دکتر اصغر خسروشاهی اصل

دکتر اصغر خسروشاهی اصل استاد دانشگاه ارومیه

دکتر اصغر خسروشاهی اصل

Dr. Asghar Khosro Shahi Asl

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پوشش های خوراکی صمغ های گوار و کتیرا بر ویژگی های میکروبی، رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر چدار طی نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
2 اثر نوع و غلظت پایدار کننده روی ویژگی های بافتی، فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر لبنه لایت تولید شده به روش سپراتوری (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 4
3 ارزیابی زنده مانی و تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-۵) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 3
4 ارزیابی زنده مانی و تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-۵) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه (یادداشت تحقیقاتی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 3
5 ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 2
6 بررسی تاثیر موسیلاژ دانه چیا حاوی غلظت های مختلف عصاره آبی برگ زیتون بر ماندگاری فیله مرغ در یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی ویژگی های فیزیکی شیمیایی و مکانیکی فیلم زیست تخریب پذیر پکتین/زنیان/بتاکاروتن (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 30، شماره: 1
8 بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و حسی کشک خشک شده با روش آفتابی و هوای داغ (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 1
9 تاثیر پوشش های خوراکی صمغ زانتان و موسیلاژ دانه ی کتان بر خصوصیات میکروبی، فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و حسی پنیر چدار در طول رسیدن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 4
10 تاثیر حمام التراسونیک، نسبت سورفاکتانت به روغن و غلظت موسیلاژ دانه به بر ویژگی های نانوامولسیون خودبخودی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 4
11 تاثیر صمغ کتیرا و آغازگر تولید کننده اگزوپلی ساکارید بر خصوصیات کیفی، بافتی و ریزساختاری پنیر چدار (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 3
12 تاثیر ضد میکروبی پوشش موسیلاژ دانه ریحان حاوی نانوذرات اکسید روی بر کیفیت پنیر چدار در طول رسیدن (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 8، شماره: 2
13 تاثیر موسیلاژ بامیه و صمغ گوار به عنوان جایگزین چربی بر زنده مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و برخی خواص کیفی ماست کم چرب (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 3
14 کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 1
15 کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 1
16 مطالعه تاثیر دما و حضور نانوتقویت کننده بر مهاجرت آنتی اکسیدان TBHQ از فیلم نانوکامپوزیت فعال برپایه پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسانس روغنی زنیان (Carum copticum) روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی پکتین مرکبات (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
2 اثر پکتین و زانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ حاوی عرق نعناع (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر صمغ زدو بر پایداری و خواص رئولوژیکی مخلوط شیر- آب آناناس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اثر صمغ زدو بر خواص کیفی و حسی مخلوط شیر- آب آناناس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
5 اثر یون ها برویژگی های فیزیکو شیمیایی وپایداری امولسیون های تثبیت شده پروتئین های محلول در آب شیر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
6 استفاده ازآنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید ماست پروبیوتیک بدون چربی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 انکپسولاسیون روغن دانه سیاه دانه به وسیله حامل های مختلف و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 انکپسولاسیون نانوامولسیون بتاکاروتن در ذرات سنتزی حاصل از برهمکنش الکترواستاتیکی بیوپلیمرهای ایزوله پروتئین آب پنیر و موسیلاژ دانه به (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 بازدارندگی ACE محصولات حاصل از تخمیر شیر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 بررسی اثر ترکیب دیواره بر زنده مانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس 7469 ATCC درون پوشانی شده در شرایط شبیه سازی شده معده و روده به روش خشک کن انجمادی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی اثرات ضد میکروبی اسانسهای گیاهی گلپر و پونه کوهی بر ویژگی های کیفی ماست میوهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
12 بررسی اثرات فرآیند پاستوریزاسیون و افزودن استارتر روی پروتئولیز پنیر گوسفند طی دو ره رسانیدن با استفاده از روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
13 بررسی امکان جایگزینی شکر با استویا در تولید کیک میوه ای حاوی پوره موز و ارزیابی خواص حسی و تصویری محصول نهایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی پوشش دهی با صمغ کربوکسی متیل سلولز و پودر هسته خرما بر میزان جذب روغن و خواص کیفی ناگت سرخ شده به روش عمیق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
15 بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و رنت بر خواص رئولوژیکی و شیمیایی ماست همزده کم چرب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
16 بررسی تاثیر اسانسهای گیاهی ترخون، مرزه و آویشن باغی بر روند جذب نمک و خصوصیات حسی پنیر سفید ایرانی در طول دوره رسیدن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
17 بررسی تاثیر استفاده از پوشش خوراکی صمغ زانتان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی پنیر چدار طی رسیدن (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
18 بررسی تاثیر افزایش سدیم کازئینات و عصاره نعناع بر قابلیت ماندگاری لاکتوباسیلوس کازئی در ماست پروبیوتیک بدون چربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
19 بررسی تاثیر دو نوع رنت نوترکیب و میکروبی بر ویژگی های رئولوژیکی و ریز ساختار پنیر سفید ایرانی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
20 بررسی تاثیر سه نوع رنت مختلف بر ویژگیهای رئولوژیکی و ریز ساختار پنیر سفید ایرانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
21 بررسی تاثیر فیبر گندم،کارآگینان و آلزینات بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LAFTI-L10 و خواص حسی دوغ حاوی عصاره شوید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
22 بررسی تاثیر فیبر هویچ بر قابلیت زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازیی در ماست میوهای زردآلو با استفاده از سطح پاسخ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
23 بررسی تاثیر نسبت های مختلف استارتر ترموفیل به استارتر مزوفیل بر روی شاخص رسیدن پنیر سفید ایرانی با اندازه گیری پروتئین کل و نیتروژن محلول در آب (WSN ) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
24 بررسی تأثیر فبر هویج و مارمالاد زردالو بر خواص رئولوژیکی، میکربی و حسی ماست میوه ای همزده با استفاده از سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 بررسی تأثیر نوع و مقدار پایدارکننده ها بر پایداری و خواص حسی شیر کاکائو (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
26 بررسی تأثیر هیدروکلوئیدها بر ویژگی های رئولوژیکی دوغ حاوی عصاره شوید با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
27 بررسی ترکیبات و خواص نوشیدنی تخمیری غلات بوزا ترکیه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
28 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شیراج کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی خواص درمانی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
30 بررسی روش های شناسایی و سنجش هوشمند تقلبات ملامین در شیر خشک نوزاد (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
31 بررسی زندهمانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LAFTI-L 10 آزاد و کپسوله شده و تأثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
32 بررسی ماندگاری باکتری بیفیدوباکتریوم لاکتیس LAFTI B94 DSL در پنیر سفید ایرانی توسط دو محیط کشت مختلف (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
33 بررسی ماندگاری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به فرم آزاد و کپسوله در پنیر سفید ایرانی فراپالایش (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
34 بررسی ماندگاری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد و کپسوله شده در دوغ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
35 بزرسی پوضص دهی با صمغ کزبوکسی متیل سلولز و پودر هسته خزما بز میزان جذب روغه و خواص کیفی واگت مزغ سزخ ضده به روش عمیق (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
36 بسته بندی ضد میکروبی ؛ مروری بر عملکرد و کاربرد ها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
37 بهینه سازی فرایند تولید پنیرفتا- UF با درنظرگرفتن شاخص های کیفی شیمیایی، رئولوژیکی و حسی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
38 بهینه سازی مقادیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلود در ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
39 پودر ماست: مروری بر تکنولوژی فرآوری، نگهداری و موارد مصرف (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
40 پیوندهای عرضی آنزیمی ایجاد شده با ترانس گلوتامیناز در ماست بدون چرب غنی شده با کازئینات سدیم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
41 تاثیر اسانس مرزنجوش بر رشد قارچ ها در دوغ حاوی صمغ زدو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
42 تاثیر اسیدی کردن مستقیم شیر روی قابلیت زیستی بیفیدوباکتریوم لاکتیس LAFTI B94 DSL و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
43 تاثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر زندهمانی لاکتوباسیلوس کازئی در ماست همزده بدون چربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
44 تاثیر فیبر انگور و کیتوزان بر زنده مانی لاکتوباسیلوس فرمنتوم (PTCC 1744) در ماست میوه ای با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 تاثیر فیبر سیب بر رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سینرژیس ماست پروبیوتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
46 تاثیر کاربرد پوشش خوراکی صمغ گوار بر ویژگی های میکروبی، حسی و پروفایل اسیدهای چرب پنیر چدار در طول نگهداری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
47 تاثیر کاربرد فیبر گندم در رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست پروبیوتیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 تاثیر کپسوله کردن باکتری های پروبیوتیک بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
49 تاثیر موسیلاژ تخم ریحان بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و برخی خواص کیفی ماست میوهای حاوی توت فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
50 تاثیر نوع بسته بندی بر خواص کیفی پسته در طول نگهداری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
51 تهیه نوشیدنی تخمیری بوزاازارزن وبررسی خواص فیزیکی و میکروبی آن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
52 راهکاری برای افزایش سطح بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی با استفاده از سیستم HACCP و فرآیند GMP (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
53 روش های مختلف بهینه سازی ضایعات روغن پالم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
54 زنده مانی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) کپسوله شده در ماست در طول نگهداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
55 کاربرد فرآیند فشار بالا در محصولات لبنی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
56 کاربرد ها و چالش های فرآیند فیلتر اسیون غشایی در صنایع لبنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
57 کاربردهای پرتودهی در محصولات لبنی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
58 مروری بر بررسی باکتری اسید لاکتیک نوشیدنی تخمیری غلات(بوزا) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
59 مروری بر هیدروژل ها و کاربردهای آنها در محصولات غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 مروری برتاثیر ماندگاری باکتری های فراسودمند ریز پوشانی شده و خواص کیفی در فراورده های لبنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
61 مطالعه تاثیر رنت میکروبی و نوترکیب بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
62 مطالعه تأثیر افزودن آنتی اکسیدان TBHQ بر روی خواص فیزیکی فیلم پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
63 مطالعه رفتار فازی مخلوط بیوپلیمرها طی تیتراسیون اسیدی: مروری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
64 مطالعه فرایند پروتئولیز و تاثیر آن بر روی کیفیت پنیر سفید ایرانی با استفاده ازنسبت های مختلف کشتهای آغازگر پنیر طی سه ماه دوره رسیدن (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
65 مقایسه الگوهای الکتروفورز در پنیرهای آب نمکی تولید شده با سه نوع مایه پنیر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
66 موسیلاژهای گیاهی و قابلیت های کاربردی آنها در بهبود بافت و افزایش ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی