دکتر محمد هادی دهقانی

دکتر محمد هادی دهقانی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد هادی دهقانی

Dr. Mohammad Hadi Dehghani

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Microbiological Quality of Drinking Water in Shadegan Township, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 2، شماره: 3
2 Removal of natural organic matter from aqueous solutions by electrocoagulation (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا درحذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماندهای جامد شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی کمی و کیفی پسماندهای آزمایشگاهی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی (تهران 1393 ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اوریوس در شیرهای خام و پاستوریزه شهرستان ساری در تابستان 1393 (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی با استفاده از ابزار ارزیابی سریع منحصربه فرد (I-RAT). (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 3
8 کارایی فرایند ازن زنی و انعقاد شیمیایی به وسیله کلرورفریک و سولفات آلومینیوم در کاهش COD فاضلاب صنعت لاستیک سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of Medical Waste Management in Teaching Hospitals of TUMS, I.R.Iran (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
2 ارزشیابی پتانسیل فناوری پرتوتابی فرابنفش در حذف حشره کش های آلی فسفره از آب (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 Evaluation of quality and quantity of paper and plastic in the municipal solid waste in Tehran, Iran (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
5 بررسی اثرات سمی نانوذرات کربن برسلامت انسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
6 بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی شهرستان شهر ری و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
7 بررسی روشهای عملی اصلاح ترکیبات هیدرو کربن های چند حلقه ای( PAHs) در خاک های آلوده محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
8 بررسی عملکرد فرایند نانوفتوکاتالیستی UV/ZnO در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
9 بررسی کارآیی نانو اکسید آلومینیوم، نانو لوله کربنی تک جداره و چند جداره در کاهش فلوراید از منابع آب شرب عماد شهر لارستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
10 بررسی کارایی حذف فلزات سنگین شیرابه کارخا نه کمپوست اصفهان با استفاده ازمواد منعقد کننده مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
11 بررسی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماند جامد شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
12 بررسی مقایسه ای کارایی نانواکسید آلومینیوم و نانولوله های کربنی چندجداره درکاهش فلوراید ازمحلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
13 بررسی و مقایسه روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
14 بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های دولتی شهر اراک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 تخمین ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در جریانهای آشفته با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
16 حذف مواد آلی طبیعی از محیط های آبی توسط فرآیند الکتروکواگولاسیون (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 فلوئورزدایی از محلولهای آبی توسط نانولوله کربنی چند جداره(MWCNT)، مشخصات و مطالعات جذب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 مطالعه و بررسی کارایی نانو لوله های کربنی چند دیواره درحذف فلوراید از محلولهای آبی و ارزیابی سمیت آن برروی دافنیا مگنیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
19 مطالعه و بررسی کارایی نانواکسید آلومینیوم در حذف فلوراید از محلولهای آبی و ارزیابی سمیت آن بر روی دافنیا مگنیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
20 مطالعه و بررسی کارایی نانواکسید آلومینیوم درحذف فلوراید ازمحلولهای آبی و ارزیابی سمیت آن برروی دافنیا مگنیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
21 مقایسه کارایی منعقد کننده های مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
22 مقایسه کارایی منعقد کننده های مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط