محمدرضا عصاری

 محمدرضا عصاری دانشکده صنعتی جندی شاپور

محمدرضا عصاری

Mohammadrea Asari

دانشکده صنعتی جندی شاپور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تجربی سیستم گرمایش جدید تک منظوره و دو منظوره خورشیدی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 2
2 بهینه سازی ترمودینامیکی پارامترهای عملکردی سیکل تولیدهمزمان بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 1، شماره: 2
3 بهینه سازی سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک((GA و بهینه سازی دسته ذرات (PSO) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 1، شماره: 3
4 کاربردی از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای بر آورد مصرف گاز طبیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز اگزرژی سلولهای فتوولتاییک خورشیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
2 اثر تغییر فاصله جت برخوردی صفحه ای از سطح هدف و تغییر دمای صفحه برخودر بر انتقال حرارت و ضریب اصطکاک سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
3 اثر عدد ریتولدز و پرانتل جریان بر انتقال حرارت و ضریب اصطکاک سطحی جت برخوردی صفحه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
4 استفاده از دودکش خورشیدی برای ایجاد جریان هوا در کولرهای آبی متداول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 استفاده از روش های ترکیبی در استخراج اسانس و عصاره از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
6 امکان سنجی اجرای سیستم روشنایی خورشیدی با استفاده از لامپ LED وآبگرمکن خورشیدی در سد دز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
7 امکان سنجی اجرای سیستم روشنایی خورشیدی با استفاده از لامپ فلئورسنت در منازل مسکونی سد دز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
8 امکان سنجی اجرای سیستم روشنایی خورشیدی با لامپ LED و آبگرمکن خورشیدی در ساختمانهای اداری سددز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
9 امکان سنجی استفاده ترکیبی از انرژی خورشیدی و پمپ گرمایی بجای سوختهای فسیلی درروستاه های کوچک و دور از شبکه گازرسانی استان ایلام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
10 اندازه گیری و مدل سازی برای کاربردهای انرژی های تجدید پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
11 بررسی آنالیز اگزرژی نیروگاه ژئوترمال و نیروگاه بخار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
12 بررسی اثر آب ورودی برفرآیند ذوب مواد تغییر فاز دهنده در یک مبدل دو لوله ای به منظور ذخیره سازی انرژی حرارتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
13 بررسی اثر قطر ذرات در جریان دوفازی پیرامون استوانه به روش اویلری- لاگرانژی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
14 بررسی اقلیمی شهر کاشان برای تبدیل به یک شهر خورشیدی واثرات زیست محیطی نیروگاه فتوولتائیک یک مگاواتی و شهرخورشیدی کاشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر
15 بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در روش های استخراج و غنی سازی فیتواسترول ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
16 بررسی تأثیر ترکیب نمای دوپوسته و موادتغییر فاز دهنده بر افزایش بهرهوری انرژی در ساختمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
17 بررسی تجربی اثر استفاده از فین دایره ای و مربعی در آب شیرین کن خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 بررسی تجربی اثر خارج از مرکز بودن بر ذخیره انرژی در یک مبدل حرارتی خارج از مرکز یک سیستم آبگرمکن خورشیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
19 بررسی تجربی استفاده از دو شبکه لوله بندی مستقل در یک کلکتور دومنظوره خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 بررسی تجربی استفاده از ماده تغییرفازدهنده در کلکتور دومنظوره خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
21 بررسی تجربی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در عملکرد یک آبگرمکن خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
22 بررسی تجربی تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در عملکرد دمایی آبگرمکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
23 بررسی تجربی تأثیر نوع چرخهگردشسیال بر توزیع دمای صفحه جاذب و عملکردآبگرمکن کلکتور خورشیدی دو منظوره: مطالعه تک منظوره آبگرمکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
24 بررسی تجربی تغییرات دمایی در دو استخر خورشیدی کوچک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
25 بررسی تجربی فرایند ذوب مواد تغییر فاز دهنده ی نانو در یک مبدل حرارتی یک سیستم آبگرمکن خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
26 بررسی عددی اثر پره بر روی دودکش خورشیدی تجهیز شده به مواد تغییر فاز دهنده PCM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
27 بررسی عددی تغییر زاویه پره های مثلثی و مستطیلی بر میزان تغییرات دما و فشار در یککانال با هندسه ی مشخص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
28 بررسی عددی ته نشینی ذرات بر روی یک استوانه افقی به روش اویلری - لاگرانژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
29 بررسی مواد تغییر فاز دهنده بر عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
30 بررسی مواد تغییر فازدهنده و مطالعه معادلات انرژی و اگزرژی آنها درساختمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
31 بررسی میزان تولید آب شیرین دریک نمونه آب شیرین کن خورشیدی جعبه ای قابل حمل با صفحه جاذب تخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
32 بررسی و حل عددی برخورد سیال مواج با صفحه الاستیک شناور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
33 بررسی و شبیه سازی میدان سرعت و افت فشار سیالات در میکرومیکسر T- شکل ساده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
34 بررسی و مروری بر عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی حوضچه ای (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوا فضا
35 بهینه سازی پارامترهای مدلسازی ولتاژ خروجی پیل سوختی پلیمری با استفاده از الگوریتم PSO (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
36 بهینه سازی سیستم دیوار ترومب جهت افزایش انتقال حرارت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
37 بهینه سازی مبدل های حرارتی با رویکرد حرارتی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
38 تاثیر فناوری اطلاعات بر سودآوری بانک های منتخب ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
39 تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن های پلکانی مقعری و سینوسی با مواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر
40 تحلیل انرژی و اگزرژی مبدل حرارتی دو لوله ای خارج از مرکز با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده به منظور بهبود عملکرد حرارتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
41 تحلیل سیالاتی و گرمایی فرآیند ذوب پارافین در یک مبدل دولولهای به منظور ذخیره سازی انرژی حرارتی در یک آبگرمکن خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
42 تحلیل شکست پین های میانی دریچه ورودی تونل آب بر نیروگاه کرخه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی
43 تحلیل شکست پین های میانی دریچه ورودی تونل آب بر نیروگاه کرخه به کمک نرم افزارANSYS و روش برنامه نویسی FORTRAN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
44 تحلیل شکست پین های میانی دریچه ورودی تونل آب برنیروگاه کرخه به کمک نرم افزار ansys و روش برنامه نویسی FORTRAN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
45 تحلیل فنی و اقتصادی راه اندازی نیروگاه فتوولتاییک در شهر دزفول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
46 تحلیل و بررسی مدل استاتیکی و دینامیکی پیل سوختی PEM (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
47 تزریق گاز گلخانه ای دی اکسید کربن،برای افزایش حرارت استحصالی از مخازن زمین گرمایی آبخیز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
48 سیستم های سرمایش خورشیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
49 شبیه سازی اثر تغییر سطح مقطع خروجی اگزوز بر عملکرد هودهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
50 شبیه سازی توزیع دما دیواره لوله شعله در توربین های گازی پر مصرف صنایع نفتی و بررسی تاثیر سرعت های متفاوت سوخت ورودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشعل و کورههای صنعتی
51 شبیه سازی جریاى جابجایی اجباری نانو سیال دروى یک لوله افقی و بررسی تاثیر کسر حجوی ذرات نانو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها
52 شبیه سازی عددی جریان محترق در داخل پس سوز یک موتور توربوجت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
53 شبیه سازی و بهینه سازی شبکه ی انتقال گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
54 شبیهسازی رفتار یک استخر خورشیدی کوچک با گرادیان شوری بههمراه مواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
55 طراحی ساخت وبررسی عملکرد خشک کن خورشیدی با استفاده ازکلکتور دومنظوره خورشیدی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
56 طراحی و بررسی عملکرد کلکتور دو منظوره ترکیبی خورشیدی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
57 طراحی و ساخت آب شیرین کن تقطیری فعال ترکیبی با متمرکز کننده سهموی خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
58 طراحی و ساخت متمرکز کننده سهموی خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
59 مدلسازی عددی یک آب شیرینکن خورشیدی دو طرفه به کمک نرم افزار کامسول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
60 مدلسازی و ارزیابی سیستم سرمایش اجکتوری- تراکمی خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
61 مرور و بررسی عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی پله ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
62 مروری بر آبگرمکن های خورشیدی و عوامل موثر بر لایه بندی حرارتی مخزن ذخیره آب گرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
63 مروری بر استفاده از مواد تغییرفازدهنده و مواد متخلخل در هواگرمکن های خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
64 مروری بر مطالعات تجربی و عددی عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
65 مطالعه تجربی اثرنانوذرات اکسیدمس برعملکرد یک مبدل حرارتی به عنوان وسیله ای برای ذخیره انرژی دریک آبگرمکن خورشیدی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 مطالعه تجربی تاثیر مواد تغییر فاز دهنده با چیدمان دو جداره بر روی عملکرد یک سیستم آبگرمکن خورشیدی با سیکل بسته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
67 مطالعه تجربی تأثیر لایه بندی حرارتی بر بازده کلکتور یک آبگرمکن خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
68 مطالعه تجربی فرآیند ذوب پارافین واکس در مبدل حرارتی سه لوله ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
69 مطالعه عددی روی عملکرد یک نیروگاه دودکش خورشیدی با شبیه سازی توربین (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
70 مقایسه اقتصادی اجرای سیستم روشنایی خورشیدی با استفاده از لامپ LED و فلئورسنت در منازل مسکونی سد دز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
71 مقایسه تجربی تأثیر حجم مخزن ذخیره و نوع چرخه گردش سیال بر لایهبندی حرارتی و عملکرد یک آبگرمکن خورشیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
72 مقایسه تجربی عملکرد سیستم گرمایش دو منظوره ی هوا و آب با سیستم گرمایش تک منظوره ی آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
73 مقایسه تجربی عملکردگردآورنده دومنظوره ی خورشیدی با گردآورنده تک منظوره خورشیدی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
74 مقایسه توان و ولتاژ خروجی پیل سوختی PEM در دو مدل استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
75 مقایسه شبیهسازی جریان آشفته در یک سیکلون با مدلهای مختلف آشفتگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
76 نقش سیستم احتراق توربین گازی در پدیده سرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی