حمید شاکری

 حمید شاکری دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران

حمید شاکری

Hamid Shakeri

دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
2 دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 1، شماره: 1
3 صیانت از آزادی ها در آرای دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 1، شماره: 1
4 نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت و حقوق شهروندی در قانون اساسی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
2 تاملی بر بنیان های تحزب گرایی درحقوق ایران (آسیب شناسی و علل ناکارآمدی آن از منظر حقوقی) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
3 تاملی بر حقوق سیاسی زنان در ایران با تاکید قانون اساسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 تاملی بر مولفه های حکمرانی خوب در نهچ البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
5 تأملی بر شورای شهر، شهرداری و مراجع حل اختلاف شهری در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
6 تببین مفهوم حکمرانی خوب شهری: شاخص ها، مدل ها و اهداف آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
7 حقوق سایبری، حق شهروندی و قابلیت های آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
8 حقوق سایبری، حق شهروندی و قابلیتهای آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
9 حکمرانی خوب شهری، توسعه پایدار و نگاهی اجمالی به حکمرانی شهری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
10 راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه سیستمی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
11 رسانه‌ها، مفهوم نخبه‌گرایی در اندیشه نخبه‌گرایان کلاسیک و مدرن و تأثیر آن بر مشارکت شهروندان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
12 مطالعه تطبیقی مولفه های حقوق بشر و شهروندی (قانون اساسی ج.ا. ایران و اسناد بین المللی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
13 مطالعه تطبیقی مولفه های حکمرانی خوب در اندیشه غرب و نهچ البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
14 ولایت فقیه و قانون اساسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی