دکتر عباس صمدی

دکتر عباس صمدی استاد - دانشگاه ارومیه

دکتر عباس صمدی

Dr. Abbas Samadi

استاد - دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زراعت مستمر روی خصوصیات جذب فسفر در برخی از خاک های آهکی شمال غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
2 اثر قارچهای میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی تحت شوری حاصل از NaCl و مخلوط املاح (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 1
3 ارزیابی عصاره گیرهای مختلف برای تعیین پتاسیم قابل استفاده ذرت در خاک های آهکی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 3
4 ارزیابی کمی فسفر محلول و زیست توده میکروبی آزاد شده توسط برخی سویه ها از فسفات های نامحلول به منظور انتخاب باکتری های کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 4
5 ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند با استفاده از روش DRIS و مقایسه آن با روشDOP در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
6 استفاده از هم دماهای جذب فسفر در تعیین نیاز کودی غلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
7 Biodiversity of Aspergillus species in soils of the National Park of Urmia Lake (NW Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
8 Biodiversity of Hyphomycetes in soils of Urmia lake basin (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
9 بردباری گیاه و جذب فلز روی توسط برخی گیاهان وحشی در یک خاک آلوده به روی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
10 بررسی برخی از ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کاتالاز در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.cv. I L-۱۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی تأثیر تلقیح میکروبی بر کارایی جذب فسفر ذرت و آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل و فلاونوئید کل گیاه دارویی Melissa officinalis L. در بسترهای مختلف کشت تحت شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 4
13 بررسی کارایی ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 2
14 تأثیر اندازه ذرات پرلیت و مخلوط آن با پیت ماس بر درصد اسانس و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 3
15 تعیین اعداد مرجع روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) و مقایسه آن با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در انگور سفید بیدانه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 2
16 تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
17 جداسازی و شناسایی باکتری های حل کننده ی فسفات معادن فسفاتی و بررسی پتانسیل آن ها در انحلال فسفات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 3
18 جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
19 شکل های مختلف پتاسیم و روابط Q/I در خاک های تحت کشت آفتابگردان (منطقه خوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
20 شکل های مختلف پتاسیم و روابط Q/I در خاک های تحت کشت آفتابگردان (منطقه خوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
21 شکل های مختلف فسفر در برخی خاک های آهکی استان فارس و رابطه آنها با ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
22 شکل های مختلف فسفر در برخی خاک های آهکی استان فارس و رابطه آنها با ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
23 کاربرد مدل­ های ریاضی در توصیف توزیع اندازه ذرات در رسوبات پشت بندهای رسوب­ گیر متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توزیع اندازه پرلیت و نسبت آمونیوم به نیترات بر پایه رویشی گیزیلا در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 بررسی تاثیر قارچ پنیسیلیوم حل کننده فسفات بر کارایی جذب و مصرف فسفر گندم و جو (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
3 تاثیر اندازه ذرات پرلیت و مخلوط آن با پیت ماس بر عملکرد زعفران در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
4 تاثیر تغذیه بر عارضه خشکیدگی خوشه و ویژگیهای فیزیکی و فیزیولوژیکی میوه خرما (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
5 توسعه کشت گیاهان دارویی به روش هیدروپونیک به منظور افزایش راندمان تولید - مطالعه مروری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 روش سطح پاسخ در بهینه سازی جذب کادمیم بوسیله لئوناردیت از محلولهای آبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب