق کالا در جنوب استان فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
2 جرایم سازمان یافته و زایش آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 رابطه بین اختلالات روانی و بازیهای پرخطر در فضای مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران