دکتر غلام عباس رضائی هفتادر

دکتر غلام عباس رضائی هفتادر (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

دکتر غلام عباس رضائی هفتادر

Dr. Gholam Abbas Rezaei Haftadar

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 5، شماره: 2
2 آیا انتساب لامیه العرب به شنفری درست است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 4، شماره: 4
3 ارزیابی مقایسه انسجام در سوره علق و ترجمه آن از حداد عادل بر اساس نظریه هالیدی و حسن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 16
4 الظواهر الفنیه والجمالیه لخطبه حجه الوداع ومیزاتها الاسلوبیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 11، شماره: 21
5 برجستهسازیهای زبانی در مجموعه شعری حطب اخضر ابراهیم نصرالله؛ با تکیه بر مولفههای فراهنجاری (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی تاثیر هزار و یک شب بر پیشگامان هنر نمایش نوین عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 5
7 بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی معناشناسی واژه سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استرآبادی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 18
11 پژواک های قرآنی در اشعار فیتوری شاعر سودانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی دوره: 1، شماره: 1
12 پژوهشی درباره واژه های «رحمان» و «رحیم» براساس قاعده «زیاده المبنی تدل علی زیاده المعنی» (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 2
13 زیبایی شناسی قصص قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 1
14 عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروه الوثقی» (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 5، شماره: 1
15 کاربست فرانقش اندیشگانی در رساله الغفران ابوالعلاء المعری براساس الگوی مایکل هلیدی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 15، شماره: 2
16 مضامین شعر الشکوی الذاتیه فی القرن الاول الهجری (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 6، شماره: 1
17 معرفی کتاب «الفوائد الضیائیه» تالیف عبدالرحمان جامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 6، شماره: 2
18 نشانه شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت نمایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 3، شماره: 2
19 نظم در تفسیر تبیان و ارتباط آن با نظریه نظم جرجانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دوره: 7، شماره: 2
20 نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 1، شماره: 2
21 نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 4، شماره: 1
22 نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان های غسان کنفانی و سحر خلیفه (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 3، شماره: 2