مهدی محقق

 مهدی محقق رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

مهدی محقق

Mehdi Mohaghegh

رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.