دکتر عباس علیپور

دکتر عباس علیپور دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر عباس علیپور

Dr. Abbas Alipour

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد آب معادل برف در استان کرمان جهت مدیریت منابع آب با استفاده از داده های سنجش از دور مایکروویو غیر فعال به روش شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک های رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 آسیب شناسی ژیوپلیتیکی تقسیمات کشوری ایران از منظر آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
3 آمایش ژئومورفولوژیکی جنوب استان خراسان رضوی جهت توسعه مناطق مسکونی بر اساس تلفیق مدل فازی و ANP (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
4 ارائه الگوی چارچوب ساختار فضایی با تاکید بر ثبات و استقرار پایدار جمعیت (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 36
5 ارزیابی حساسیت اراضی منطقه جازموریان به بیابان زایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 4
6 ارزیابی خطر، ریسک و تدوین برنامه مدیریت بیابان در منطقه تایباد-باخرز، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 4، شماره: 1
7 اصول و چارچو بهای طراحی شهرک های مرزی با رویکرد آمایش دفاعی امنیتی و پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 5
8 ایران و عراق نوین از منظر استراتژی ژئوپلیتیک (فرصت ها و چالش ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
9 Form and function Analysis of Porch in Iranian- Islamic Architecture (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت در مدیریت توسعه بافته ای قدیمی و فرسوده شهری، مطالعه موردی شهر بهشهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 5
11 بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تاثیر آن بر هویت ملی و قومی کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 4
12 بررسی سازگاری اقلیمی مناطق برای کشت گیاه گل محمدی با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 5، شماره: 3
13 بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در اجرای طرح بیابان زدایی در گستره ی اقلیمی خشک و بیابانی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
14 بررسی و تحلیل تهدیدهای سیاسی، امنیتی و دفاعی در استان البرز با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
15 بررسی وضعیت اقلیم دفاعی کشور در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی Ahp (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
16 برنامه ریزی راهبردی دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین با استفاده از تحلیل SWOT و تحلیل QSPM (نمونه مطالعاتی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 4، شماره: 3
17 پهنه بندی آمایشی جهت توسعه سکونتگاههای جدید براساس مدل فازی (مطالعه موردی: شمال شرق استان یزد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
18 تبیین ژئوپلیتیکی عوامل تنش و منازعه در بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 3، شماره: 4
19 تجزیه و تحلیل کیفیت و اثرات محیط زیستی فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 4
20 تحلیل آماری سینوپتیکی جت استریم های حاکم بر جو ایران با رویکرد دفاعی سرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 3، شماره: 3
21 تحلیل عدالت فضایی در سکونت گاه های کویری با تاکید بر خدمات عمومی شهری (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 26
22 تحلیل عوامل کلیدی موثر بر آمایش سیاسی، دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 6، شماره: 1
23 تحلیل فضایی ظرفیت توریسم نواحی کویر و بیابان و نقش آن در پایداری اجتماعی مورد: استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
24 تحلیل ملاحظات امنیتی آمایش سرزمین در مناطق مرزی و نقش آن در توسعهیافتگی (موردمطالعه: استان مرزی ایلام) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 3
25 تحلیل ملاحظات امنیتی، فضایی و نقش آن در سطوح توسعه یافتگی مناطق مرزی (موردمطالعه: استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 3، شماره: 2
26 تحلیل و بررسی ملاحظات سیاسی، دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین در مناطق مرزی کشور (موردمطالعه: استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 3، شماره: 1
27 تحلیلی بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ساماندهی محدوده فضایی جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 4، شماره: 15
28 تدوین و ارزیابی راهکارهای کنترل پدیده بیابان زایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 5، شماره: 2
29 توسعه مدل های محاسبات نرم در برآورد کیفیت جریان رودخانه با استفاده از ترکیب ورودی های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
30 دموکراسی و جهانی شدن در اندیشه یورگن هابرماس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش تفسیر سیاسی دوره: 2، شماره: 3
31 رابطه بین هویت مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
32 سیاست های راهبردی عربستان در دریای سرخ و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 53
33 شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر انتخاب مناطق عملیاتی به عنوان یک مقصد سفر (مطالعه موردی: مناطق عملیاتی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 5
34 شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
35 علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 4
36 عوامل و ریشه های بحران قومی در ایران پس از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی: کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 2
37 قدرت منطقهای ایران و تاثیرآن بر همسو شدن سیاست خارجی روسیه (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
38 مدل سازی و پیش بینی تغییرات بارش و دما با استفاده از مدل های GCM تحت سناریوهای واداشت تابشی در مناطق کویری. بیابانی و سواحل مکران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 15
39 مدیریت منازعه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 9
40 مقاله پژوهشی: ارائه راهبردهای آمایش منطقه ای سواحل مکران ج.ا.ایران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 3
41 مقاله پژوهشی: راهبردهای پیشگیری و مقابله با اسلام هراسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
42 ملاحظات امنیتی- دفاعی در آمایش سواحل مکران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی دوره: 2، شماره: 5
43 ملاحظات دفاعی - امنیتی آمایش سرزمین در استان آذربایجان شرقی و تدوین راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 24
44 واکاوی نقش هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات ضد تروریستی (با تاکید بر کشور یمن) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 18
45 همبستگی تهدیدهای امنیتی-دفاعی با سطوح توسعه در استان کردستان با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش ژیومورفولوژی محدوده جنوب استان خراسان رضوی با هدف تهیه نقشه پهنه بندی نهایی مناطق مستعد توسعه و ارایه راهکارها در ایجاد توسعه ای پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
2 آنالیز بحران آب کیفی و کمی در حوضه کویر لوت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل IMDPA (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
3 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری در جنوب و جنوب شرق ایران با استفاده از شاخص TCI مطالعه موردی: (استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
4 ارزیابی توان اکولوژیک استقرار و احداث سکونتگاه های جدید انسانی به منظور کاهش اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 ارزیابی توان اکولوژیک استقرار و احداث سکونتگاه های جدید انسانی به منظور کاهش اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 ارزیابی توان اکولوژیک تفرج گسترده ومتمرکز نمونه موردی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
7 ارزیابی سطح فرهنگ ایمنی کارکنان پمپ بنزین های سطح شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
8 ارزیابی کمیت و کیفیت آب های سطحی و پتانسیل یابی منابع آب منطقه (مورد مطالعه: حوضه دریاچه نمک) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
9 ارزیابی کیفیت آب حوزه دژگان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
10 ارزیابی کیفیت آب دشت نیشابور جهت مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
11 ارزیابی کیفیت منابع آب کارستی استان یزد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
12 ارزیابی مخاطرات طبیعی، چالش ها و ظرفیت های موجود در آمایش ژیومورفولوژی محدوده جنوب استان خراسان رضوی به منظور ارایه راهکارهاو راهبردها در ایجاد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
13 ارزیابی و تحلیل نابرابری های ناحیه ای با استفاده از مدل مطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
14 Simulative Analysis of DWDM-PON System by Using EDFA and FBG for Different Modulation (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
15 بحران ژیوپلیتیکی افراط گرایی در پاکستان و پیامدهای آن برای جهان اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
16 بررسی پتانسیل های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی استان سمنان، با استفاده از الگوی تحلیل SWOT (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
17 بررسی پتانسیل های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی استان سمنان، با استفاده از الگوی تحلیل SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
18 بررسی تغییرات پارامترهای کیفی آب های سطحی استان خراسان رضوی؛ مطالعه موردی ایستگاه ایرج آباد کاشمر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
19 بررسی جایگاه قانونی آمایش سرزمین در برنامه های توسعه ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
20 بررسی جایگاه ملاحظات دفاعی و امنیتی در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
21 بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید برمعیار اقلیم مطالعه موردی: استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی کارآمدترین آب شیرین کن ها بر پایه انرژی خورشیدی با قابلیت بکارگیری در سواحل مکران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
23 بررسی کمیت و پارامترهای کیفی آب های سطحی، مطالعه موردی ایستگاه ایرج آباد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
24 بررسی لزوم توسعه و آمایش واحدهای آب شیرین کن خورشیدی در بحران آب و انرژی پیش رو در سواحل مکران چابهار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
25 بررسی ملاحظات سیاسی امنیتی دفاعی آمایش سرزمین در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
26 بررسی وضعیت توریسم سلامت استان اصفهان در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SWOT-QSPM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
27 برنامه ریزی راهبردی توریسم سلامت در راستای پایداری نظام سکونتگاهی مناطق کویر و بیابانی مطالعه موردی ( استان اصفهان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
28 برنامه ریزی راهبردی گردشگری سلامت با استفاده از مدل Meta- SOWT (مورد مطالعه : استان کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
29 پایش تغیرات محیطی و ژیومورفولوژیکی پلایای حاج علی قلی در بازه زمانی 1987-2015 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 پتانسیل یابی و ارایه نقشه پراکندگی منابع آب کارستی استان یزد با استفاده از نرم افزار GIS به روش تحلیل فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
31 پهنه بندی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از روش های آماری چند متغیره در دوره گرم سال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
32 پهنه بندی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در دوره سرد سال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
33 تحلیل بحرانها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
34 تحلیل پارامترهای کیفی آب های سطحی جهت مدیریت بهینه منابع آب (مطالعه موردی: حوزه گاوخونی) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
35 تحلیل روند و پهنه بندی پارامترهای کیفی منابع آب سطحی دشت نیشابور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
36 تحلیل فضایی ، پایداری نظام سکونتگاهی با رویکرد آمایش دفاعی(منطقه مورد مطالعه سکونتگاه های روستایی استان بوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
37 تحلیل فضایی ملاحضات امنیتی، سیاسی- دفاعی آمایش استان یزد (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
38 تحلیل مکانی و زمانی پارامترهای کیفی منابع آب سطحی (مطالعه موردی: حوزه بلوچستان– جنوبی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
39 تحلیل ملاحظات ایمنی و دفاعی- امنیتی با تاکید بر مخاطرات محیطی درآمایش استان ایلام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
40 تحلیل ملاحظات فضایی و امنیتی آمایشسرزمین در مناطق مرزی کشور نقش آن در توسعه یافتگی (مور مطالعه: استان ایلام) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
41 تحلیل نابرابری های ناحیه ای شهرستان چابهار با رویکرد عدالت فضایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
42 تحلیلی برآمایش فضایی-مکانی صنایع استان بوشهر با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
43 راهبرد استراتژیک آمایش گردشگری شهرستان چابهار با استفاده از مدل SWOT-AHP (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
44 روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب استان خراسان رضوی مطالعه موردی: ایستگاه ایرج آباد کاشمر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
45 ریزمقیاس نمایی آماری بارشهای حوضه آبریز گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم ( rcp2 . 6 - rcp4 . 5 - rcp8 . 5 ) طی سالهای 2021 -2040 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
46 ریزمقیاسنمایی آماری بارشهای حوضه آبریز سیمره تحت سناریوهای تغییر اقلیمrcp2.6-rcp4.5-rcp8.5طی سالهای2021-2040 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
47 شناسایی پهنه های مناسب توسعه شهری و روستایی با استفاده از ارزیابی توان اکولوژیک نمونه موردی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
48 شناسایی و ارزیابی توان توریسم در مناطق کویری و بیابان (مطالعه موردی: استان سمنان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
49 شناسایی و تحلیل عوامل و مولفه های تاثیرگذار در ملاحظات دفاعی ،سیاسی و امنیتی آمایش استان یزد (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
50 مفهوم آمایش سرزمین و سیر تحولی آن در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین