دکتر مصطفی ساوه درودی

دکتر مصطفی ساوه درودی دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی

دکتر مصطفی ساوه درودی

Dr. mostafa saveh dorodi

دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بیانیه گام دوم در دو حرکت(شناخت تهدیدات- مقابله با تهدیدات) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
2 پساداعش و معماری تروریسم در غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 32
3 تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی (با تاکید بر بعد نرم افزاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
4 نظام مطلوب حفاظت اطلاعات در فرمان هفت گانه بیانیه گام دوم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شبکه های اجتماعی مجازی درپدافندغیرعامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
2 نقش اشتراکات فرهنگی- تاریخی قوم بلوچ با فرهنگ ایرانی بر انسجام ملی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی