محمدصادق حسنوند

 محمدصادق حسنوند استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمدصادق حسنوند

Mohammad Sadegh Hassanvand

استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی غلظت گاز رادن در هوای داخل منازل مسکونی و اماکن عمومی شهر فیروزکوه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
2 محتوای یونی و منابع انتشار احتمالی ذرات معلق هوای شهر تبریز در سال 93-92 (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
3 مروری بر مطالعات بار بیماریهای منتسب به عوامل خطر محیطی در ایران:دستاوردها، محدودیت ها و برنامه های آینده (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
4 مروری بر مطالعات کیفیت هوای آزاد و اثرات آن بر سلامت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات بهداشتی (مرگ‌ و میر و بیماریهای ناشی از بیماری‌های قلبی-عروقی و تنفسی) منتسب به دو آلاینده‌ PM10 و O3 هوای شهر کرج (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
2 بررسی تاثیر قانون افزایش معافیت معاینه فنی خودروها از دو به پنج سال بر میزان انتشار آلاینده ها از خودروها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 بررسی تغییرات غلظت ذرات معلق هوای آزادشهر تبریز طی سال های 1392-1391 و ارزیابی اثرات بهداشتی منتسب به آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 بررسی تغییرات غلظت ذرات معلق هوای آزادشهر تبریز طی سالهای 1392-1391 و ارزیابی اثرات بهداشتی منتسب به آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 بررسی سمیت نانوذرات ZnO تماس یافته با رنگ آبی 29 با استفاده از دافنیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
6 بررسی غلظت بیوآیروسل های باکتریایی و قارچی هوای داخل و آزاد مدرسه شبانه روزی: مطالعه موردی در شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
7 بررسی میزان و تغییرات یونهای محلول در آب موجود در ذرات معلق هوای شهر تبریز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 پایش ماهواره ای دی اکسیدنیتروژن هوای آزاد در مقیاس ملی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
9 سنجش نشانگرهای زیستی افراد جوان به منظور ارتباط آن با آلودگی هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 شناسایی،تعیین غلظت و ارزیابی ارتباط فراوانی قارچ آلترناریا در تصفیه خانه فاضلاب اهواز با عوامل هوا شناسی محلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
11 کاربرد مدل BenMAP-CE در برآورد اثرات آلودگی هوای تهران بر سلامت (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا