میرعلی سیدنقوی

 میرعلی سیدنقوی دانشیار

میرعلی سیدنقوی

Mir Ali Seyed Naghavi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مولفه های موثر بر خط مشی گذاری در صنعت نفت و گاز از منظر کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
2 الگوی برندسازی درون سازمانی در بخش خدمات و گردشگری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 46
3 الگوی تدوین خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با روش ای. اچ. پی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
4 الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
5 الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
6 الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
7 الگوی مدیریت برند داخلی هتل های شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
8 الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی بر اساس مفروضات خدمات دولتی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
9 الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
10 الگویی برای تناسب کارکردهای مدیریت منابع انسانی براساس تلفیق نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 63
11 انعطاف پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
12 ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 72
13 بازخوانی رویکرد منبع‌محور در توسعه مدل VRIO (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 5
14 بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم و اخلاق سازمانی کلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 27
15 بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کار آفرینی و ارایه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 17
16 بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه گریزی به نفع سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 8، شماره: 27
17 تبیین رابطه فلات زدگی شغلی با بی تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 31
18 تحقق قرارداد روان شناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 19
19 توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 15
20 تیوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
21 خود مدیریتی روزمره و درگیری شغلی کارکنان: تحلیلی بر نقش میانجی منابع شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 1
22 رویکرد تکنولوژیک منابع انسانی، الگویی برای مدیریت واحدهای صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
23 سازمان و مدیریت: از مدرنیسم تا پسامدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
24 طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
25 طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
26 عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 14
27 مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارایه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
28 مربی گری یا منتورینگ گرایش شرکت های غذایی- دارویی به کدام نوع است (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 3، شماره: 22
29 مطالعه تطبیقی سبک های رهبری موثر بر موفقیت شرکت های نوپای دانش بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 4
30 منابع انسانی حرفه ای: کلید تعالی عملکرد سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
31 منابع انسانی حرفه ای: کلید تعالی عملکرد سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
32 مولفه های موثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 21
33 نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 76
34 وضعیت ارزیابی شاخص های حکمروایی مطلوب در توسعه گردشگری شهری مورد مطالعه: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 18
35 همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم های منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
36 همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم های منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر گلم و رابطه آن با شخصیت کارکنان و سبک رفتاری مدیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
2 ارائه مدل رابطه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش بامسئولیت اجتماعی مبتنی بررویکرد استراتژیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 ارائه مدلی نظری از رویکرد سیستمی به مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
4 ارایه مدلی مبنی بر کاربرد برنامه مرشدی و مربیگری در مراحل مختلف چرخه ی عمر سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
5 الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
6 اولویت بندی منابع ارزیابی عملکردکارکنان دانشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
7 The effect of Gratification factors on continuance intention and laborproductivity (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد
8 بررسی ارتباط مدیریت دانش و نوآوری در صنایع دریایی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
9 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش کارکنان اداره کل راه و شهرساری استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
10 بررسی سبک ها و مهارت های مدیریتی مدیراندر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 بررسی شاخص های موثر بر توانمندسازی سالمندان متخصص و مقایسه با متخصصان غیر سالمند (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
12 پیمانسپاری منابع انسانی در بخش دولت: چالشها و موانع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری
13 تاثیر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
14 تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارکردهای رهبری پیچیدگی در سیستمهای تطبیقی پیچیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
15 تحلیل کیفی ریسک های پروژه به کمک مدل های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی پروژه تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
16 تدوین استراتژی تحقیقات در حوزه مدیریت صنعت برق ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 تطبیق عدالت سازمانی با حالتهای استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در معماری منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18 تمایل به افزایش برون سپاری فرایند کسب وکار(تحلیل ریسک ها ومزایا) (شهرداری تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
19 توسعه الگوی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت شغلی و سطح بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
20 رابطه کیفیت زندگی کاری وفساد اداری: با تاکید بر نقش تعهد سازمانی در شهرداری منطقه هفت تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
21 رهبری تحول افرین و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
22 شایستگی های اجتماعی منابع انسانی و مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
23 علل پنهان کردن دانش توسط افراد درسازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
24 کاربست رویکرد سیستمی در مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (ارائه مدل با بهره گیری از نظریات و تجربیات) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
25 مدل پیادهسازی و اجرای مدیریت دانش درشرکت داروسازی ابوریحان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
26 مدیریت شکایات به عنوان یک مزیت در سیستم بانکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
27 نقش سرمایه اجتماعی در نوآوری با رویکرد کارآفرینی سازمانی (در مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
28 نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
29 نقش و جایگاه مدیریت دانش و سازمان های نوآور (نظریه ها و تجربیات) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش