دکتر سیدمجید ذبیح زاده

دکتر سیدمجید ذبیح زاده دانشیار

دکتر سیدمجید ذبیح زاده

Dr. Seyd Majid Zabihzadeh

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.