دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار استاد تمام دانشگاه تهران

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

Dr. Hasanali Faraji sabokbar

استاد تمام دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the Model of Sustainable Development Planning in Rural Economy of Iran (Case Study: Yazd Province) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 3
2 ارائه الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده استان زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 12، شماره: 2
3 ارائه مدلی برای ناحیه بندی پهنه های شهری به کمک الگوریتم ناحیه بندی خودکار (AZP) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
4 ارائه ی مدل پهنه بندی آسیب پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب سازی گزینه ها مبتنی بر پروفایل (SSP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 3، شماره: 2
5 ارایه مدلی برای ارزیابی کیفیت محیط طبیعی نواحی روستایی به کمک سیستم های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
6 ارایه یک رویکرد ترکیبی بر پایه ی تیوری مجموعه ناهموار- درخت تصمیم در پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ی TM (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
7 ارزیابی میزان انطباق سامانه اتوبوس های تندرو شهر تهران با رویکرد توسعه حمل ونقل محور (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
8 ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی ایران در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 174
9 ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
10 ارزیابی شاخص سالخوردگی در مناطق روستایی ایران به کمک سیستم های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
11 ارزیابی فرصت های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای آن مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 1
12 ارزیابی و مقایسه داده های بازکاوی شده بارش جهت استفاده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 1
13 اصلاح مدل تصمیم گیری تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 28
14 الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 3
15 الگوسازی روندهای فضایی جمعیت روستایی براساس میانگین متحرک فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 1
16 بحران گروگان گیری و تحریم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 16، شماره: 1
17 بررسی ارتباط میان جاذبه های گردشگری و کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی ارتباط میان کاربری اراضی با جاذبه های گردشگری با مدل آنتروپی محلی (مطالعه موردی : شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
19 بررسی تاثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 20
20 بررسی روابط بین مراکز اقامتی گردشگری روستایی با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه ی موردی: لاریجان، شهرستان آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 11
21 بررسی و تبیین فرایند انتخاب نماگرهای سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه های روستایی حوزه ی کلان شهری با تاکید بر کلان شهر تهران* (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 32
22 بررسی و ظرفیت سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده سازی و توسعه زیرساخت داده های مکانی بخشی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
23 بررسی و مدیریت ریسک سیلاب در منطقه کاشان با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 66
24 بررسی و مقایسه کارایی روش‎ های FAHP و GCA برای مکان یابی پخش سیلاب در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز گربایگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
25 برنامه ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 2
26 به کارگیری آنالیز خوشه بندی خاکستری در مدلسازی مکانیابی پارکینگ‎های عمومی شهری مطالعه موردی؛ پهنه‎بندی منطقه ۶ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 29
27 به کارگیری روش منطق فازی در تلفیق داده های اندیس سرب و روی محدوده اکتشافی چیچکلو (خاور تکاب) به منظور تعیین نقاط پتانسیل دار در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
28 پیش‎بینی ماهانه تقاضای گردشگر برای مجموعه تاریخی تخت جمشید (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
29 تبیین انگیزه های مهاجران بین المللی از ارسال سرمایه های مالی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
30 تبیین نابرابری فضایی سطح سلامت با استفاده از مدل تصمیم گیری الکتره (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 12، شماره: 1
31 تحلیل اکتشافی الگوهای فضایی- زمانی رفتار بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
32 تحلیل اکتشافی نیازهای اقتصادی جوامع روستایی بر اساس نظر مطلعان کلیدی (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
33 تحلیل الگوی توسعه ی کالبدی - فضایی شهری از منظر توسعه ی پایدارمطالعه ی موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
34 تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 1
35 تحلیل تغییرات فضایی – زمانی عرصه های منابع طبیعی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 1، شماره: 1
36 تحلیل توزیع فضایی سالخوردگی جمعیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 96
37 تحلیل فضایی آسیب پذیری اجتماعی در مراکز پیراشهری مورد مطالعه حصارک کرج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
38 تحلیل فضایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل مولفه های اصلی وزن جغرافیایی ( مطالعه موردی: حوضه الموت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
39 تحلیل فضایی الگوی بیکاری گروه های سنی در نواحی روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 103
40 تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه های روستایی منطقه سبزوار- نیشابور براساس منابع اکولوژیکی موجود (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 1
41 تحلیل فضایی کیفیت زندگی در ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
42 تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش های زمین آمار (۱۹۹۵-۲۰۰۴) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 31
43 تحلیل نقش عوامل و شاخص های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 23
44 تحلیل و ارزیابی توسعه سکونتگاهی در نواحی شهری استان آذربایجان شرقی با ترکیبی نوین از روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
45 تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری های منطقه ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 2
46 تعیین عرصههای مناسب برای تغذیه مصنوعی بر پایهی تلفیق روشهای ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS، مطالعه موردی دشت گربایگان فسا (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
47 تغییر پذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 13
48 تله ژئواینفورماتیک و سامانه اطلاعات جغرافیایی در راه اندازی سامانه های مدیریت بحران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 83
49 تناسب‎سنجی اراضی به‎منظور احداث مزارع فتوولتائیک به‎کمک تلفیق سیستم‎های جمع ساده وزنی و استنتاج فازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 4
50 توسعه بهینه شبکه باران سنجی با استفاده از روش کریجینگ و آنتروپی در محیط GIS (مورد مطالعه: حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 4
51 توسعه و اعتبارسنجی شاخص های موثر درشبکه فضایی بازاریابی محصول شیر درمناطق روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 4
52 خاورمیانه؛ عرصه رویارویی گفتمان سلطه جویی و گفتمان سلطه ستیزی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 16، شماره: 1
53 خدمات GIS در میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 87
54 خدمات مکان مبنا (LBS) در خدمت مدیریت بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 81
55 رتبه بندی استانهای کشور براساس شاخصهای حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 97
56 رتبه بندی اقتصادی مناطق 22 گانه شهر تهران در اولویت بندی استقرار مراکز مالی و تجاری با استفاده از روش رتبه بندی و تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
57 رتبه بندی زمینه های توسعه گردشگری در نواحی روستایی، با استفاده از تاپسیس خاکستری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان ورزقان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 9
58 ساخت واحدهای پایه مطالعاتی شهری بر مبنای MAUP (مطالعه موردی: منطقه بندی دموگرافیک شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 54
59 سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 4
60 سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی در منطقه البرز جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
61 سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
62 سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
63 شناخت و تحلیل علل ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان آران وبیدگل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 3
64 شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری شهری از طریق گردشگری در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 4
65 شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا (مورد مطالعه: منطقه قومی فرهنگی اورامانات در استان های کردستان و کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 2
66 طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحرا ن های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 97
67 عوامل تاثیر گذار بر اشتغال زنان روستایی کشور در بخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 15، شماره: 1
68 فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران: پژوهشی درچارچوب روش شناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
69 کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره و مدل تلفیقی ANP-DEMATEL در آنالیز تناسب اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دشت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 3
70 مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 72
71 مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی در محله ی حصارک شهر کرج با روش ANFIS و رگرسیون درختی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 1، شماره: 4
72 مطالعات گردشگری روستایی در ایران: ارایه ی تحلیلی اسنادی از مقالات انتشاریافته ی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 6
73 مقایسه کارایی مدل هایMCDM در مکان یابی پخش سیلاب در محیطGIS مطالعه موردی: حوضه آبریز گربایگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
74 مکان یابی بهینه پاسگاه های مرزی در نواحی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 11، شماره: 4
75 هموارسازی فضایی نرخ باروری در نواحی روستایی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییTOPSIS و AHP جهت مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
2 Waste Disposal Management Using GIS and MCDAmodels: A Case Study of Kabul City (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
3 برآورد عدم قطعیت در مدل سازی داده های ئوفیزیکی با روش Dempster-shafer (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
4 بررسی و تعیین مسیر الکترونیک گردشگری با استفاده از فناوری کیوریسم (مطالعه موردی: جزیره کیش) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
5 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه مورد حوضه قلعه قافه استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
6 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه مورد حوضه قلعه قافه استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 تحلیل فضایی نقاط آسیب پذیر جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
8 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسایی پهنه های مستعد سیل خیزی حوزه های آبخیز با استفاده از مدل آنتروپی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
9 مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی با روش AHP در محیط GIS (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
10 مدیریت دفع پسماندهای شهر کابل با استفاده ازسنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
11 مقایسه مکانیابی ایستگاههای بارانسنجی در حوضه کرخه با استفاده ازمعیار آنتروپی و واریانس خطا در محیط GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران