حمید آماده

 حمید آماده استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

حمید آماده

Hamid Amadeh

استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 41
2 بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
3 تحلیل اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی (کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 13
4 تحلیل بهره وری و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع مسافت جهت دار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
5 تحلیل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 8
6 تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 3
7 تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
8 تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
9 رتبهبندی استانهای کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داد هها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 29
10 کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدلسازی قیمت نفت تک محموله ایران (رویکرد انتظارات تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
11 مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 2، شماره: 2
12 مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا محیط زیست ایران پناهگاهی برای آلاینده های چین است؟ تحلیل شواهد تجربی رابطه تجاری ایران-چین (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
2 ارزش گذاری تفریحی بوستان گفتگو با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM) با بکارگیری روش های انتخاب دوگانه دو بعدی و دو گانه یک و نیم بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
3 ارزش گذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار ازروش دومرحله ای هکمن (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
5 ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیطزیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر
6 ارزیابی کارایی فنی مناطق 22 گانه شهرداری تهران درمدیریت پسماندخانگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
7 امکان سنجی برقراری مالیات های سبز در اقتصاد ایران برای بهبود محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 The importance and trends toward flexible loads of residential consumers in Smart Grids (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
9 The importance and trends toward flexible loads of residential consumers in Smart Grids (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
10 بانکداری الکترونیک؛ بررسی موانع و راهکارهای توسعه ی آن در کشور (مطالعه در بانک رفاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی
11 بانکداری الکترونیک؛ بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی آن در کشور (مطالعه در بانک رفاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
12 برآورد ارزش تفرجی آبشار بیشه استان لرستان با استفاده از ارزش گذاری مشروط (CVM) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
13 برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی گیسوم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
14 بررسی ایده بانکداری آب به عنوان راه حلی برای مدیریت پایدار منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
15 بررسی تاثیر تعرفه های خرده فروشی جهت مدیریت بار خانگی با رویکرد نظریهبازی ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
16 بررسی تأثیر شدت انرژی و درآمد سرانه بر انشار آلودگی (انشار گاز دی اکسید کربن)‌در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
17 بررسی تغییرات کارایی و بهره وری تولید برق در برنامه های توسعه کشور و نگاهی برنقش مسائل زیست محیطی برکارایی تولید برق (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
18 بررسی رابطۀ مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
19 تأثیر تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
20 کاربرد نظریه بازی ها در تعیین نحوه تعامل مصرف کننده و شبکه در حضور تعرفه هایمتغییر انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
21 مدل سازی و پیش بینی وضعیت آلاینده های هوای شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
22 مدلسازی تعامل خرده فروشان و خانوار در بازار خرده فروشی برق: رویکردی از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
23 مدیریت مصرف انرژی در مناطق گرمسیر(1):کاربردی از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک