محمود دانشور کاخکی

 محمود دانشور کاخکی استاد

محمود دانشور کاخکی

Mahmoud Daneshvar Kakhki

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتغال غیرکشاورزی و مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور : کاربرد روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
2 اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 4
3 بررسی آسیب پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
5 بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
6 بررسی عامل های موثر بر عملکرد محصول های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
7 بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
8 بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص های آن (دوره زمانی 90-1340) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
9 کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت به منظور تحلیل اثرات سیاست های جایگزین قیمت گذاری آب در دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Study Of Effectiveness of Integrated Pest Management in Healthy Crop Production in Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 بررسی اقتصادی بازاریابی ریواس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 بررسی بهره وری گوجه فرنگی دراستان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
4 بررسی سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی بر الگوی کشت و مصرف نهاده ها کاربرد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیرزمینی (دشت تایباد) (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
6 تحلیلی از تابع هزینه تقاضای واردات و رشد بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 تعیین قیمت تمام شده و سطح سربه سر تولید شیر ( مطالعه موردی استان خراسان ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران