دکتر رضا حاجیان حسین آبادی

دکتر رضا حاجیان حسین آبادی استادیار گروه علوم قرآن و نهج البلاغه دانشگاه پیام نور

دکتر رضا حاجیان حسین آبادی

Dr. Reza Hajian Hosein Abadi

استادیار گروه علوم قرآن و نهج البلاغه دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.