دکتر علیرضا امیرتیموری

دکتر علیرضا امیرتیموری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر علیرضا امیرتیموری

Dr. Alireza Amirteymori

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Method for Solving Super-Efficiency Infeasibility by Adding virtual DMUs with Mean Values (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 4
2 An Inverse Two-Stage FDH Model in the Presence of Shared Resources (دریافت مقاله) مجله بین المللی ریاضیات صنعتی دوره: 15، شماره: 2
3 ارائه ی یک رویکرد جدید تحلیل پوششی داده ها با مرزهای کارآ و ناکارآ برای انتخاب تامین کننده با وجود خروجی های نامطلوب و داده های نادقیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی کارایی سود فرآیندهای دو مرحله ای در حضور عوامل نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
5 ارزیابی کارایی و تحلیل توان مدیریتی بخش انتقال برق منطقه ای با حضور متغیرهای زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 70
6 انتخاب تامین کننده براساس دیدگاه های خوش بینانه و بدبینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 31
7 اندازه گیری بدترین عملکرد واحدهای تصمیم گیری: تلفیق خروجی های نامطلوب و ورودی های غیرقابل کنترل در DEA نادقیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 2
8 اندازه گیری کارایی شرکت های بهره برداری جنگل با حضور خروجی های نامطلوب (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 2
9 اندازه های انعطاف پذیر در فرایند تولید: رویکرد جدیدی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها با مرز دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 2
10 برآورد نرخ های حاشیه ای جانشینی در فرآیندهای دومرحله ای با عوامل نامطلوب (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 2
11 بررسی کارایی نهالستان های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 4
12 بهبود عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده کارا با استفاده از روش تقاطع ابرصفحههای سازای مجموعه امکان تولید در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 58
13 تحلیل عملکرد پایداری با دسترسی پذیری های ضعیف خروجی های نامطلوب: مطالعه موردی شرکت های گاز استانی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 1
14 تحلیل عملکرد و محاسبه نرخ های حاشیه ای با حضور عوامل ورودی خروجی نامطلوب و شاخص های کنترل ناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 3
15 تحلیل کارایی تکنیکی و توان مدیریتی در بخش سلامت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 22، شماره: 72
16 تخصیص منابع و هدف گذاری مبتنی بر DEA با فرض دسترسی پذیری مدیریتی: ارزیابی و بهینه سازی طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در خطوط هوایی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 3
17 تخمین کارایی فرایندهای دومرحله ای با استفاده از مدل اندازه دامنه تنظیم شده کاملا فازی و شرایط مکمل زاید قوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 2
18 تخمین کشش مقیاس جهتی فرایندهای دومرحله ای در حضور خروجی های نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 3
19 تعیین الگوی ایده آل واحدها با بررسی هم زمان کمترین هزینه، بیشترین درآمد و کوتاه ترین فاصله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 4
20 رویکردی نوین برای محاسبه تراکم با ویژگی دسترسی پذیری ضعیف خطی خروجی های نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 2
21 طراحی مدل تحلیلی ریاضی به منظور سنجش کارایی زنجیره تولید، انتقال و توزیع صنعت برق ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای با خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 2
22 متوسط کارایی درآمد و اندازه مقیاس بهینه در تحلیل پوششی داده های تصادفی: مطالعه موردی مراکز پستی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 66
23 یک مدلDEA برای ارزیابی اجرای زنجیره تامین پایداربا حضور خروجیهای نامطلوب و شاخصهای دو نقش ورودی وخروجی : کاربردی ازصنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل سه مرحله ای سنجش کارایی بخش های تولید، انتقال و توزیع صنعت برق ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2 ارزیابی سودآوری فرآیندهای دو مرحله ای در حضور عوامل نامطلوب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 ارزیابی عملکرد شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها: مطالعه موردی شعب استان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 ارزیابی کارایی DMUها با خروجی نامطلوب و با استفاده از مدل PCA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 ارزیابی کارایی شعب بیمه سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاد از ریز تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
6 ارزیابی کارایی و رتبه بندی DMU ها با به کاربردن روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مولفه های اصلی و کاهش بعد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
7 استراتژی رقابت در حضور خروجی هایی با مجموع ثابت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
8 اولین همایش ملی تغییرات اقلیم و توسعه پایدار کشاورزیکاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در اقتصاد نهالستانهای جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
9 بهینه سازی استوار در یافتن کارآمدترین واحد تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
10 تحلیل پوششی داده های بازه ای با ضرایب فازی در قیود با استفاده از 01- برش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 تحلیل و ارزیابی عملکرد نظارتی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
12 تخصیص مجدد منابع در بین شعب بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
13 تعمیم مدل اساسی تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
14 جواب بهین چندگانه در مساله برنامه ریزی خطی معکوس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
15 رویکردی جدید در فرآیند تولید در حضور خروجی هایی با مجموع ثابت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
16 کارایی هزینه ای در ساختارهای شبکه ای موازی - سری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
17 مدل رتبه‌بندی MAJ با تغییرات تصادفی در داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
18 یافتن ابرصفحه های تعریف کنندهٔ قوی در مجموعه امکان تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
19 یک تخمین کران مضربی برای ارزیابی کارایی نسبی 28 شعبه ی منتخب یک بانک در سراسر کشور بدون متغیر های کمکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها