فرهاد خداداد کاشی

 فرهاد خداداد کاشی رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

فرهاد خداداد کاشی

Farhad Khodadad Kashi

رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط کارایی با متغیرهای ساختاری بر مبنای نگرش SCP در بخش صنعت ایران (رهیافت بوت استرپ در استنباط آماری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
2 ارزیابی عوامل اقتصادی موثر در موفقیت ورزشی تیم های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 61
4 الگوی تخصیص زمان کار خانگی در مناطق شهری و روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 3
5 The Effects of Green Tax on Emission of Environmental Pollutants in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 11، شماره: 11
6 بررسی ارتباط ضریب سودآوری درجه تمرکز و صرفه های مقیاس در صنایع کارخانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 59
7 بررسی تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک 1996-2012 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
8 بررسی ضریب وابستگی شاخص های ساختاری بازار در صنایع کارخانه ایران بر مبنای توابع مفصل شرطی (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
9 بررسی مشوق های هدفمند توسعه منطقه ای با رویکرد DID، مطالعه موردی: معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
10 تاثیر تغییرات قدرت بازار در صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت ها با تاکید بر کانال محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
11 تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
12 سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
13 محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال های 1380-1389 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
14 نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی 1371-1379 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت بخش صنعت و رقابت صنعتی در اقتصاد مقاومتی با ارزیابی رقابت در مدل پا نزار - راس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مالیات سبز بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
3 بررسی عوامل مؤثر بر ساختار بازار: مطالعه موردی صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران