زهره باطنی

 زهره باطنی استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران

زهره باطنی

Zohreh Bateni

استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک روش جستجوی چند کلیدواژه ای امتیازبندی شده بر روی داده های رمزنگاری شده با نگرانی های محرمانگی در ابر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2 ارایه یک الگوریتم ترکیبی موثر جهت زمانبندی وظایف در محیط های رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
3 الگوریتم مسیریابی نوین جهت افزایش سرعت در شبکه های حسگر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
4 الگوریتم های انتخاب رهبر در شبکه های بی سیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 امنیت در تجارت الکترونیکو راهکارهای ارتقاء آن (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 امنیت شبکه های حسگر بیسیم توسط سیستم های اعتماد و اعتبار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
7 بررسی تکنیکهای دادهکاوی جهت کاهش هشدار در سیستمهای تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
8 بررسی چند روشزمان بندی در مدل برنامه نویسی موازی Hadoop MapReduce و چالشهای آن در زمینه محلیت و عملکرد بهتر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
9 بررسی حملات ممانعت از خدمت و روش های مقابله با آن در محیط رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
10 بررسی روش های توازن بار در گرید با استفاده از رفتار مورچه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی
11 بررسی روش های خود پیکربندی در رایانش ابری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
12 بررسی روش های مقابله با حمله wormhole در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
13 بررسی ساختار، روش ها و بحث های مدیریت محور در مجازی سازی شبکه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
14 بررسی مسائل امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
15 بررسی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش امنیت داده در رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
16 بررسی و تحلیل چالشهای مدیریت فرایندهای کسب و کار در بستر ابر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
17 بررسی و طبقه بندی خطرات و تهدیدات و ارزیابی آسیب پذیری های موجود در سرویس های شبکه های ایری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
18 بررسی و مقایسه روش های تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
19 بهبود امنیت در شبکه های اجتماعی آنلاین بر اساس کنترل عوامل غیر نرمال با استفاده از الگوریتم فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری
20 بهبود زمان بندی وظایف مستقل در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
21 بهبود کیفیت سزویس در شبکه های چند رسانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
22 بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم در IoT با استفاده از روش خوشه بندی و زمان بندی خواب به صورت همزمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
23 پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم با سینک های متحرک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
24 تأمین امنیت در شبکه های خصوصی مجازی توسط پروتکل Ipsec و استفاده از VPN جهت تأمین امنیت در VoIP (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
25 تجمیع داده ها در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر مصرف موثر انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
26 تحلیل و طراحی تسخیر پکت داده بر اساس sharpcap winpcap (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
27 تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
28 تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بیسیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
29 تشخیص نفوذ با استفاده از دسته بندی رفتار حمالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
30 حفاظت از انرژی در شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از پروتکلهای کنترل دسترسی محیط (MAC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
31 خدمات فدرالی در رایانش ابری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
32 خوشه بندی انرژی شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
33 در شبکه های سنسور بی سین حوله sinkhole (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
34 رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
35 روشی جهت مسیریابی چندپخشی کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم های SFL و PSO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
36 رهیافتی جدید در الگوریتم های زمانبندی مبتنی بر مکان ارایه خدمات برای محیط ابر ترکیبی متحد شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
37 شبکه های بین خودرویی و چالش های امنیتی در آن (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
38 طبقه بنذی الگوریتم های خوشه بنذی بر اساس انتخاب نودسرخوشه در شبکه های حس گر بی سیم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
39 کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
40 کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با رویکرد خوشه‌سازی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
41 کیفیت انتقال داده‌ها در پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های حس‌گر بی سیم با سینک متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
42 لزوم پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات درسازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
43 مدلسازی رسمی زمینه و منطق محور در هوشمندی فراگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
44 مدلسازی زمینه در هوش فراگیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
45 مدلی ترکیبی برای کاهش هشدارهای نادرست در سیستم های تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
46 مدیریت فناوری امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
47 مدیریت منابع ناهمگن در رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
48 مروری بر الگوریتمهای مسیریابی در شبکهها حسگر بیسیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
49 مروری بر حملات منع سرویس و روشهای مقابله با آن در محیط محاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
50 مروری بر کاربرد شبکه های رادیو شناختی در بهینه سازی استفاده از طیف فرکانسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
51 مروری برالگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگربی سیم وکارآمد از نظر انرژی براساس خوشه بندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
52 معرفی و بررسی امنیت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم و ارائه چند راهکار امنیتی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
53 معیار انتخاب سرخوشه در شبکه حسگر بی‌سیم و اثرات در بهره‌وری انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
54 مقایسه الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
55 مقایسه الگوریتم های مسیریابی در MANET (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
56 مقایسه پروتکل های سلسله مراتبی در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
57 مکانیزم های تخصیص منابع مبتنی بر بازار در رایانش ابری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات