دکتر خسرو خواجه

دکتر خسرو خواجه گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

دکتر خسرو خواجه

Dr. Khosro Khajeh

گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Enzymatic Degradation of Organophosphate Compounds: Evaluation of High-level Production, Solubility and Stability (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی توانایی تولید ویتامین B۱۲ توسط باسیلوس مگاتریوم PTCC۱۲۵۰ و بهینه سازی شرایط تولید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی و خالص‏سازی نسبی آنزیم (های) مؤثر در احیای تلوریت از باکتری نمک دوست Salinicoccus iranensis (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 11
4 تولید آنزیم L-آسپاراژیناز خارجسلولی توسط سویه نمکدوست، Vibrio sp. (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 18
5 خالص‏سازی و تعیین ویژگی‏های آمیلوپولولاناز مقاوم به حلال و نمک‏دوست خارج سلولی جدا شده از آرکی نمک‏دوست Halorubrum سویه Ha25 (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 2، شماره: 7
6 کلونینگ و بیان ژن کد‏کننده آنزیم لاکاز از باکتری باسیلوس پومیلوس سویه GAZ23 (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of encapsulated α-amylase in gluten-free bread as an anti-staling agent (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
2 Attachment of Chondroitinase ABCI to Fe3O4@dextran Nanoparticles (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
3 اثر جهشهای نقطهای بر ویژگیهای ساختاری و کاتالیتیک آنزیم پراکسیداز نوترکیب (HRP) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 ارزیابی اثر حلال های فرا زودگداز بر پایه کولین کلراید و گلیسرول بر آنزیم آلفاآمیلاز ترموفیل BLA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
5 ارزیابی پتانسیل پاکسازی زیستی خاکهای شور آلوده به هیدروکربن با استفاده از یک سویه هالوتالرنت Alcanivorax dieselolei (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 استفاده از فنون کشاورزی در راستای جهاد اقتصادی (با رویکرد ارتقاء بهره وری از خاک های آلوده به ترکیبات نفتی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
7 استفاده از قابلیت لاکاز گیاهی در فرآیند گیاه پالایش خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
8 Cloning and expression of BDNF protein in Escherichia Coli (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
9 Covalent attachment of acetylcholinesterase on electrospun poly vinyl alcohol nanofiber:potential use in pesticide biosensor (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
10 Different Fibrillation Behaviors of Lipase and Its Mutants (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
11 Effect of Apigenin on FOXO, SOD۲ geneexpression in colorectal cancer cell (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
12 Effect of Apigenin on Notch signalingpathway in colorectal cancer cells: Deltex۱ and Hey۱ geneexpression (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
13 Effect of various additives on carboxypeptidase G2 G2 thermal stability (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
14 Evaluation of glargine insulin expression using B۱ Domain of streptococcal protein G tag (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
15 Expression, purification, and efficient in vitro refolding of SARS-CoV-۲ omicron variant receptor-binding domain (RBD) in Escherichia coli (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
16 Investigating the interaction of several herbal extracts with α-synuclein by surface plasmon resonance (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
17 Investigating the role of Greek key motifs of amylase in amyloid fibril formation (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
18 Investigation of enterokinase light chain cloning and expression in Escherichia coli (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
19 Investigation of Malate dehydrogenase cloning and expression in Escherichia coli (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
20 Investigation of recombinant Lactate Dehydrogenase Expression using SUMO fusion tag (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
21 Isolation of pigment producing Bacteria and characterization of extracted pigment (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
22 Optimization of alpha amylase production by solid-state fermentation of Bacillus sp.KR-8104 in a laboratory scale packed bed bioreactor (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
23 Optimization of microencapsulation of α-amylase into beeswax by response surface methodology (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
24 Purification of a multimeric enzyme carboxypeptidase G2 by intein-mediated protein splicing (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
25 Purification of laccase from newly isolated Bacillus Safensis and analysis of biochemical and structural properties of Laccase enzymes (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
26 Simultaneous effect of static magnetic field and doxorubicin on exosomal genes expression and oxidative stress in colorectal cancer cells (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
27 Study of deep eutectic solvent effect on matrixmetalloproteinase-9 stability and structure with treatment purpose (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
28 The effect of apigenin on the expression ofTFAM and PPARGC۱A genes in colorectal cancer (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
29 The effect of different concentrations of artemin on the formation of α-synuclein s amyloid fibrils (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
30 The effect of SOX۲ overexpression on OCT۴and LGR۵ genes transcription and SOX۲ autoregulation insw۴۸۰ cell line (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
31 Y23V بهبود فعالیت و پایداری یک پروتئاز در حضور حلال های آلی با ایجاد جهش (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 بررسی اثر آنتی باکتریال نانوذرات زیستی اکسیدکبالت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
33 بررسی اثر آنتی باکتریال نانوذرات زیستی اکسیدکبالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
34 بررسی اثر آنتی باکتریال نانوذرات زیستی اکسیدکبالت باروش حداقل غلظت بازدارندگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
35 بررسی تولید آنزیم α - آمیلاز توسط سویه جدید Bacillus sp.KR-8104 به روش تخمیر حالت جامد در بیوراکتور بستر آکنده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 بررسی فعالیت آمیلازی در Saccharopolyspora erythraea و نقش آن در تولید اریترومایسین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
37 بررسی کارایی فرایند حذف آنزیمی آلاینده هیدروکسیآروماتیک از پساب توسط HRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
38 بررسی هیدرولیز آنزیمی روغن سویا توسط لیپازهای تجاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 بیان همزمان چپرون آرتمین با فتوپروتئین اکورین در میزبان E. coli به منظور افزایش فرم محلولآن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
40 تخلیص و بررسی خصوصیات سینتیکی آنزیم سلنات ( سلنیت ) ردوکتاز جدا شده از Bacillus sp. STG-83 سوش بومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
41 جهش زایی هدفمند یک پروتئاز به منظور افزایش پایداری آن در حضور حلال های آلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
42 روابط متقابل میان خاک آلوده و گیاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 سنتز زیستی نانوذرات سلنیوم توسط باکتری Limosilactobacillus fermentum (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو
44 سنتزنانوذره کبالت اکسید بااستفاده از باسیلوس مگاتریوم وبهینه سازی غلظت تولیدشده (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
45 طراحی و ایجاد آنزیم مقاوم به حلال های آلی با پایدارسازی لوپ های اطراف جایگاه فعال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
46 طراحی و راه اندازی روش اتصال پروب الیگونوکلیوتیدی به سطح نقاط کوانتومی برای تشخیص microRNA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
47 فعالیت و پایداری ترانس گلوتامیناز در حلال فرازودگداز حاوی گلیسرول بتائین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها
48 کلون ژن، بیان و تخلیص آنزیم کربوکسی پپتیداز G2 به واسطه اینتیین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
49 کلونینگ و تخلیص پپتید (P-۹۹B) مهارکننده گیرنده اسپایک SARS-Cov۲ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
50 کلونینگ و تعیین خصوصیات آنزیم متیل گلی اکسال سنتاز از یک گونه ترموفیل ایرانی به عنوان آنزیم کلیدی در تولید 1 و - 2 پروپان دی ال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
51 مطالعه پایداری فوتوپروتئین اکورین نوترکیب : فعالیت، پایداری حرارتی، انعطاف پذیری و هضمآنزیمی محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
52 مقایسه بیان ژن های دخیل در التهاب در مدل های صرعی به وسیله ی real time-PCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
53 مقایسه مولکولی پروموتر ژنهای همانند سازی( 52 و 16 ) دو سوش Dumas وOka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
54 نقش دمین C در آلفا -آمیلاز حاصل از باکتری (BKA) Bacillus sp.KR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران