محمدرضا عابدی

 محمدرضا عابدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

محمدرضا عابدی

Mohammadreza Abedi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی دوره های آموزشی کارآفرینی در کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
2 اثر بخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان پسران داوطلب کنکور سراسری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23
3 اثربخشی آموزش شادمانی به روش شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی زناشویی مردان و زنان متأهل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
4 اثربخشی آموزش کارآفرینی برافزایش فعالیت کاریابی زنان جویای کارشهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 30
5 اثربخشی روا ندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان دختران نابینای شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 4
6 اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش شذت علائم افسردگی و اختلال شخصیت وسواسی-جبری: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 1
7 ارزیابی میزان زیرساخت های مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 1، شماره: 3
8 استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 64
9 امکان سنجی استفاده از روش های مشاوره ای برای شناسایی استعدادها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 39
10 بررسی بهترین حلال و دما در استخراج عصاره کاروتنوییدی پوست کدوحلوایی بر پایه لوتیین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 4
11 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارایی زنجیره تامین در بخش فراساحل نفت وگاز؛ (موردمطالعه: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 1، شماره: 3
12 بررسی تاثیرشناخت درمانی معنوی برسازگاری زناشویی زوجین پارانویید دراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
13 بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
14 بررسی میزان تاثیر انگیزاننده های موثر بر تسریع روند پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان این شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 3
15 پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی بر مبنای خرد و شادکامی در بین زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
16 پیشبینی خودکارآمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی براساس سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
17 تاثیر روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد بر کیفیت زندگی و عزت نفس زنان روسپی: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
18 تاثیر مشاوره مسیر شغلی بر دغدغه های خانوادگی زنان شاغل در صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
19 تأثیر حجم کار ذهنی بر عملکرد کنترل مدیران با خارج کردن اثر پنج عامل بزرگ شخصیتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
20 تحلیل و طراحی روش کنترل پیش بین برای یکسو کننده دارای اصلاح ضریب توان با مبدل ارتقاء یافته شپارد تیلور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 1
21 تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 38
22 تعیین رابطه طرحواره های ناسازگاراولیه باابعادنگرش به نحوه انتخاب همسر دردانشجویان دانشگاه پیام نوراستان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 2
23 رابطهی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریتدانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 4
24 ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
25 سنجش سطح رضایتمندی مردم از اجرای طرح مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 9
26 کاهش علایم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 3
27 گردشگری روستایی و اثرات آن بر کالبد معماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 15
28 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی براصلاح ارزیابی های ثانویه کنترل ودرمان مبتنی بر اصلاح مسئولیت پذیری افراطی در بیماران مبتلا به اختلال (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 1
29 مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیرشغلی مبتنی برنظریه شناختی اجتماعی، سازه گرایی و انگیزشی بر اشتیاق -مسیرشغلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
30 مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و درک هیجانات در اختلالات وسواسی اجباری، اضطراب منتشر و اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
31 نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان در پیشبینی نارضایتی جنسیتی در مردان تراجنسی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مبتنى بر هوش هیجانى بر اشتیاق برقرارى ارتباط با دیگران بر کودکان پیش دبستانی: نظر مربیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
2 آموزش مبتنى بر هوش هیجانى بر مقبولیت اجتماعى بر کودکان پیش دبستانی: نظر مربیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
3 آیا مدت بیکاری و جنسیت قابلیت های اشتغال مجدد فرد بیکار را تحت تاثیر قرار می دهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
4 اثر بخشی کیفیت زنذگی درمانی برفرسودگی زناشویی افراد متاهل در شهر بوانات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
5 اثربخشی شادمانی اسلامی بر روابط اجتماعی و صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
6 اثربخشی طرح واره درمانی برکاهش علائم اختلال بدشکلی بدنی درمبتلایان به بدشکلی بدنی : پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
7 ارائه مدل نظری درجهت شناسایی انگیزاننده های موثربرتسریع روندپیاده سازی مدیریت دانش سازمانی مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 ارزیابی بهره وری در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به روش تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
9 ارزیابی میزان پایداری هنرستانهای نوساخت بر اساس روشهای اجرایی و مصالح به کار رفته در ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
10 استخراج عصاره پوست کدوحلوایی و بررسی قدرت آنتی اکسیدانی آن به روش FRAP و DPPH (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 استفاده از روش رویه پاسخ در بهینه سازی میکرو استخراج ایبوپروفن توسط فیبر توخالی تقویت شده با نانولوله های کربنی به کمک دستگاه طیف سنجی Uv/Vis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
12 استفاده از روش طراحی آزمایش دربهینه سازی میکرواستخراج دیکلوفناک توسط فیبرتوخالی تقویت شده با نانولوله های کربنی به کمک دستگاه طیف سنجی Uv-Vis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
13 استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
14 اندازه گیری بی فنیل پلی کلراتها PCBs1 در روغن ترانسفورماتور به روش کروماتوگرافی گازی (GC)2 و مقایسه آن با روشهای دیگر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
15 اندازه گیری یدکلوفناک در مواد دارویی به روش اسپکتروفتومتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
16 انطباق پذیری در مشاوره ی مسیر شغلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
17 انطباق پذیری مسیر شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 انطباق یابی و معرفی فرم ایرانی زمینه یاب رغبت شغلی جکسون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
19 برخی از روش های تدریس دانش آموز فعال برای معلمین ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
20 بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و ارتباط آن با وضعیت کار در ماماهای شاغل شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
21 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر کاهش تعارض کار-خانواده و خانواده- کار در زنان شاغل در سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
22 بررسی برازش مدل هالند((RIAESC با ساختار رغبت های شغلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
23 بررسی پایداری بیودیزل تولیدی از کنجد و کلزا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 بررسی تاثیر آموزش یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر اصفهان تحصیلی 91-90 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
25 بررسی تاثیر تعداد دفعات جوشکاری تعمیراتی به روش TIG بر تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی منطقه مجاور جوش سوپرآلیاژ Hastelloy X (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
26 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر عامل کنترل ورزش کاران حرفه ای تنیس روی میز استان اصفهان در سال 1395 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
27 بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر توجه به محرکات محیطی خودارضایی نوجوانان پسر15-18 ساله شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
28 بررسی تأثیر مشاوره شغلی به شیوه ی پردازش اطلاعاتشناختی (CIP ) بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
29 بررسی تأثیرمشاوره شغلی به شیوه ی حکایتی بر کاهش اهمالکاریتحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
30 بررسی تجربی اثر نانو ساختار اکسید آهن هماتیت (α-Fe2O3) بر کاهش آلاینده های کروم و آرسنیک از محلول های آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
31 بررسی تنوع ژنتیکی افتابگردان از طریق پروتئین های ذخیره ای بذر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت و نانو ذرات نقره در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
33 بررسی رابطه بین خرد با نگرش معنوی و شادمانی در بین زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
34 بررسی رابطه بین خرد با نگرش معنوی و شادمانی در بین زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
35 بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و آسیب های تحصیلی در دانش آموزان سال اول متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
36 بررسی رابطه رغبت های مسیر شغلی ،استعداد،شادی،سلامت روان،با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان 1391-1390 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
37 بررسی روایی و پایایی بسته سنجش پیش دبستانی مایلر برای کودکان سال 4 سال و 3 ماه تا 5 سال و 8 ماه شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
38 بررسی روش های میکرواستخراج ایبوپروفن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
39 بررسی شاخصهای رشد در ارقام و لاینهای مختلف جو در منطقه ابرکوه (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
40 بررسی و مقایسه اثربخشی روشهای مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی و سازگاری شغلی بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار
41 بهینه سازی میکرو استخراج مایع- مایع بر اساس جامد سازی قطره آلی شناور برای اندازه گیری ترامادول به روش کروماتوگرافی گازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
42 بهینه سازی میکرواستخراج مایع- مایع بر اساس جامد سازی قطره آلی شناور برای اندازه گیری متوپرولول به روش طیف سنجی UV/VIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
43 بهینه سازی میکرواستخراج مایع-مایع بر اساس جامد سازی قطره آلی شناور برای اندازه گیری ایبوپروفن به روش طیف سنجی UV/Vis به کمک طراحی آزمایش (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
44 بهینه سازی میکرواستخراج ناپروکسن توسط فیبرتوخالی تقویت شده با نانولوله های کربنی به روش طراحی آزمایش قبل ا زدستگاه طیف سنجی Uv-Vis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
45 بهینه یابی استخراج عصاره کاروتنوئیدی پوست کدوحلوایی بر پایه لوتئین با سه حلال مختلف، به روش HPLC و UV-VIS (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 پایداری در صنعت پرورش طیور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
47 پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی بر مبنای خرد و شادکامی در بین زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
48 تاثیر حلال های مختلف و دما بر استخراج عصاره کاروتنوئیدی پوست کدوحلوایی برپایه لوتئین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
49 تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر شاخص توده بدنی و عزت نفس کودکان دختر مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
50 تاثیر ورزش بر سلامتی جسم و روان انسان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
51 تأثیر قصه درمانی بر میزان پذیرش دانش آموزان دبستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
52 تحلیل کیفی فرصت ها و چالش های مدارس تلفیقی برای دانش آموزان دختر متوسطه کم توان و ناتوان (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
53 ترکیبات آروماتیک سمی در روغن زیتون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
54 تشکیل آمینهای آروماتیک هتروسیکل سرطانزا/جهش زا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
55 تعیین تاثیر آموزش مبتنى بر هوش هیجانى بر مقبولیت اجتماعى از نظر مادران در کودکان دختر دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
56 تعیین تعداد و تناژ پش بک های معدن مس مرنگون با رویکرد حداکثر سازی NPV (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
57 تنبیه بدنی و عوارض آن در کودک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
58 دروغ گویی وراه های در مان آن در کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
59 رد پای گونه های بدیع طنز در شعر شاعران انقلاب و پایداری (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه
60 روابط کانونی بین رغبت شغلی و استعداد تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
61 روش های میکرو استخراج مورد استفاده در اندازه گیری متوپرولول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
62 روش های میکرواستخراج مورد استفاده در اندازه گیری آمفتامین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
63 روش های میکرواستخراج مورد استفاده در اندازه گیری دیکلوفناک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
64 روش های میکرواستخراج مورد استفاده در اندازه گیری فوران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
65 روشهای الکتروشیمیایی مورد استفاده در اندازه گیری ناپروکسن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
66 روشهای میکرواستخراج مورد استفاده در اندازه گیری پروپرانولول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
67 روشهای میکرواستخراج مورد استفاده در اندازه گیری ناپروکسن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
68 رویکردپویایی ـ اجتماعی درمشاوره: تاریخچه، اصول، راهبردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
69 زنان در بلایا: توانمند یا آسیب پذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
70 زیبا شناسی مجاز در قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
71 شناسایی انگیزاننده های مؤثر بر تسریع روند پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
72 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اسیدیته گاز هگزافلوریدگوگرد ( SF6 ) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
73 طرح ریزی در مشاوره ی مسیر شغلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
74 فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی بر کاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان 1383-1392 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
75 کاربرد تصویرسازی استعاری در ترجمه و تفسیر قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
76 مبانی نظری سبک دلبستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
77 مدل ساختاری رابطه ی بین خودکارآمدی والدینی، عملکرد خانواده و انطباق پذیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها
78 مقایسه اثر بخشی آموزشهای معنویت مبتنی بر مفاهیم قرآن و مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر شادکامی همسران جانبازان شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
79 مقایسه اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان مدارس دارای مشاور و فاقد مشاور شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
80 مقایسه انطباق پذیری شغلی دانشجویان شاغل و بیکار مقطع کارشناسیدانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
81 مقایسه بهزیستی ذهنی و رضایت شغلی افراد با معناهای شغلی متفاوت (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
82 میکرواستخراج توسط فیبر توخالی تقویت شده با نانولوله های کربنی برای اندازه گیری همزمان ایبوپروفن و ناپروکسن در نمونه های زیست محیطی به روش طیف سنجی UV/Vis به کمک روش های کمومتریکس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
83 واکنشهای شیمیایی تشکیل فوران در مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
84 هدف انجام این پژوهش تعیین تاثیر آموزش مبتنى بر هوش هیجانى بر اشتیاق برقرارى ارتباط با دیگران از نظر مادران در کودکان دختر دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
85 هرمنوتیک در قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
86 هیدروکربنهای آروماتیک،موادی سمی در مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی