تورج صمیمی بهبهان

 تورج صمیمی بهبهان هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

تورج صمیمی بهبهان

Toraj Samimi

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پایداری ساخت سد خاکی بر کاهش لرزها و روانگرایی پی های آبرفتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
2 استفاده از خاک چسبنده مسلح با ژئوتکستایل به عنوان پوسته سدهای خاکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
3 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر تثبیت بستر رودخانه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه های مختلف پانلهای عمقی بر آب شستگی پایه پلها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
6 بررسی اجزامحدودی تحلیل تنش های فون مایسز و کانتورهای جابه جایی در ورق های فولادی اتصالات مهاربندی پس از وقوع ترک با نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
7 بررسی و مقایسه رفتار ستون های مرکب CFT و SRC و ستون فولادی دوجداره پرشده با بتن (CFDST) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
8 تحلیل اجزای محدود پوسته های بتنی تقویت نشده و تقویت شده تحت بار ثقلی و حرارتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 تحلیل دینامیکی بلوک های مهاری بتنی روزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
10 تحلیل لرزه ای غیر خطی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-آنالیز دینامیکی سد و سنگ پی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
11 تعیین سطح لغزش و حجم روباره توده ریزشی بر اساس اندازه گیری های ژیوفیزیکی نمونه موردی تونل تحتانی سد مارون (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
12 روش های سازه ای برای کنترل سیلاب های فصلی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
13 مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق تخت و انحنادار برتثبیت سواحل رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
14 مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق دو زاویه ای و انحنادار بر تثبیت سواحل رودخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی