دکتر محمد اورکی

دکتر محمد اورکی دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر محمد اورکی

Dr. Mohammad oraki

دانشیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.