غلام عباس رضائی هفتادر

 غلام عباس رضائی هفتادر دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران

غلام عباس رضائی هفتادر

Gholam Abass Rezaei Haftador

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.