روح اله دهقانی

 روح اله دهقانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

روح اله دهقانی

Rouhullah Dehghani

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اپیدمیولوژی انگل های روده ای موش های صحرایی و خانگی شهرستان کاشان سال 1376 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 4
2 Investigating the Influence of Mass Media on Cosmetics Usage among Womenin Kashan during 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
3 Knowledge of Girl Students about Oxyuriasis in Middle Schools of Kashan, Central Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 4، شماره: 4
4 Salinity Variation in Kashan Plain Groundwater Resources (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 3
5 Study of the Health Condition of the Hotels and Lodging Houses of the City of Kashan in Winter 2015 and Spring 2016 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 3
6 بررس فراکسیون های زهر کژدم Mesobuthus eupeus بومی کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 4
7 بررسی اثر تزریق زهر کژدم سیاه Androctonus crassicauda بر تظاهرات بالینی در رت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 10، شماره: 2
8 بررسی پارامترهای تشخیص افتراقی کژدم ادونتو بوتوس دوریه نر و ماده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی پراکندگی کژدم Mesobuthus eupeus در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 4
10 بررسی تغییرات دما، رطوبت، PH و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 4
11 بررسی سطح حساسیت سوسرهای آمریکایی بیمارستان های کاشان نسبت به حشره کش ها (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 2
12 بررسی شیوع آلودگی ساس در منازل مسکونی روستاهای غرب کاشان طی سال 1377 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 2
13 بررسی شیوع آلودگی لیشمانیایی جوندگان صحرایی کاشان سال 1374 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی شیوع بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مدارس شهرستان کاشان سال تحصیلی 78-1377 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 4
15 بررسی فون و برخی فعالیت های بیولوژیک جوندگان وحشی (مخازن لیشمانیوز جلدی) منطقه کویری کاشان طی سال 1375 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 3
16 بررسی کژدم زدگی و عوامل آن در استان خوزستان در سال 1382 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 3
17 بررسی لانه های کژدم ادنتوبوتوس دوریه در استان اصفهان سال 1370 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 2
18 بررسی ویژگی های مرفولوژی اسپرماتوفور کژدم ادنتوبوتوس دوریه صید شده در استان اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 1
19 تاثیر گلوکانتیم بر قند خون و پروتیین اوری در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 4
20 تحلیل پدیده تکرار در قرآن با تاکید بر شبهات کتاب نقد قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآن و عترت دوره: 1، شماره: 1
21 شیوع آلودگی به شپش سر (Pediculus capitis) در دانش آموزان دبستان های پسرانه شهر کاشان طی سال 1376 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 3، شماره: 1
22 گزارش یک مورد سستود Meggittina gerbilli در مریونس لیبیکوس در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 1
23 مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش ها و بیمارهای منتقله به وسیله آنها در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
24 مروری بر روش های زهکشی در کنترل پشه ها (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
25 مروری بر وضعیت طبقه بندی کژدم ها و کلید تشخیصی کژدم های ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 4
26 مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته H(2)O(2)/UV و O(3)/UV در تصفیه شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The effect of climate changes on Ground beetle Calosoma spp. (Coleoptera: Carabidae) outbreak and its health problems in Jiroft County, southeast of Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
2 بررسی آلودگی منازل مسکونی شاهین شهر اصفهان بهسوسری درسال 89 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 بررسی اثرات افزایش چربی ها به غذای شترمرغ های پرورشی بر شاخص های بیوشیمیایی خون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 بررسی تاثیر الیاف فولادی و پودر لاستیک بر عملکرد بتن سبک سازهای به روش منحنیهای هم پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
5 بررسی تاثیر عوامل محیطی بر میزان برون دمش گاز رادن از سطح خاک در منطقه رامسر با ارائه یک مدل رگرسیونی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
6 بررسی تغییرات دما رطوبت، PH و نسبت کربن به نیتروژن درتولید کمپوست به روش توده سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
7 بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز در سگ های خانگی شهر کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 بررسی فقهی تعامل دولت اسلامی با دولت غیر اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
9 بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر کاشان بر اساس شاخص کیفیت هوا در سال 1390 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
10 بررسی گونه های قارچی درتولید کمپوست بهروش توده سطحی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
11 تعیین آفت کش های ارگانوفسفره (دیازینون و کلرپیریفوس ) در منابع آب شهر برزک کاشان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته H2O2/UV و O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته O3 /H2O2/UV O3/UV درتصفیه شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
14 میزان حجیت گواهی کودکان در دادرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی