دکتر محمدرضا حافظی

دکتر محمدرضا حافظی ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا حافظی

Dr. Mohamadreza Hafezi

ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 15
2 اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 7
3 اثر ترکیبی تمرین استقامتی و دوزهای مختلف آتورواستاتین بر تغییر شکل ساختاری قلب پس از انفارکتوس میوکارد در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی سیستم های سازه ای صنعتی جهت تامین اصل تمرکززدایی از تهران (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 8، شماره: 2
5 ارزیابی نحوه رفتار بر مقدار مصرف انرژی: نمونه موردی مجموعه مسکونی شهید پاکدل در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 22، شماره: 3
6 بررسی اقتصادی صفحات خورشیدی، نمونه موردی: ساختمان های آموزشی شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 1
7 بررسی تاثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 2
8 بررسی سیستماتیک پژوهش های حوزه مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق و تبیین چارچوب معماری ایمن از منظر تخلیه (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 33، شماره: 3
9 بررسی مفهوم، علل پیدایش، و پیامدهای خطای طراحی در پروژههای ساختمانی و راهکارهای حل آن (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 29، شماره: 1
10 بررسی میزان اثر و نقش پوشش گیاهی بر متغیرهای تعیین کننده آسایش حرارتی فضای باز مطالعه موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 4
11 بومی سازی ضریب تصرف مورد استفاده در طراحی راه های خروج از ساختمان در زمان حریق تصرف مورد بررسی: سالن انتظار سینماها (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 33، شماره: 1
12 بهره گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
13 بهینه سازی هزینه ساخت و مصرف انرژی در طول دوره بهره برداری ساختمانهای مسکونی (نمونه موردی: ساختمانهای مسکونی متداول در تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
14 تاثیر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر تظاهر پروتئین VEGF در رت ها پس از انفارکتوس تجربی میوکارد (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 4
15 تحلیل پارامتریک انرژی در مراحل اولیه طراحی ساختمان های اداری بلندمرتبه در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 1
16 تحلیل ترکیبی خط آسمان پلاک ها و جریان طبیعی هوا در دو بلوک شهری تهران، مورد پژوهش: منطقه ولنجک تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 2
17 فرایند دستیابی به نمای دوپوسته دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه موردی یک ساختمان اداری در تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
18 نقش رویکردهای تاثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتر ترکیبی تمرین استقامتی و سه دوز داروی اتورواستاتین بر شاخص های اسیب قلبی در موش های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 ارتقاء سطح برآورد هزینه ساخت سیستم سازه فلزی با استفاده از مدل اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
3 ارزیابی کمی انتشار گازهای گلخانه ای در مرحله ی تولید و حمل مصالح برای یک ساختمان نمونه در شهر تهران (با استفاده از روش LCA تحتاستاندارد ایزو 14040) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
4 امکان سنجی بهره گیری از سیستمهای نوین ساختمانی در تامین مسکن اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 انواع روش های لیزینگ و مزایای آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
6 ایرودینامیک شهری مروری بر آلودگی هوای شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
7 بررسی آسیب های رطوبتی بر اتلاف انرژی پوسته خارجی ساختمان های مسکونی (شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
8 بررسی بلند مرتبه سازی در یک بلوک شهری از منظر تجمع آلودگی هوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
9 بررسی تاثیر پتانسیل های پیاده سازی BIM بر ارتقاء عملکرد شرکت های مهندسین مشاور ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان
10 بررسی تحلیلی عوامل بروز تعارضات بین ذینفعان پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 بررسی مجتمعها در نقاط مختلف با در نظر گرفتن اصول معماری پایداری مطالعه مجتمع هایی در آفریقا، امریکای جنوبی و ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
12 بررسی مزایای مورد انتظار از پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت ساخت و ساز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
13 بررسی مفهوم تفکر ناب Lean Thinking و کاربردآن در ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 بومی سازی ضریب تصرف مورد استفاده در طراحی راه های خروج از ساختمان در زمان حریق (تصرف مورد بررسی: مهدهای کودک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
15 بهره گیری از انرژی خورشید در طراحی ساختمانهای مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
16 تاثیر مصالح مختلف بام و کف بر مصرف انرژی ساختمان های متعارف مسکونی (شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
17 تاثیر مصالح مختلف دیوار خارجی پوسته بر اثر چگالش بین اجزا در ساختمانهای متعارف مسکونی (شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
18 تاثیر مصالح مختلف دیوار خارجی پوسته بر مصرف انرژی ساختمانهای متعارف مسکونی (شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 تعیین الزامات طراحی واحد همسایگی در مناطق گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
20 جایگاه روش های خارجی کمی سازی درمدیریت دعاوی داخلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
21 حقوق و تکالیف طرفین قرارداد لیزینگ و ضمانت اجرای تخلف از این قرارداد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
22 روند پیدایش مجتمع های مسکونی در ایران و بهبود اصول معماری پایدار در آنها مطالعه موردی مجتمع مسکونی در شهر یزد (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
23 شرایط عدم مجرمیت مدافع مشروع در دفاع مشروع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
24 شناسایی روش های ناب جهت اجرای سقف در ساختمان های بلندمرتبه (با رویکرد پایداری) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
25 شناسایی و رتبه بندی مهمترین چالش های مدیریت پیمانکاران فرعی در پروژه های حوزه ابنیه (روش تحلیل سلسله مراتبی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
26 شناسایی و رتبه بندی مهمترین چالش های مدیریت پیمانکاران فرعی در پروژه های حوزه ابنیه روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 کمّی سازی هزینه های بالاسری جذب نشده ناشی از تاخیرات مجاز ضمن اعمال روشهای ایچلی در نمونه ایرانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
28 مدیریت کیفیت ساخت با رویکرد مدیریت کیفیت جامع (TQM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
29 مروری بر استفاده از آسانسور در تخلیه اضطراری ساختمان های بلند؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
30 واحد همسایگی در طراحی های معماری مروری بر ادبیات موضوع و شرایط مرتبط با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
31 واکاوی مفهوم ذینفع و مدیریت ذینفعان در مدیریت پروژه های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
32 همسایگی و اهمیت آن در طراحی های معماری 1 مطالعه موردی طراحی واحدمسکونی در شهر یزد (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت