فاطمه رخشانی

 فاطمه رخشانی استاد،	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

فاطمه رخشانی

Fatemeh Rakhshani

استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Health Literacy, Knowledge and Relevant Factors in Patients with Type 2 Diabetes Presenting to a Diabetes Clinic in Zahedan in 2014 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 2، شماره: 2
2 Spiritual Well-being of the Elderly Residing in Zahedan City (South-East of Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 3
3 The Effect of Self Efficacy Education Program on Reducing Blood Sugar Levels in Patients with Type 2 Diabetes (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 1
4 The Examination of the Effectiveness of an Educational Intervention based on the Planned Behavior Theory on Improving Pubertal Health Behavior in Female High School Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 9
5 بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء میزان آگاهی و رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 95 – 94 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی رفتار خود مصرفی دارو در شهر زاهدان در سال 1378 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ و فاکتورهای موثر بر آن در دختران متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 94 - 95 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی سبک زندگی مربیان بسیج و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران درسال 93-92 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 1
9 تب خونریزی دهنده کنگو- کریمه در ا ستان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
10 شیوع و عوامل مرتبط با اختلالات رفتاری در دانش آموزان دبستانی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of the Effect of Training on the Health Literacy, Awareness and Behavior of Diabetic Type II Patients, Referring to the Clinics of Zahedan within 2014 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
2 آگاهی بهورزان و ماموران مراقب در مورد سمپاشی و کنترل مالاریا در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
3 بررسی تاثیر استفاده مادر از داروهای روانشناختی بر روی اختلالات یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان زابل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
4 بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 3 شهر زاهدان در زمینه بازیافت مواد زائد جامد سال 1386 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 بررسی نظرات زنان منطقه 3 شهر زاهدان در مورد روشهای ترغیب مردم به شرکت طرح بازیافت مواد زائد جامد سال 1386 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
6 پیشرفت های اقتصادی و فرهنگی زمینه ساز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری
7 تاثیر تغییر اختیاری و اجباری حسابرسان مستقل بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
8 چالشها و راهکارهای مدیریت پسماند در دو روستای تمین و پارود در سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
9 میزان آشنایی و عملکرد کارکنان رده های مختلف درگیر در مالاریا در زمینه عملیات سمپاشی ولاروکشی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
10 نقش کمرنگ زنان در رتبه های ارشد حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی